दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya Samanarthi Shabd Marathi | Daitya Paryayvachi Shabd in Hindi

दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya Samanarthi Shabd Marathi | Daitya Paryayvachi Shabd in Hindi


दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत दैत्य चा समानार्थी शब्द | Daitya samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला दैत्य समानार्थी शब्द मराठी ( दैत्य समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे दैत्य पर्यायवाची शब्द हिंदी ( दैत्य पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Daitya samanarthi Shabd Marathi व Daitya Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Daitya | Alternative words for Daitya | Daitya Aynonym in Marathi

दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya Samanarthi Shabd Marathi | Daitya Paryayvachi Shabd in Hindi
दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya Samanarthi Shabd Marathi | Daitya Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya samanarthi Shabd Marathi

दैत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
दैत्य = राक्षस, दानव, असुर

 

दैत्य के पर्यायवाची शब्द | Daitya Paryayvachi Shabd in Hindi

दैत्य इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
दैत्य = दैत्य यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, दुष्ट राक्षस ,दैत्य दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, पिशाच , दुष्ट आत्मा , दैत्य , दैत्य यातुधान, निशिचर, तमचर, दानव, रात्रिचर, शैतान, बदमाश, नर-पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर

दैत्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) दैत्य
वाक्य- मी आज दैत्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) दैत्य
वाक्य- मला दैत्य हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) दैत्य
वाक्य- मला दैत्य हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

दैत्य समानार्थी शब्द काय आहे? | दैत्य पर्यायवाची शब्द क्या है?
दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya Samanarthi Shabd Marathi | Daitya Paryayvachi Shabd in Hindi
दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya Samanarthi Shabd Marathi | Daitya Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) दैत्य समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- दैत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द राक्षस, दानव, असुर आहे.

प्रश्न 2) दैत्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- दैत्य इस शब्द का पर्यायवाची शब्द दैत्य यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, दुष्ट राक्षस ,दैत्य दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, पिशाच , दुष्ट आत्मा , दैत्य , दैत्य यातुधान, निशिचर, तमचर, दानव, रात्रिचर, शैतान, बदमाश, नर-पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर यह है.

प्रश्न 3) दैत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- दैत्य या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – राक्षस, दानव, असुर.

प्रश्न 4) दैत्य चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- दैत्य चा समानार्थी शब्द राक्षस, दानव, असुर आहे.

प्रश्न 5) दैत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- दैत्य या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने राक्षस, दानव, असुर हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) दैत्य का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- दैत्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा दैत्य यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, दुष्ट राक्षस ,दैत्य दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, पिशाच , दुष्ट आत्मा , दैत्य , दैत्य यातुधान, निशिचर, तमचर, दानव, रात्रिचर, शैतान, बदमाश, नर-पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) दैत्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- दैत्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा दैत्य यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, दुष्ट राक्षस ,दैत्य दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, पिशाच , दुष्ट आत्मा , दैत्य , दैत्य यातुधान, निशिचर, तमचर, दानव, रात्रिचर, शैतान, बदमाश, नर-पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) दैत्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- दैत्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा दैत्य यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, दुष्ट राक्षस ,दैत्य दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, पिशाच , दुष्ट आत्मा , दैत्य , दैत्य यातुधान, निशिचर, तमचर, दानव, रात्रिचर, शैतान, बदमाश, नर-पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) दैत्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- दैत्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा दैत्य यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, दुष्ट राक्षस ,दैत्य दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, पिशाच , दुष्ट आत्मा , दैत्य , दैत्य यातुधान, निशिचर, तमचर, दानव, रात्रिचर, शैतान, बदमाश, नर-पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Daitya ?.
Answer– The synonym of Daitya is राक्षस, दानव, असुर.

Question 11) What is the synonym of the word Daitya ?.
Answer– The word Daitya is synonymous in the following way – राक्षस, दानव, असुर.

Question 12) What is the alternative word for Daitya ?.
AnswerDaitya that many alternative words but mostly use राक्षस, दानव, असुर

Question 13) What is the synonym of Daitya in marathi?.
Answer- The synonym of Daitya word in marathi is राक्षस, दानव, असुर

Question 14) What is the synonym of Daitya in Hindi?.
Answer- The synonym of Daitya word in hindi is दैत्य यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, दुष्ट राक्षस ,दैत्य दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, पिशाच , दुष्ट आत्मा , दैत्य , दैत्य यातुधान, निशिचर, तमचर, दानव, रात्रिचर, शैतान, बदमाश, नर-पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर

Question 15) Daitya samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Daitya che samanarthi Shabd राक्षस, दानव, असुर ahe.


Question 16) Daitya ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Daitya ka paryayvachi shabd दैत्य यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, दुष्ट राक्षस ,दैत्य दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, पिशाच , दुष्ट आत्मा , दैत्य , दैत्य यातुधान, निशिचर, तमचर, दानव, रात्रिचर, शैतान, बदमाश, नर-पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर hai.

Question 17) Daitya ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Daitya ya shabadacha samanarthi Shabd राक्षस, दानव, असुर ahe.

Question 18) Daitya ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerDaitya ka paryayvachi shabd दैत्य यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, दुष्ट राक्षस ,दैत्य दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर, पिशाच , दुष्ट आत्मा , दैत्य , दैत्य यातुधान, निशिचर, तमचर, दानव, रात्रिचर, शैतान, बदमाश, नर-पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारि, निशिचर hai.

Question 19) Alternative word for Daitya ?.
Answer- The alternative word is राक्षस, दानव, असुर

Question 20) Daitya similar words in marathi.
Answer- The similar words is राक्षस, दानव, असुर.

समानार्थी शब्द दैत्य | samanarthi Shabd Daitya

आपण आजच्या या लेखामध्ये Daitya samanarthi Shabd Marathi व Daitya Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण दैत्य या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

READ MORE  वत्स समानार्थी शब्द मराठी | Vatsy Samanarthi Shabd In Marathi

त्यानंतर आपण दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya samanarthi Shabd Marathi व Daitya Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले दैत्य समानार्थी शब्द । Daitya Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील दैत्य पर्यायवाची शब्द हिंदी । Daitya Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये दैत्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण दैत्य या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण दैत्य या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील दैत्य पर्यायवाची शब्द हिंदी । Daitya Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन दैत्य समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Daitya ka Paryayvachi shabd | Daitya Samanarthi Shabd

दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya Samanarthi Shabd Marathi | Daitya Paryayvachi Shabd in Hindi
दैत्य समानार्थी शब्द | Daitya Samanarthi Shabd Marathi | Daitya Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • दैत्य समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द दैत्य
 • दैत्य पर्यायवाची शब्द
 • दैत्य का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द दैत्य
 • दैत्य समानार्थी शब्द काय आहे?
 • दैत्य पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Daitya Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Daitya
 • Daitya ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Daitya
 • sidemap

Leave a Comment