बळ समानार्थी शब्द | Bal Samanarthi Shabd Marathi | Bal Paryayvachi Shabd in Hindi

बळ समानार्थी शब्द | Bal Samanarthi Shabd Marathi | Bal Paryayvachi Shabd in Hindi


बळ समानार्थी शब्द | Bal samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत बळ चा समानार्थी शब्द | Bal samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला बळ समानार्थी शब्द मराठी ( बळ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे बळ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( बळ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Bal samanarthi Shabd Marathi व Bal Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया बळ समानार्थी शब्द | Bal samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Bal | Alternative words for Bal | Bal Aynonym in Marathi

बळ समानार्थी शब्द | Bal Samanarthi Shabd Marathi | Bal Paryayvachi Shabd in Hindi
बळ समानार्थी शब्द | Bal Samanarthi Shabd Marathi | Bal Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

बळ समानार्थी शब्द | Bal samanarthi Shabd Marathi

बळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
बळ =शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद

 

बळ के पर्यायवाची शब्द | Bal Paryayvachi Shabd in Hindi

बळ इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
बळ =ओज – Oj, ताकत – Taakat, चमक – Chamak, तेज – Tej, तौल – Taul, बोझ – Bojh, दीप्ति – Deepti, दबाव – Dabaav, वीर्य – Veery, कांति – Kaanti, शक्ति – Shakti
बळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) बळ
वाक्य- मी आज बळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) बळ
वाक्य- मला बळ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) बळ
वाक्य- मला बळ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

बळ समानार्थी शब्द काय आहे? | बळ पर्यायवाची शब्द क्या है?
बळ समानार्थी शब्द | Bal Samanarthi Shabd Marathi | Bal Paryayvachi Shabd in Hindi
बळ समानार्थी शब्द | Bal Samanarthi Shabd Marathi | Bal Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

बळ समानार्थी शब्द | Bal samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) बळ समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- बळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद आहे.
प्रश्न 2) बळ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- बळ इस शब्द का पर्यायवाची शब्द ओज – Oj, ताकत – Taakat, चमक – Chamak, तेज – Tej, तौल – Taul, बोझ – Bojh, दीप्ति – Deepti, दबाव – Dabaav, वीर्य – Veery, कांति – Kaanti, शक्ति – Shakti यह है.
प्रश्न 3) बळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- बळ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद.
प्रश्न 4) बळ चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- बळ चा समानार्थी शब्द शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद आहे.
प्रश्न 5) बळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- बळ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) बळ का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- बळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ओज – Oj, ताकत – Taakat, चमक – Chamak, तेज – Tej, तौल – Taul, बोझ – Bojh, दीप्ति – Deepti, दबाव – Dabaav, वीर्य – Veery, कांति – Kaanti, शक्ति – Shakti इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) बळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- बळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ओज – Oj, ताकत – Taakat, चमक – Chamak, तेज – Tej, तौल – Taul, बोझ – Bojh, दीप्ति – Deepti, दबाव – Dabaav, वीर्य – Veery, कांति – Kaanti, शक्ति – Shakti इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) बळ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- बळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ओज – Oj, ताकत – Taakat, चमक – Chamak, तेज – Tej, तौल – Taul, बोझ – Bojh, दीप्ति – Deepti, दबाव – Dabaav, वीर्य – Veery, कांति – Kaanti, शक्ति – Shakti इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) बळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- बळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ओज – Oj, ताकत – Taakat, चमक – Chamak, तेज – Tej, तौल – Taul, बोझ – Bojh, दीप्ति – Deepti, दबाव – Dabaav, वीर्य – Veery, कांति – Kaanti, शक्ति – Shakti इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Bal ?.
Answer– The synonym of Bal is शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद.
Question 11) What is the synonym of the word Bal ?.
Answer– The word Bal is synonymous in the following way – शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद.
Question 12) What is the alternative word for Bal ?.
AnswerBal that many alternative words but mostly use शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद
Question 13) What is the synonym of Bal in marathi?.
Answer- The synonym of Bal word in marathi is शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद
Question 14) What is the synonym of Bal in Hindi?.
Answer- The synonym of Bal word in hindi is ओज – Oj, ताकत – Taakat, चमक – Chamak, तेज – Tej, तौल – Taul, बोझ – Bojh, दीप्ति – Deepti, दबाव – Dabaav, वीर्य – Veery, कांति – Kaanti, शक्ति – Shakti
Question 15) Bal samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Bal che samanarthi Shabd शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद ahe.

Question 16) Bal ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Bal ka paryayvachi shabd ओज – Oj, ताकत – Taakat, चमक – Chamak, तेज – Tej, तौल – Taul, बोझ – Bojh, दीप्ति – Deepti, दबाव – Dabaav, वीर्य – Veery, कांति – Kaanti, शक्ति – Shakti hai.
Question 17) Bal ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Bal ya shabadacha samanarthi Shabd शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद ahe.
Question 18) Bal ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerBal ka paryayvachi shabd ओज – Oj, ताकत – Taakat, चमक – Chamak, तेज – Tej, तौल – Taul, बोझ – Bojh, दीप्ति – Deepti, दबाव – Dabaav, वीर्य – Veery, कांति – Kaanti, शक्ति – Shakti hai.
Question 19) Alternative word for Bal ?.
Answer- The alternative word is शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद
Question 20) Bal similar words in marathi.
Answer- The similar words is शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद.

समानार्थी शब्द बळ | samanarthi Shabd Bal

आपण आजच्या या लेखामध्ये Bal samanarthi Shabd Marathi व Bal Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण बळ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण बळ समानार्थी शब्द | Bal samanarthi Shabd Marathi व Bal Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले बळ समानार्थी शब्द । Bal Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील बळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Bal Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये बळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण बळ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण बळ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील बळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Bal Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन बळ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Bal ka Paryayvachi shabd | Bal Samanarthi Shabd

बळ समानार्थी शब्द | Bal Samanarthi Shabd Marathi | Bal Paryayvachi Shabd in Hindi
बळ समानार्थी शब्द | Bal Samanarthi Shabd Marathi | Bal Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • बळ समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द बळ
 • बळ पर्यायवाची शब्द
 • बळ का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द बळ
 • बळ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • बळ पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Bal Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Bal
 • Bal ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Bal
 • sidemap

Leave a Comment