भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat Samanarthi Shabd Marathi | Bharabharat Paryayvachi Shabd in Hindi

भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat Samanarthi Shabd Marathi | Bharabharat Paryayvachi Shabd in Hindi


भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत भरभराट चा समानार्थी शब्द | Bharabharat samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला भरभराट समानार्थी शब्द मराठी ( भरभराट समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे भरभराट पर्यायवाची शब्द हिंदी ( भरभराट पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Bharabharat samanarthi Shabd Marathi व Bharabharat Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Bharabharat | Alternative words for Bharabharat | Bharabharat Aynonym in Marathi

भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat Samanarthi Shabd Marathi | Bharabharat Paryayvachi Shabd in Hindi
भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat Samanarthi Shabd Marathi | Bharabharat Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat samanarthi Shabd Marathi

भरभराट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
भरभराट = उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी

 

भरभराट के पर्यायवाची शब्द | Bharabharat Paryayvachi Shabd in Hindi

भरभराट इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
भरभराट = वैभव , मालदारी , अमीरी , सम्पन्नता , धनबाहुल्य दौलतमंदी

भरभराट या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) भरभराट
वाक्य- मी आज भरभराट या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) भरभराट
वाक्य- मला भरभराट हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) भरभराट
वाक्य- मला भरभराट हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

भरभराट समानार्थी शब्द काय आहे? | भरभराट पर्यायवाची शब्द क्या है?
भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat Samanarthi Shabd Marathi | Bharabharat Paryayvachi Shabd in Hindi
भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat Samanarthi Shabd Marathi | Bharabharat Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) भरभराट समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- भरभराट या शब्दाचा समानार्थी शब्द उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी आहे.

प्रश्न 2) भरभराट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- भरभराट इस शब्द का पर्यायवाची शब्द वैभव , मालदारी , अमीरी , सम्पन्नता , धनबाहुल्य दौलतमंदी यह है.

प्रश्न 3) भरभराट या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- भरभराट या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी.

प्रश्न 4) भरभराट चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- भरभराट चा समानार्थी शब्द उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी आहे.

प्रश्न 5) भरभराट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- भरभराट या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) भरभराट का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- भरभराट की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वैभव , मालदारी , अमीरी , सम्पन्नता , धनबाहुल्य दौलतमंदी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) भरभराट शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- भरभराट की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वैभव , मालदारी , अमीरी , सम्पन्नता , धनबाहुल्य दौलतमंदी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) भरभराट शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- भरभराट की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वैभव , मालदारी , अमीरी , सम्पन्नता , धनबाहुल्य दौलतमंदी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) भरभराट शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- भरभराट की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वैभव , मालदारी , अमीरी , सम्पन्नता , धनबाहुल्य दौलतमंदी इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Bharabharat ?.
Answer– The synonym of Bharabharat is उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी.

Question 11) What is the synonym of the word Bharabharat ?.
Answer– The word Bharabharat is synonymous in the following way – उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी.

Question 12) What is the alternative word for Bharabharat ?.
AnswerBharabharat that many alternative words but mostly use उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी

Question 13) What is the synonym of Bharabharat in marathi?.
Answer- The synonym of Bharabharat word in marathi is उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी

Question 14) What is the synonym of Bharabharat in Hindi?.
Answer- The synonym of Bharabharat word in hindi is वैभव , मालदारी , अमीरी , सम्पन्नता , धनबाहुल्य दौलतमंदी

Question 15) Bharabharat samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Bharabharat che samanarthi Shabd उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी ahe.


Question 16) Bharabharat ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Bharabharat ka paryayvachi shabd वैभव , मालदारी , अमीरी , सम्पन्नता , धनबाहुल्य दौलतमंदी hai.

Question 17) Bharabharat ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Bharabharat ya shabadacha samanarthi Shabd उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी ahe.

Question 18) Bharabharat ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerBharabharat ka paryayvachi shabd वैभव , मालदारी , अमीरी , सम्पन्नता , धनबाहुल्य दौलतमंदी hai.

Question 19) Alternative word for Bharabharat ?.
Answer- The alternative word is उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी

Question 20) Bharabharat similar words in marathi.
Answer- The similar words is उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी.

समानार्थी शब्द भरभराट | samanarthi Shabd Bharabharat

आपण आजच्या या लेखामध्ये Bharabharat samanarthi Shabd Marathi व Bharabharat Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण भरभराट या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat samanarthi Shabd Marathi व Bharabharat Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले भरभराट समानार्थी शब्द । Bharabharat Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील भरभराट पर्यायवाची शब्द हिंदी । Bharabharat Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये भरभराट या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण भरभराट या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण भरभराट या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील भरभराट पर्यायवाची शब्द हिंदी । Bharabharat Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन भरभराट समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Bharabharat ka Paryayvachi shabd | Bharabharat Samanarthi Shabd

भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat Samanarthi Shabd Marathi | Bharabharat Paryayvachi Shabd in Hindi
भरभराट समानार्थी शब्द | Bharabharat Samanarthi Shabd Marathi | Bharabharat Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • भरभराट समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द भरभराट
 • भरभराट पर्यायवाची शब्द
 • भरभराट का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द भरभराट
 • भरभराट समानार्थी शब्द काय आहे?
 • भरभराट पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Bharabharat Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Bharabharat
 • Bharabharat ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Bharabharat
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!