चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi

चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi


चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत चंद्र चा समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द म्हणून आपल्यासाठी हा लेख खूप महत्त्वाचा होणार आहेत.

कारण आपल्याला चंद्र समानार्थी शब्द मराठी आणि त्याच प्रमाणे चंद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत. मित्रांनो मराठी भाषेमध्ये आपण ज्या शब्दांना समानार्थी शब्द असे म्हणतो त्याच शब्दांना हिंदी भाषेमध्ये पर्यायवाची शब्द असे म्हणतात.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Chandra samanarthi Shabd Marathi व Chandra Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Chandra | Alternative words for Chandra | Chandra Aynonym in Marathi

चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi
चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi

चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
चंद्र =इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू

चंद्र के पर्यायवाची शब्द | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi

चंद्र इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
चंद्र =चंद्रमा, हिमांशु, चाँद, चंद्रदेव, चन्दा मामा, ईद का चांद, सारंग, रजनीश, मयंक, शशि, विधु, मेहताब, सुधाकर, निशापति, कलानिधि, शशांक, मृगांग, सुधाकर, रजनीपति, तारानाथ, चन्दा, तारकेश, सुधापति
चंद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) चंद्र
वाक्य- मी आज चंद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) चंद्र
वाक्य- मला चंद्र हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) चंद्र
वाक्य- मला चंद्र हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

चंद्र समानार्थी शब्द काय आहे? | चंद्र पर्यायवाची शब्द क्या है?
चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi
चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) चंद्र समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू आहे.
प्रश्न 2) चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- चंद्र इस शब्द का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा, हिमांशु, चाँद, चंद्रदेव, चन्दा मामा, ईद का चांद, सारंग, रजनीश, मयंक, शशि, विधु, मेहताब, सुधाकर, निशापति, कलानिधि, शशांक, मृगांग, सुधाकर, रजनीपति, तारानाथ, चन्दा, तारकेश, सुधापति यह है.
प्रश्न 3) चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- चंद्र या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू.
प्रश्न 4) चंद्र चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- चंद्र चा समानार्थी शब्द इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू आहे.
प्रश्न 5) चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- चंद्र या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- चंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चंद्रमा, हिमांशु, चाँद, चंद्रदेव, चन्दा मामा, ईद का चांद, सारंग, रजनीश, मयंक, शशि, विधु, मेहताब, सुधाकर, निशापति, कलानिधि, शशांक, मृगांग, सुधाकर, रजनीपति, तारानाथ, चन्दा, तारकेश, सुधापति इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) चंद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- चंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चंद्रमा, हिमांशु, चाँद, चंद्रदेव, चन्दा मामा, ईद का चांद, सारंग, रजनीश, मयंक, शशि, विधु, मेहताब, सुधाकर, निशापति, कलानिधि, शशांक, मृगांग, सुधाकर, रजनीपति, तारानाथ, चन्दा, तारकेश, सुधापति इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) चंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- चंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चंद्रमा, हिमांशु, चाँद, चंद्रदेव, चन्दा मामा, ईद का चांद, सारंग, रजनीश, मयंक, शशि, विधु, मेहताब, सुधाकर, निशापति, कलानिधि, शशांक, मृगांग, सुधाकर, रजनीपति, तारानाथ, चन्दा, तारकेश, सुधापति इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) चंद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- चंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चंद्रमा, हिमांशु, चाँद, चंद्रदेव, चन्दा मामा, ईद का चांद, सारंग, रजनीश, मयंक, शशि, विधु, मेहताब, सुधाकर, निशापति, कलानिधि, शशांक, मृगांग, सुधाकर, रजनीपति, तारानाथ, चन्दा, तारकेश, सुधापति इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Chandra ?.
Answer– The synonym of Chandra is इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू.
Question 11) What is the synonym of the word Chandra ?.
Answer– The word Chandra is synonymous in the following way – इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू.
Question 12) What is the alternative word for Chandra ?.
AnswerChandra that many alternative words but mostly use इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू
Question 13) What is the synonym of Chandra in marathi?.
Answer- The synonym of Chandra word in marathi is इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू
Question 14) What is the synonym of Chandra in Hindi?.
Answer- The synonym of Chandra word in hindi is चंद्रमा, हिमांशु, चाँद, चंद्रदेव, चन्दा मामा, ईद का चांद, सारंग, रजनीश, मयंक, शशि, विधु, मेहताब, सुधाकर, निशापति, कलानिधि, शशांक, मृगांग, सुधाकर, रजनीपति, तारानाथ, चन्दा, तारकेश, सुधापति
Question 15) Chandra samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Chandra che samanarthi Shabd इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू ahe.

Question 16) Chandra ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Chandra ka paryayvachi shabd चंद्रमा, हिमांशु, चाँद, चंद्रदेव, चन्दा मामा, ईद का चांद, सारंग, रजनीश, मयंक, शशि, विधु, मेहताब, सुधाकर, निशापति, कलानिधि, शशांक, मृगांग, सुधाकर, रजनीपति, तारानाथ, चन्दा, तारकेश, सुधापति hai.
Question 17) Chandra ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Chandra ya shabadacha samanarthi Shabd इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू ahe.
Question 18) Chandra ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerChandra ka paryayvachi shabd चंद्रमा, हिमांशु, चाँद, चंद्रदेव, चन्दा मामा, ईद का चांद, सारंग, रजनीश, मयंक, शशि, विधु, मेहताब, सुधाकर, निशापति, कलानिधि, शशांक, मृगांग, सुधाकर, रजनीपति, तारानाथ, चन्दा, तारकेश, सुधापति hai.
Question 19) Alternative word for Chandra ?.
Answer- The alternative word is इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू
Question 20) Chandra similar words in marathi.
Answer- The similar words is इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू.

समानार्थी शब्द चंद्र | samanarthi Shabd Chandra

विद्यार्थी मित्रांनो आपण वरती दिलेल्या माहितीचा आपल्या अभ्यासामध्ये फायदा करून घेतच असाल आणि त्याच पद्धतीने मित्रांनो आपण आपल्या ह्या समानार्थी शब्द वेबसाईट वरून अजून कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द माहिती करून घेण्यास इच्छुक आहात हे आम्हाला तुम्ही कमेंट मध्ये नक्की कळवू शकत.त्याचप्रमाणे चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द आणि चंद्र शब्दाचा पर्यायवाची शब्द आपल्याला आवडलाच असल अशी मी अपेक्षा करतो. तुमच्याकडे या व्यतिरिक्त कोणताही शब्द असेल तो देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगू शकता.

आपण आजच्या या लेखामध्ये Chandra samanarthi Shabd Marathi व Chandra Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण चंद्र या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

तो शब्द कोणत्या कारणास्तव वापरला जातो हे देखील समजत. त्यानंतर आपण चंद्र समानार्थी शब्द याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले चंद्र समानार्थी शब्द । Chandra Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील चंद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी । Chandra Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये चंद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण चंद्र या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण चंद्र या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

आपण या वेबसाईटवर सर्व प्रकारचे समानार्थी शब्द आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही खूप साऱ्या शब्दांचे समानार्थी शब्द आपल्यासमोर आधी देखील मांडलेली आहेत आणि येत्या काळात देखील आज जसं चंद्र समानार्थी शब्द किंवा Chandra Samanarthi shabd मांडले तुम्हाला या शब्दाची माहिती दिली त्याचप्रमाणे पुढे देखील आम्ही आपल्यासमोर असेच नवनवीन शब्द घेऊन येण्याचा प्रयत्न करूया.

आपल्याला हा लेख किंवा चंद्र मराठी समानार्थी शब्द। Chandra Marathi Samanarthi shabd कसे वाटले आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि आपल्याला अजून कोणत्याही प्रकारचे समानार्थी शब्दांविषयी माहिती हवी असेल ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवू शकता. आपण हा लेख आपल्या सर्व मित्र परिवारांशी देखील नक्की शेअर करू शकता जेणेकरून त्यांना देखील चंद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी । Chandra Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन चंद्र समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Chandra ka Paryayvachi shabd | Chandra Samanarthi Shabd

चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi
चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi

पर्यायवाची शब्द चंद्र | Chandra Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • चंद्र समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द चंद्र
 • चंद्र पर्यायवाची शब्द
 • चंद्र का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द चंद्र
 • चंद्र समानार्थी शब्द काय आहे?
 • चंद्र पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Chandra Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Chandra
 • Chandra ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Chandra

Leave a Comment