आनंद समानार्थी शब्द | Anand Samanarthi Shabd Marathi | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi

आनंद समानार्थी शब्द | Anand Samanarthi Shabd Marathi | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi


आनंद समानार्थी शब्द | Anand samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत आनंद चा समानार्थी शब्द | Anand samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला आनंद समानार्थी शब्द मराठी ( आनंद समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे आनंद पर्यायवाची शब्द हिंदी ( आनंद पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Anand samanarthi Shabd Marathi व Anand Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया आनंद समानार्थी शब्द | Anand samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Anand | Alternative words for Anand | Anand Aynonym in Marathi

आनंद समानार्थी शब्द | Anand Samanarthi Shabd Marathi | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi
आनंद समानार्थी शब्द | Anand Samanarthi Shabd Marathi | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

आनंद समानार्थी शब्द | Anand samanarthi Shabd Marathi

आनंद या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
आनंद =मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष

आनंद के पर्यायवाची शब्द | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi

आनंद इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
आनंद =हर्ष – Harsh, विनोद – Vinod, सुख – Sukh, चैन – Chain, प्रसन्नता – Prasannata, आमोद – Aamod, उल्लास – Ullaas, प्रमोद – Pramod, आह्लाद – Aahlaad, ख़ुशी – Khushi
आनंद या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) आनंद
वाक्य- मी आज आनंद या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) आनंद
वाक्य- मला आनंद हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) आनंद
वाक्य- मला आनंद हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

आनंद समानार्थी शब्द काय आहे? | आनंद पर्यायवाची शब्द क्या है?
आनंद समानार्थी शब्द | Anand Samanarthi Shabd Marathi | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi
आनंद समानार्थी शब्द | Anand Samanarthi Shabd Marathi | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

आनंद समानार्थी शब्द | Anand samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) आनंद समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आनंद या शब्दाचा समानार्थी शब्द मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष आहे.
प्रश्न 2) आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आनंद इस शब्द का पर्यायवाची शब्द हर्ष – Harsh, विनोद – Vinod, सुख – Sukh, चैन – Chain, प्रसन्नता – Prasannata, आमोद – Aamod, उल्लास – Ullaas, प्रमोद – Pramod, आह्लाद – Aahlaad, ख़ुशी – Khushi यह है.
प्रश्न 3) आनंद या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आनंद या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष.
प्रश्न 4) आनंद चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- आनंद चा समानार्थी शब्द मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष आहे.
प्रश्न 5) आनंद या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- आनंद या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आनंद की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हर्ष – Harsh, विनोद – Vinod, सुख – Sukh, चैन – Chain, प्रसन्नता – Prasannata, आमोद – Aamod, उल्लास – Ullaas, प्रमोद – Pramod, आह्लाद – Aahlaad, ख़ुशी – Khushi इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) आनंद शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आनंद की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हर्ष – Harsh, विनोद – Vinod, सुख – Sukh, चैन – Chain, प्रसन्नता – Prasannata, आमोद – Aamod, उल्लास – Ullaas, प्रमोद – Pramod, आह्लाद – Aahlaad, ख़ुशी – Khushi इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) आनंद शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- आनंद की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हर्ष – Harsh, विनोद – Vinod, सुख – Sukh, चैन – Chain, प्रसन्नता – Prasannata, आमोद – Aamod, उल्लास – Ullaas, प्रमोद – Pramod, आह्लाद – Aahlaad, ख़ुशी – Khushi इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) आनंद शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आनंद की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हर्ष – Harsh, विनोद – Vinod, सुख – Sukh, चैन – Chain, प्रसन्नता – Prasannata, आमोद – Aamod, उल्लास – Ullaas, प्रमोद – Pramod, आह्लाद – Aahlaad, ख़ुशी – Khushi इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Anand ?.
Answer– The synonym of Anand is मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष.
Question 11) What is the synonym of the word Anand ?.
Answer– The word Anand is synonymous in the following way – मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष.
Question 12) What is the alternative word for Anand ?.
AnswerAnand that many alternative words but mostly use मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष
Question 13) What is the synonym of Anand in marathi?.
Answer- The synonym of Anand word in marathi is मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष
Question 14) What is the synonym of Anand in Hindi?.
Answer- The synonym of Anand word in hindi is हर्ष – Harsh, विनोद – Vinod, सुख – Sukh, चैन – Chain, प्रसन्नता – Prasannata, आमोद – Aamod, उल्लास – Ullaas, प्रमोद – Pramod, आह्लाद – Aahlaad, ख़ुशी – Khushi
Question 15) Anand samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Anand che samanarthi Shabd मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष ahe.

Question 16) Anand ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Anand ka paryayvachi shabd हर्ष – Harsh, विनोद – Vinod, सुख – Sukh, चैन – Chain, प्रसन्नता – Prasannata, आमोद – Aamod, उल्लास – Ullaas, प्रमोद – Pramod, आह्लाद – Aahlaad, ख़ुशी – Khushi hai.
Question 17) Anand ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Anand ya shabadacha samanarthi Shabd मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष ahe.
Question 18) Anand ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerAnand ka paryayvachi shabd हर्ष – Harsh, विनोद – Vinod, सुख – Sukh, चैन – Chain, प्रसन्नता – Prasannata, आमोद – Aamod, उल्लास – Ullaas, प्रमोद – Pramod, आह्लाद – Aahlaad, ख़ुशी – Khushi hai.
Question 19) Alternative word for Anand ?.
Answer- The alternative word is मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष
Question 20) Anand similar words in marathi.
Answer- The similar words is मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष.

समानार्थी शब्द आनंद | samanarthi Shabd Anand

आपण आजच्या या लेखामध्ये Anand samanarthi Shabd Marathi व Anand Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण आनंद या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण आनंद समानार्थी शब्द | Anand samanarthi Shabd Marathi व Anand Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले आनंद समानार्थी शब्द । Anand Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील आनंद पर्यायवाची शब्द हिंदी । Anand Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये आनंद या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण आनंद या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण आनंद या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील आनंद पर्यायवाची शब्द हिंदी । Anand Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन आनंद समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Anand ka Paryayvachi shabd | Anand Samanarthi Shabd

आनंद समानार्थी शब्द | Anand Samanarthi Shabd Marathi | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi
आनंद समानार्थी शब्द | Anand Samanarthi Shabd Marathi | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi

पर्यायवाची शब्द आनंद | Anand Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • आनंद समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द आनंद
 • आनंद पर्यायवाची शब्द
 • आनंद का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द आनंद
 • आनंद समानार्थी शब्द काय आहे?
 • आनंद पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Anand Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Anand
 • Anand ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Anand
 • sidemap

Leave a Comment