आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash Samanarthi Shabd Marathi | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi

आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash Samanarthi Shabd Marathi | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi


आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत आकाश चा समानार्थी शब्द | Aakaash samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला आकाश समानार्थी शब्द मराठी ( आकाश समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे आकाश पर्यायवाची शब्द हिंदी ( आकाश पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Aakaash samanarthi Shabd Marathi व Aakaash Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Aakaash | Alternative words for Aakaash | Aakaash Aynonym in Marathi

आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash Samanarthi Shabd Marathi | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi
आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash Samanarthi Shabd Marathi | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash samanarthi Shabd Marathi

आकाश या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
आकाश =गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ

आकाश के पर्यायवाची शब्द | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi

आकाश इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
आकाश =अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, द्यौ, तारापथ, शून्य, अधर , अर्श, उर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ, तारापथ, द्यु , द्यु लोक, नभमंडल, फलक।
आकाश या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) आकाश
वाक्य- मी आज आकाश या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) आकाश
वाक्य- मला आकाश हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) आकाश
वाक्य- मला आकाश हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

आकाश समानार्थी शब्द काय आहे? | आकाश पर्यायवाची शब्द क्या है?
आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash Samanarthi Shabd Marathi | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi
आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash Samanarthi Shabd Marathi | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) आकाश समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आकाश या शब्दाचा समानार्थी शब्द गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ आहे.
प्रश्न 2) आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आकाश इस शब्द का पर्यायवाची शब्द अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, द्यौ, तारापथ, शून्य, अधर , अर्श, उर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ, तारापथ, द्यु , द्यु लोक, नभमंडल, फलक। यह है.
प्रश्न 3) आकाश या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आकाश या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ.
प्रश्न 4) आकाश चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- आकाश चा समानार्थी शब्द गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ आहे.
प्रश्न 5) आकाश या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- आकाश या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आकाश की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, द्यौ, तारापथ, शून्य, अधर , अर्श, उर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ, तारापथ, द्यु , द्यु लोक, नभमंडल, फलक। इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) आकाश शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आकाश की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, द्यौ, तारापथ, शून्य, अधर , अर्श, उर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ, तारापथ, द्यु , द्यु लोक, नभमंडल, फलक। इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) आकाश शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- आकाश की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, द्यौ, तारापथ, शून्य, अधर , अर्श, उर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ, तारापथ, द्यु , द्यु लोक, नभमंडल, फलक। इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) आकाश शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आकाश की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, द्यौ, तारापथ, शून्य, अधर , अर्श, उर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ, तारापथ, द्यु , द्यु लोक, नभमंडल, फलक। इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Aakaash ?.
Answer– The synonym of Aakaash is गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ.
Question 11) What is the synonym of the word Aakaash ?.
Answer– The word Aakaash is synonymous in the following way – गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ.
Question 12) What is the alternative word for Aakaash ?.
AnswerAakaash that many alternative words but mostly use गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ
Question 13) What is the synonym of Aakaash in marathi?.
Answer- The synonym of Aakaash word in marathi is गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ
Question 14) What is the synonym of Aakaash in Hindi?.
Answer- The synonym of Aakaash word in hindi is अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, द्यौ, तारापथ, शून्य, अधर , अर्श, उर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ, तारापथ, द्यु , द्यु लोक, नभमंडल, फलक।
Question 15) Aakaash samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Aakaash che samanarthi Shabd गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ ahe.

Question 16) Aakaash ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Aakaash ka paryayvachi shabd अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, द्यौ, तारापथ, शून्य, अधर , अर्श, उर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ, तारापथ, द्यु , द्यु लोक, नभमंडल, फलक। hai.
Question 17) Aakaash ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Aakaash ya shabadacha samanarthi Shabd गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ ahe.
Question 18) Aakaash ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerAakaash ka paryayvachi shabd अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, द्यौ, तारापथ, शून्य, अधर , अर्श, उर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ, तारापथ, द्यु , द्यु लोक, नभमंडल, फलक। hai.
Question 19) Alternative word for Aakaash ?.
Answer- The alternative word is गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ
Question 20) Aakaash similar words in marathi.
Answer- The similar words is गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ.

समानार्थी शब्द आकाश | samanarthi Shabd Aakaash

आपण आजच्या या लेखामध्ये Aakaash samanarthi Shabd Marathi व Aakaash Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण आकाश या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash samanarthi Shabd Marathi व Aakaash Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले आकाश समानार्थी शब्द । Aakaash Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील आकाश पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aakaash Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये आकाश या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण आकाश या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण आकाश या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील आकाश पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aakaash Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन आकाश समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Aakaash ka Paryayvachi shabd | Aakaash Samanarthi Shabd

आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash Samanarthi Shabd Marathi | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi
आकाश समानार्थी शब्द | Aakaash Samanarthi Shabd Marathi | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi

पर्यायवाची शब्द आकाश | Aakaash Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • आकाश समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द आकाश
 • आकाश पर्यायवाची शब्द
 • आकाश का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द आकाश
 • आकाश समानार्थी शब्द काय आहे?
 • आकाश पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Aakaash Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Aakaash
 • Aakaash ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Aakaash
 • sidemap

Leave a Comment