ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman Samanarthi Shabd Marathi | Brahman Paryayvachi Shabd in Hindi

ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman Samanarthi Shabd Marathi | Brahman Paryayvachi Shabd in Hindi


ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ब्राम्हण चा समानार्थी शब्द | Brahman samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला ब्राम्हण समानार्थी शब्द मराठी ( ब्राम्हण समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे ब्राम्हण पर्यायवाची शब्द हिंदी ( ब्राम्हण पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Brahman samanarthi Shabd Marathi व Brahman Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Brahman | Alternative words for Brahman | Brahman Aynonym in Marathi

ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman Samanarthi Shabd Marathi | Brahman Paryayvachi Shabd in Hindi
ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman Samanarthi Shabd Marathi | Brahman Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman samanarthi Shabd Marathi

ब्राम्हण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
ब्राम्हण =द्विज, विप्र

 

ब्राम्हण के पर्यायवाची शब्द | Brahman Paryayvachi Shabd in Hindi

ब्राम्हण इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
ब्राम्हण =वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर
ब्राम्हण या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) ब्राम्हण
वाक्य- मी आज ब्राम्हण या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) ब्राम्हण
वाक्य- मला ब्राम्हण हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) ब्राम्हण
वाक्य- मला ब्राम्हण हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

ब्राम्हण समानार्थी शब्द काय आहे? | ब्राम्हण पर्यायवाची शब्द क्या है?
ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman Samanarthi Shabd Marathi | Brahman Paryayvachi Shabd in Hindi
ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman Samanarthi Shabd Marathi | Brahman Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) ब्राम्हण समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ब्राम्हण या शब्दाचा समानार्थी शब्द द्विज, विप्र आहे.
प्रश्न 2) ब्राम्हण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ब्राम्हण इस शब्द का पर्यायवाची शब्द वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर यह है.
प्रश्न 3) ब्राम्हण या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ब्राम्हण या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – द्विज, विप्र.
प्रश्न 4) ब्राम्हण चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- ब्राम्हण चा समानार्थी शब्द द्विज, विप्र आहे.
प्रश्न 5) ब्राम्हण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- ब्राम्हण या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने द्विज, विप्र हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) ब्राम्हण का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ब्राम्हण की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) ब्राम्हण शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ब्राम्हण की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) ब्राम्हण शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- ब्राम्हण की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) ब्राम्हण शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ब्राम्हण की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Brahman ?.
Answer– The synonym of Brahman is द्विज, विप्र.
Question 11) What is the synonym of the word Brahman ?.
Answer– The word Brahman is synonymous in the following way – द्विज, विप्र.
Question 12) What is the alternative word for Brahman ?.
AnswerBrahman that many alternative words but mostly use द्विज, विप्र
Question 13) What is the synonym of Brahman in marathi?.
Answer- The synonym of Brahman word in marathi is द्विज, विप्र
Question 14) What is the synonym of Brahman in Hindi?.
Answer- The synonym of Brahman word in hindi is वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर
Question 15) Brahman samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Brahman che samanarthi Shabd द्विज, विप्र ahe.

Question 16) Brahman ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Brahman ka paryayvachi shabd वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर hai.
Question 17) Brahman ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Brahman ya shabadacha samanarthi Shabd द्विज, विप्र ahe.
Question 18) Brahman ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerBrahman ka paryayvachi shabd वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर hai.
Question 19) Alternative word for Brahman ?.
Answer- The alternative word is द्विज, विप्र
Question 20) Brahman similar words in marathi.
Answer- The similar words is द्विज, विप्र.

समानार्थी शब्द ब्राम्हण | samanarthi Shabd Brahman

आपण आजच्या या लेखामध्ये Brahman samanarthi Shabd Marathi व Brahman Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण ब्राम्हण या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman samanarthi Shabd Marathi व Brahman Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले ब्राम्हण समानार्थी शब्द । Brahman Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील ब्राम्हण पर्यायवाची शब्द हिंदी । Brahman Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये ब्राम्हण या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण ब्राम्हण या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण ब्राम्हण या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील ब्राम्हण पर्यायवाची शब्द हिंदी । Brahman Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन ब्राम्हण समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Brahman ka Paryayvachi shabd | Brahman Samanarthi Shabd

ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman Samanarthi Shabd Marathi | Brahman Paryayvachi Shabd in Hindi
ब्राम्हण समानार्थी शब्द | Brahman Samanarthi Shabd Marathi | Brahman Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • ब्राम्हण समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द ब्राम्हण
 • ब्राम्हण पर्यायवाची शब्द
 • ब्राम्हण का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द ब्राम्हण
 • ब्राम्हण समानार्थी शब्द काय आहे?
 • ब्राम्हण पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Brahman Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Brahman
 • Brahman ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Brahman
 • sidemap

Leave a Comment