आँधी समानार्थी शब्द मराठी | Aandhi Samanarthi Shabd In Marathi

आँधी समानार्थी शब्द मराठी | Aandhi Samanarthi Shabd In Marathi

आँधी समानार्थी शब्द मराठी | Aandhi samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत आँधी चा समानार्थी शब्द मराठी | Aandhi samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

आँधी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
शब्द समानार्थी शब्द
आँधी =तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़

 

कारण आपल्याला आँधी समानार्थी शब्द मराठी ( आँधी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे आँधी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( आँधी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Aandhi samanarthi Shabd Marathi व Aandhi Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया आँधी समानार्थी शब्द मराठी | Aandhi samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Aandhi | Alternative words for Aandhi | Aandhi Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

आँधी समानार्थी शब्द मराठी | Aandhi samanarthi Shabd Marathi

आँधी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
आँधी =तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़

 

आँधी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) आँधी
वाक्य – मी आज आँधी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) आँधी
वाक्य – मला आँधी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) आँधी
वाक्य – मला आँधी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | आँधी समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For आँधी समानार्थी शब्द | Aandhi samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) आँधी समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- आँधी या शब्दाचा समानार्थी शब्द तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ आहे.

प्रश्न 2) आँधी शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- आँधी इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ यह है.

प्रश्न 3) आँधी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- आँधी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़.

प्रश्न 4) आँधी चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- आँधी चा समानार्थी शब्द तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ आहे.

प्रश्न 5) आँधी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- आँधी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) आँधी का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- आँधी की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) आँधी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- आँधी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) आँधी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- आँधी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) आँधी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- आँधी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Aandhi?
Answer- The synonym of Aandhi is तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़.

Question 11) What is the synonym of the word Aandhi?
Answer- The word Aandhi is synonymous in the following way – तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़.

Question 12) What is the alternative word for Aandhi?
Answer- Aandhi that many alternative words but mostly use तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़.

Question 13) What is the synonym of Aandhi in marathi?
Answer- The synonym of Aandhi word in marathi is तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़.

Question 14) What is the synonym of Aandhi?
Answer- The synonym of Aandhi word in Marathi is तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़.

Question 15) Aandhi samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Aandhi che samanarthi Shabd तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ ahe.

Question 16) Aandhi ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Aandhi ka paryayvachi shabd तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ hai.

Question 17) Aandhi ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Aandhi ya shabadacha samanarthi Shabd तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ ahe.

Question 18) Aandhi ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Aandhi ka paryayvachi shabd तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़ hai.

Question 19) Alternative word for Aandhi ?
Answer- The alternative word is तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़.

Question 20) Aandhi similar words in marathi?
Answer- The similar words is तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़.

समानार्थी शब्द आँधी मराठी | samanarthi Shabd Aandhi

आपण आजच्या या लेखामध्ये Aandhi samanarthi Shabd Marathi व Aandhi Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण आँधी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण आँधी समानार्थी शब्द | Aandhi samanarthi Shabd Marathi व Aandhi Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले आँधी समानार्थी शब्द । Aandhi Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील आँधी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aandhi Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये आँधी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण आँधी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण आँधी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील आँधी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aandhi Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन आँधी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Aandhi ka Paryayvachi shabd | Aandhi Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | आँधी समानार्थी शब्द | आँधी पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • आँधी समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द आँधी मराठी
 • आँधी पर्यायवाची शब्द
 • आँधी का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द आँधी
 • आँधी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • आँधी मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Aandhi Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Aandhi
 • Aandhi ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Aandhi
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment