अर्धांगी समानार्थी शब्द मराठी | Ardhangini Samanarthi Shabd In Marathi

अर्धांगी समानार्थी शब्द मराठी | Ardhangini Samanarthi Shabd In Marathi

अर्धांगी समानार्थी शब्द मराठी | Ardhangini samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत अर्धांगी चा समानार्थी शब्द मराठी | Ardhangini samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

अर्धांगी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
शब्द समानार्थी शब्द
अर्धांगी =पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया

 

कारण आपल्याला अर्धांगी समानार्थी शब्द मराठी ( अर्धांगी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे अर्धांगी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( अर्धांगी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Ardhangini samanarthi Shabd Marathi व Ardhangini Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया अर्धांगी समानार्थी शब्द मराठी | Ardhangini samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Ardhangini | Alternative words for Ardhangini | Ardhangini Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

अर्धांगी समानार्थी शब्द मराठी | Ardhangini samanarthi Shabd Marathi

अर्धांगी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
अर्धांगी =पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया

 

अर्धांगी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) अर्धांगी
वाक्य – मी आज अर्धांगी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) अर्धांगी
वाक्य – मला अर्धांगी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) अर्धांगी
वाक्य – मला अर्धांगी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | अर्धांगी समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For अर्धांगी समानार्थी शब्द | Ardhangini samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) अर्धांगी समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- अर्धांगी या शब्दाचा समानार्थी शब्द पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया आहे.

प्रश्न 2) अर्धांगी शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- अर्धांगी इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया यह है.

प्रश्न 3) अर्धांगी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- अर्धांगी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

प्रश्न 4) अर्धांगी चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- अर्धांगी चा समानार्थी शब्द पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया आहे.

प्रश्न 5) अर्धांगी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- अर्धांगी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) अर्धांगी का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- अर्धांगी की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) अर्धांगी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- अर्धांगी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) अर्धांगी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- अर्धांगी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) अर्धांगी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- अर्धांगी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Ardhangini?
Answer- The synonym of Ardhangini is पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

Question 11) What is the synonym of the word Ardhangini?
Answer- The word Ardhangini is synonymous in the following way – पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

Question 12) What is the alternative word for Ardhangini?
Answer- Ardhangini that many alternative words but mostly use पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

Question 13) What is the synonym of Ardhangini in marathi?
Answer- The synonym of Ardhangini word in marathi is पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

Question 14) What is the synonym of Ardhangini?
Answer- The synonym of Ardhangini word in Marathi is पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

Question 15) Ardhangini samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Ardhangini che samanarthi Shabd पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया ahe.

Question 16) Ardhangini ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Ardhangini ka paryayvachi shabd पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया hai.

Question 17) Ardhangini ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Ardhangini ya shabadacha samanarthi Shabd पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया ahe.

Question 18) Ardhangini ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Ardhangini ka paryayvachi shabd पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया hai.

Question 19) Alternative word for Ardhangini ?
Answer- The alternative word is पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

Question 20) Ardhangini similar words in marathi?
Answer- The similar words is पत्नी ,भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

समानार्थी शब्द अर्धांगी मराठी | samanarthi Shabd Ardhangini

आपण आजच्या या लेखामध्ये Ardhangini samanarthi Shabd Marathi व Ardhangini Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण अर्धांगी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण अर्धांगी समानार्थी शब्द | Ardhangini samanarthi Shabd Marathi व Ardhangini Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले अर्धांगी समानार्थी शब्द । Ardhangini Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील अर्धांगी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ardhangini Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये अर्धांगी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण अर्धांगी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण अर्धांगी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील अर्धांगी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ardhangini Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन अर्धांगी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Ardhangini ka Paryayvachi shabd | Ardhangini Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | अर्धांगी समानार्थी शब्द | अर्धांगी पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • अर्धांगी समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द अर्धांगी मराठी
 • अर्धांगी पर्यायवाची शब्द
 • अर्धांगी का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द अर्धांगी
 • अर्धांगी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • अर्धांगी मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Ardhangini Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Ardhangini
 • Ardhangini ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Ardhangini
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment