ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev Samanarthi Shabd Marathi | Brahmadev Paryayvachi Shabd in Hindi

ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev Samanarthi Shabd Marathi | Brahmadev Paryayvachi Shabd in Hindi


ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ब्रम्हदेव चा समानार्थी शब्द | Brahmadev samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द मराठी ( ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे ब्रम्हदेव पर्यायवाची शब्द हिंदी ( ब्रम्हदेव पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Brahmadev samanarthi Shabd Marathi व Brahmadev Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Brahmadev | Alternative words for Brahmadev | Brahmadev Aynonym in Marathi

ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev Samanarthi Shabd Marathi | Brahmadev Paryayvachi Shabd in Hindi
ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev Samanarthi Shabd Marathi | Brahmadev Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev samanarthi Shabd Marathi

ब्रम्हदेव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
ब्रम्हदेव = ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति

 

ब्रम्हदेव के पर्यायवाची शब्द | Brahmadev Paryayvachi Shabd in Hindi

ब्रम्हदेव इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
ब्रम्हदेव = स्वमू, कर्तार, सुरज्येष्ठ, स्वयंमू, विरंचि, चतुरानन, परमेष्ठी, पितामह, विरंच, हिरण्यगर्म, कोलेश, विधि, विधाता, धाता, स्त्रष्टा, प्रजापति, अब्जयोनि, नामिजन्म, आत्मभू, कमलासन, अज, अण्डज, हंसवाहन, पूर्वनिधनख्, मलोद्भव, प्रजाघ्रिप, सृर्ष्टि, स्रष्टा, रजोमूर्ति, सदानन्द, सत्यक, वेघा, द्रुहिण, सृष्टिकर्ता, ‌‌‌हंरूवाहन

ब्रम्हदेव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) ब्रम्हदेव
वाक्य- मी आज ब्रम्हदेव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) ब्रम्हदेव
वाक्य- मला ब्रम्हदेव हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) ब्रम्हदेव
वाक्य- मला ब्रम्हदेव हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द काय आहे? | ब्रम्हदेव पर्यायवाची शब्द क्या है?
ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev Samanarthi Shabd Marathi | Brahmadev Paryayvachi Shabd in Hindi
ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev Samanarthi Shabd Marathi | Brahmadev Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ब्रम्हदेव या शब्दाचा समानार्थी शब्द ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति आहे.

प्रश्न 2) ब्रम्हदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ब्रम्हदेव इस शब्द का पर्यायवाची शब्द स्वमू, कर्तार, सुरज्येष्ठ, स्वयंमू, विरंचि, चतुरानन, परमेष्ठी, पितामह, विरंच, हिरण्यगर्म, कोलेश, विधि, विधाता, धाता, स्त्रष्टा, प्रजापति, अब्जयोनि, नामिजन्म, आत्मभू, कमलासन, अज, अण्डज, हंसवाहन, पूर्वनिधनख्, मलोद्भव, प्रजाघ्रिप, सृर्ष्टि, स्रष्टा, रजोमूर्ति, सदानन्द, सत्यक, वेघा, द्रुहिण, सृष्टिकर्ता, ‌‌‌हंरूवाहन यह है.

प्रश्न 3) ब्रम्हदेव या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ब्रम्हदेव या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति.

प्रश्न 4) ब्रम्हदेव चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- ब्रम्हदेव चा समानार्थी शब्द ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति आहे.

प्रश्न 5) ब्रम्हदेव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- ब्रम्हदेव या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) ब्रम्हदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ब्रम्हदेव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा स्वमू, कर्तार, सुरज्येष्ठ, स्वयंमू, विरंचि, चतुरानन, परमेष्ठी, पितामह, विरंच, हिरण्यगर्म, कोलेश, विधि, विधाता, धाता, स्त्रष्टा, प्रजापति, अब्जयोनि, नामिजन्म, आत्मभू, कमलासन, अज, अण्डज, हंसवाहन, पूर्वनिधनख्, मलोद्भव, प्रजाघ्रिप, सृर्ष्टि, स्रष्टा, रजोमूर्ति, सदानन्द, सत्यक, वेघा, द्रुहिण, सृष्टिकर्ता, ‌‌‌हंरूवाहन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) ब्रम्हदेव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ब्रम्हदेव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा स्वमू, कर्तार, सुरज्येष्ठ, स्वयंमू, विरंचि, चतुरानन, परमेष्ठी, पितामह, विरंच, हिरण्यगर्म, कोलेश, विधि, विधाता, धाता, स्त्रष्टा, प्रजापति, अब्जयोनि, नामिजन्म, आत्मभू, कमलासन, अज, अण्डज, हंसवाहन, पूर्वनिधनख्, मलोद्भव, प्रजाघ्रिप, सृर्ष्टि, स्रष्टा, रजोमूर्ति, सदानन्द, सत्यक, वेघा, द्रुहिण, सृष्टिकर्ता, ‌‌‌हंरूवाहन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) ब्रम्हदेव शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- ब्रम्हदेव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा स्वमू, कर्तार, सुरज्येष्ठ, स्वयंमू, विरंचि, चतुरानन, परमेष्ठी, पितामह, विरंच, हिरण्यगर्म, कोलेश, विधि, विधाता, धाता, स्त्रष्टा, प्रजापति, अब्जयोनि, नामिजन्म, आत्मभू, कमलासन, अज, अण्डज, हंसवाहन, पूर्वनिधनख्, मलोद्भव, प्रजाघ्रिप, सृर्ष्टि, स्रष्टा, रजोमूर्ति, सदानन्द, सत्यक, वेघा, द्रुहिण, सृष्टिकर्ता, ‌‌‌हंरूवाहन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) ब्रम्हदेव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ब्रम्हदेव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा स्वमू, कर्तार, सुरज्येष्ठ, स्वयंमू, विरंचि, चतुरानन, परमेष्ठी, पितामह, विरंच, हिरण्यगर्म, कोलेश, विधि, विधाता, धाता, स्त्रष्टा, प्रजापति, अब्जयोनि, नामिजन्म, आत्मभू, कमलासन, अज, अण्डज, हंसवाहन, पूर्वनिधनख्, मलोद्भव, प्रजाघ्रिप, सृर्ष्टि, स्रष्टा, रजोमूर्ति, सदानन्द, सत्यक, वेघा, द्रुहिण, सृष्टिकर्ता, ‌‌‌हंरूवाहन इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Brahmadev ?.
Answer– The synonym of Brahmadev is ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति.

Question 11) What is the synonym of the word Brahmadev ?.
Answer– The word Brahmadev is synonymous in the following way – ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति.

Question 12) What is the alternative word for Brahmadev ?.
AnswerBrahmadev that many alternative words but mostly use ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति

Question 13) What is the synonym of Brahmadev in marathi?.
Answer- The synonym of Brahmadev word in marathi is ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति

Question 14) What is the synonym of Brahmadev in Hindi?.
Answer- The synonym of Brahmadev word in hindi is स्वमू, कर्तार, सुरज्येष्ठ, स्वयंमू, विरंचि, चतुरानन, परमेष्ठी, पितामह, विरंच, हिरण्यगर्म, कोलेश, विधि, विधाता, धाता, स्त्रष्टा, प्रजापति, अब्जयोनि, नामिजन्म, आत्मभू, कमलासन, अज, अण्डज, हंसवाहन, पूर्वनिधनख्, मलोद्भव, प्रजाघ्रिप, सृर्ष्टि, स्रष्टा, रजोमूर्ति, सदानन्द, सत्यक, वेघा, द्रुहिण, सृष्टिकर्ता, ‌‌‌हंरूवाहन

Question 15) Brahmadev samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Brahmadev che samanarthi Shabd ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति ahe.


Question 16) Brahmadev ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Brahmadev ka paryayvachi shabd स्वमू, कर्तार, सुरज्येष्ठ, स्वयंमू, विरंचि, चतुरानन, परमेष्ठी, पितामह, विरंच, हिरण्यगर्म, कोलेश, विधि, विधाता, धाता, स्त्रष्टा, प्रजापति, अब्जयोनि, नामिजन्म, आत्मभू, कमलासन, अज, अण्डज, हंसवाहन, पूर्वनिधनख्, मलोद्भव, प्रजाघ्रिप, सृर्ष्टि, स्रष्टा, रजोमूर्ति, सदानन्द, सत्यक, वेघा, द्रुहिण, सृष्टिकर्ता, ‌‌‌हंरूवाहन hai.

Question 17) Brahmadev ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Brahmadev ya shabadacha samanarthi Shabd ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति ahe.

Question 18) Brahmadev ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerBrahmadev ka paryayvachi shabd स्वमू, कर्तार, सुरज्येष्ठ, स्वयंमू, विरंचि, चतुरानन, परमेष्ठी, पितामह, विरंच, हिरण्यगर्म, कोलेश, विधि, विधाता, धाता, स्त्रष्टा, प्रजापति, अब्जयोनि, नामिजन्म, आत्मभू, कमलासन, अज, अण्डज, हंसवाहन, पूर्वनिधनख्, मलोद्भव, प्रजाघ्रिप, सृर्ष्टि, स्रष्टा, रजोमूर्ति, सदानन्द, सत्यक, वेघा, द्रुहिण, सृष्टिकर्ता, ‌‌‌हंरूवाहन hai.

Question 19) Alternative word for Brahmadev ?.
Answer- The alternative word is ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति

Question 20) Brahmadev similar words in marathi.
Answer- The similar words is ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति.

समानार्थी शब्द ब्रम्हदेव | samanarthi Shabd Brahmadev

आपण आजच्या या लेखामध्ये Brahmadev samanarthi Shabd Marathi व Brahmadev Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण ब्रम्हदेव या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev samanarthi Shabd Marathi व Brahmadev Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द । Brahmadev Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील ब्रम्हदेव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Brahmadev Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये ब्रम्हदेव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण ब्रम्हदेव या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण ब्रम्हदेव या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील ब्रम्हदेव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Brahmadev Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Brahmadev ka Paryayvachi shabd | Brahmadev Samanarthi Shabd

ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev Samanarthi Shabd Marathi | Brahmadev Paryayvachi Shabd in Hindi
ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द | Brahmadev Samanarthi Shabd Marathi | Brahmadev Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द ब्रम्हदेव
 • ब्रम्हदेव पर्यायवाची शब्द
 • ब्रम्हदेव का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द ब्रम्हदेव
 • ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द काय आहे?
 • ब्रम्हदेव पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Brahmadev Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Brahmadev
 • Brahmadev ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Brahmadev
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!