भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau Samanarthi Shabd Marathi | Bhau Paryayvachi Shabd in Hindi

भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau Samanarthi Shabd Marathi | Bhau Paryayvachi Shabd in Hindi


भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत भाऊ चा समानार्थी शब्द | Bhau samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला भाऊ समानार्थी शब्द मराठी ( भाऊ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे भाऊ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( भाऊ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Bhau samanarthi Shabd Marathi व Bhau Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Bhau | Alternative words for Bhau | Bhau Aynonym in Marathi

भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau Samanarthi Shabd Marathi | Bhau Paryayvachi Shabd in Hindi
भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau Samanarthi Shabd Marathi | Bhau Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau samanarthi Shabd Marathi

भाऊ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
भाऊ = भ्राता, बंधू, सहोदर

 

भाऊ के पर्यायवाची शब्द | Bhau Paryayvachi Shabd in Hindi

भाऊ इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
भाऊ = भ्रातृ सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ, बंधु

भाऊ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) भाऊ
वाक्य- मी आज भाऊ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) भाऊ
वाक्य- मला भाऊ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) भाऊ
वाक्य- मला भाऊ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

भाऊ समानार्थी शब्द काय आहे? | भाऊ पर्यायवाची शब्द क्या है?
भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau Samanarthi Shabd Marathi | Bhau Paryayvachi Shabd in Hindi
भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau Samanarthi Shabd Marathi | Bhau Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) भाऊ समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- भाऊ या शब्दाचा समानार्थी शब्द भ्राता, बंधू, सहोदर आहे.

प्रश्न 2) भाऊ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- भाऊ इस शब्द का पर्यायवाची शब्द भ्रातृ सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ, बंधु यह है.

प्रश्न 3) भाऊ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- भाऊ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – भ्राता, बंधू, सहोदर.

प्रश्न 4) भाऊ चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- भाऊ चा समानार्थी शब्द भ्राता, बंधू, सहोदर आहे.

प्रश्न 5) भाऊ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- भाऊ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने भ्राता, बंधू, सहोदर हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) भाऊ का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- भाऊ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भ्रातृ सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ, बंधु इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) भाऊ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- भाऊ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भ्रातृ सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ, बंधु इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) भाऊ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- भाऊ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भ्रातृ सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ, बंधु इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) भाऊ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- भाऊ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भ्रातृ सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ, बंधु इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Bhau ?.
Answer– The synonym of Bhau is भ्राता, बंधू, सहोदर.

Question 11) What is the synonym of the word Bhau ?.
Answer– The word Bhau is synonymous in the following way – भ्राता, बंधू, सहोदर.

Question 12) What is the alternative word for Bhau ?.
AnswerBhau that many alternative words but mostly use भ्राता, बंधू, सहोदर

Question 13) What is the synonym of Bhau in marathi?.
Answer- The synonym of Bhau word in marathi is भ्राता, बंधू, सहोदर

Question 14) What is the synonym of Bhau in Hindi?.
Answer- The synonym of Bhau word in hindi is भ्रातृ सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ, बंधु

Question 15) Bhau samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Bhau che samanarthi Shabd भ्राता, बंधू, सहोदर ahe.


Question 16) Bhau ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Bhau ka paryayvachi shabd भ्रातृ सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ, बंधु hai.

Question 17) Bhau ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Bhau ya shabadacha samanarthi Shabd भ्राता, बंधू, सहोदर ahe.

Question 18) Bhau ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerBhau ka paryayvachi shabd भ्रातृ सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ, बंधु hai.

Question 19) Alternative word for Bhau ?.
Answer- The alternative word is भ्राता, बंधू, सहोदर

Question 20) Bhau similar words in marathi.
Answer- The similar words is भ्राता, बंधू, सहोदर.

समानार्थी शब्द भाऊ | samanarthi Shabd Bhau

आपण आजच्या या लेखामध्ये Bhau samanarthi Shabd Marathi व Bhau Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण भाऊ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau samanarthi Shabd Marathi व Bhau Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले भाऊ समानार्थी शब्द । Bhau Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील भाऊ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Bhau Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये भाऊ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण भाऊ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण भाऊ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील भाऊ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Bhau Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन भाऊ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Bhau ka Paryayvachi shabd | Bhau Samanarthi Shabd

भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau Samanarthi Shabd Marathi | Bhau Paryayvachi Shabd in Hindi
भाऊ समानार्थी शब्द | Bhau Samanarthi Shabd Marathi | Bhau Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • भाऊ समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द भाऊ
 • भाऊ पर्यायवाची शब्द
 • भाऊ का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द भाऊ
 • भाऊ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • भाऊ पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Bhau Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Bhau
 • Bhau ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Bhau
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!