भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang Samanarthi Shabd Marathi | Bhujang Paryayvachi Shabd in Hindi

भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang Samanarthi Shabd Marathi | Bhujang Paryayvachi Shabd in Hindi


भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत भुंगा चा समानार्थी शब्द | Bhujang samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला भुंगा समानार्थी शब्द मराठी ( भुंगा समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे भुंगा पर्यायवाची शब्द हिंदी ( भुंगा पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Bhujang samanarthi Shabd Marathi व Bhujang Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Bhujang | Alternative words for Bhujang | Bhujang Aynonym in Marathi

भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang Samanarthi Shabd Marathi | Bhujang Paryayvachi Shabd in Hindi
भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang Samanarthi Shabd Marathi | Bhujang Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang samanarthi Shabd Marathi

भुंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
भुंगा = भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग

 

भुंगा के पर्यायवाची शब्द | Bhujang Paryayvachi Shabd in Hindi

भुंगा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
भुंगा = भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग

भुंगा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) भुंगा
वाक्य- मी आज भुंगा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) भुंगा
वाक्य- मला भुंगा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) भुंगा
वाक्य- मला भुंगा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

भुंगा समानार्थी शब्द काय आहे? | भुंगा पर्यायवाची शब्द क्या है?
भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang Samanarthi Shabd Marathi | Bhujang Paryayvachi Shabd in Hindi
भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang Samanarthi Shabd Marathi | Bhujang Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) भुंगा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- भुंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग आहे.

प्रश्न 2) भुंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- भुंगा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग यह है.

प्रश्न 3) भुंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- भुंगा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग.

प्रश्न 4) भुंगा चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- भुंगा चा समानार्थी शब्द भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग आहे.

प्रश्न 5) भुंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- भुंगा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) भुंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- भुंगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) भुंगा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- भुंगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) भुंगा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- भुंगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) भुंगा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- भुंगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Bhujang ?.
Answer– The synonym of Bhujang is भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग.

Question 11) What is the synonym of the word Bhujang ?.
Answer– The word Bhujang is synonymous in the following way – भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग.

Question 12) What is the alternative word for Bhujang ?.
AnswerBhujang that many alternative words but mostly use भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग

Question 13) What is the synonym of Bhujang in marathi?.
Answer- The synonym of Bhujang word in marathi is भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग

Question 14) What is the synonym of Bhujang in Hindi?.
Answer- The synonym of Bhujang word in hindi is भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग

Question 15) Bhujang samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Bhujang che samanarthi Shabd भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग ahe.


Question 16) Bhujang ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Bhujang ka paryayvachi shabd भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग hai.

Question 17) Bhujang ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Bhujang ya shabadacha samanarthi Shabd भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग ahe.

Question 18) Bhujang ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerBhujang ka paryayvachi shabd भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग hai.

Question 19) Alternative word for Bhujang ?.
Answer- The alternative word is भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग

Question 20) Bhujang similar words in marathi.
Answer- The similar words is भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग.

समानार्थी शब्द भुंगा | samanarthi Shabd Bhujang

आपण आजच्या या लेखामध्ये Bhujang samanarthi Shabd Marathi व Bhujang Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण भुंगा या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang samanarthi Shabd Marathi व Bhujang Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले भुंगा समानार्थी शब्द । Bhujang Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील भुंगा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Bhujang Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये भुंगा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण भुंगा या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण भुंगा या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील भुंगा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Bhujang Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन भुंगा समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Bhujang ka Paryayvachi shabd | Bhujang Samanarthi Shabd

भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang Samanarthi Shabd Marathi | Bhujang Paryayvachi Shabd in Hindi
भुंगा समानार्थी शब्द | Bhujang Samanarthi Shabd Marathi | Bhujang Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • भुंगा समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द भुंगा
 • भुंगा पर्यायवाची शब्द
 • भुंगा का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द भुंगा
 • भुंगा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • भुंगा पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Bhujang Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Bhujang
 • Bhujang ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Bhujang
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!