देऊळ समानार्थी शब्द मराठी | Deool Samanarthi Shabd In Marathi

देऊळ समानार्थी शब्द मराठी | Deool Samanarthi Shabd In Marathi

देऊळ समानार्थी शब्द मराठी | Deool samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत देऊळ चा समानार्थी शब्द मराठी | Deool samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

देऊळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
शब्द समानार्थी शब्द
देऊळ  = मंदिर, राऊळ, देवालय

 

कारण आपल्याला देऊळ समानार्थी शब्द मराठी ( देऊळ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे देऊळ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( देऊळ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Deool samanarthi Shabd Marathi व Deool Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया देऊळ समानार्थी शब्द मराठी | Deool samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Deool | Alternative words for Deool | Deool Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

देऊळ समानार्थी शब्द मराठी | Deool samanarthi Shabd Marathi

देऊळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
देऊळ  = मंदिर, राऊळ, देवालय

 

देऊळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) देऊळ
वाक्य – मी आज देऊळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) देऊळ
वाक्य – मला देऊळ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) देऊळ
वाक्य – मला देऊळ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | देऊळ समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For देऊळ समानार्थी शब्द | Deool samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) देऊळ समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- देऊळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द मंदिर, राऊळ, देवालय आहे.

प्रश्न 2) देऊळ शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- देऊळ इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द मंदिर, राऊळ, देवालय यह है.

प्रश्न 3) देऊळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- देऊळ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – मंदिर, राऊळ, देवालय.

प्रश्न 4) देऊळ चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- देऊळ चा समानार्थी शब्द मंदिर, राऊळ, देवालय आहे.

प्रश्न 5) देऊळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- देऊळ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने मंदिर, राऊळ, देवालय हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) देऊळ का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- देऊळ की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मंदिर, राऊळ, देवालय इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) देऊळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- देऊळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मंदिर, राऊळ, देवालय इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) देऊळ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- देऊळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मंदिर, राऊळ, देवालय इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) देऊळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- देऊळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मंदिर, राऊळ, देवालय इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Deool?
Answer- The synonym of Deool is मंदिर, राऊळ, देवालय.

Question 11) What is the synonym of the word Deool?
Answer- The word Deool is synonymous in the following way – मंदिर, राऊळ, देवालय.

Question 12) What is the alternative word for Deool?
Answer- Deool that many alternative words but mostly use मंदिर, राऊळ, देवालय.

Question 13) What is the synonym of Deool in marathi?
Answer- The synonym of Deool word in marathi is मंदिर, राऊळ, देवालय.

Question 14) What is the synonym of Deool?
Answer- The synonym of Deool word in Marathi is मंदिर, राऊळ, देवालय.

Question 15) Deool samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Deool che samanarthi Shabd मंदिर, राऊळ, देवालय ahe.

Question 16) Deool ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Deool ka paryayvachi shabd मंदिर, राऊळ, देवालय hai.

Question 17) Deool ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Deool ya shabadacha samanarthi Shabd मंदिर, राऊळ, देवालय ahe.

Question 18) Deool ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Deool ka paryayvachi shabd मंदिर, राऊळ, देवालय hai.

Question 19) Alternative word for Deool ?
Answer- The alternative word is मंदिर, राऊळ, देवालय.

Question 20) Deool similar words in marathi?
Answer- The similar words is मंदिर, राऊळ, देवालय.

समानार्थी शब्द देऊळ मराठी | samanarthi Shabd Deool

आपण आजच्या या लेखामध्ये Deool samanarthi Shabd Marathi व Deool Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण देऊळ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण देऊळ समानार्थी शब्द | Deool samanarthi Shabd Marathi व Deool Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले देऊळ समानार्थी शब्द । Deool Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील देऊळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Deool Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये देऊळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण देऊळ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण देऊळ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील देऊळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Deool Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन देऊळ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Deool ka Paryayvachi shabd | Deool Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | देऊळ समानार्थी शब्द | देऊळ पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • देऊळ समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द देऊळ मराठी
 • देऊळ पर्यायवाची शब्द
 • देऊळ का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द देऊळ
 • देऊळ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • देऊळ मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Deool Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Deool
 • Deool ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Deool
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment