देव समानार्थी शब्द मराठी | Dev Samanarthi Shabd In Marathi

देव समानार्थी शब्द मराठी | Dev Samanarthi Shabd In Marathi

देव समानार्थी शब्द मराठी | Dev samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत देव चा समानार्थी शब्द मराठी | Dev samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

देव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
शब्द समानार्थी शब्द
देव  =सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश

 

कारण आपल्याला देव समानार्थी शब्द मराठी ( देव समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे देव पर्यायवाची शब्द हिंदी ( देव पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Dev samanarthi Shabd Marathi व Dev Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया देव समानार्थी शब्द मराठी | Dev samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Dev | Alternative words for Dev | Dev Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

देव समानार्थी शब्द मराठी | Dev samanarthi Shabd Marathi

देव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
देव  =सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश

 

देव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) देव
वाक्य – मी आज देव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) देव
वाक्य – मला देव हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) देव
वाक्य – मला देव हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | देव समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For देव समानार्थी शब्द | Dev samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) देव समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- देव या शब्दाचा समानार्थी शब्द सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश आहे.

प्रश्न 2) देव शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- देव इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश यह है.

प्रश्न 3) देव या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- देव या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश.

प्रश्न 4) देव चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- देव चा समानार्थी शब्द सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश आहे.

प्रश्न 5) देव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- देव या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) देव का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- देव की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) देव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- देव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) देव शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- देव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) देव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- देव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Dev?
Answer- The synonym of Dev is सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश.

Question 11) What is the synonym of the word Dev?
Answer- The word Dev is synonymous in the following way – सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश.

Question 12) What is the alternative word for Dev?
Answer- Dev that many alternative words but mostly use सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश.

Question 13) What is the synonym of Dev in marathi?
Answer- The synonym of Dev word in marathi is सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश.

Question 14) What is the synonym of Dev?
Answer- The synonym of Dev word in Marathi is सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश.

Question 15) Dev samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Dev che samanarthi Shabd सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश ahe.

Question 16) Dev ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Dev ka paryayvachi shabd सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश hai.

Question 17) Dev ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Dev ya shabadacha samanarthi Shabd सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश ahe.

Question 18) Dev ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Dev ka paryayvachi shabd सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश hai.

Question 19) Alternative word for Dev ?
Answer- The alternative word is सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश.

Question 20) Dev similar words in marathi?
Answer- The similar words is सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश.

समानार्थी शब्द देव मराठी | samanarthi Shabd Dev

आपण आजच्या या लेखामध्ये Dev samanarthi Shabd Marathi व Dev Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण देव या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण देव समानार्थी शब्द | Dev samanarthi Shabd Marathi व Dev Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले देव समानार्थी शब्द । Dev Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील देव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dev Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये देव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण देव या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण देव या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील देव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dev Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन देव समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Dev ka Paryayvachi shabd | Dev Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | देव समानार्थी शब्द | देव पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • देव समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द देव मराठी
 • देव पर्यायवाची शब्द
 • देव का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द देव
 • देव समानार्थी शब्द काय आहे?
 • देव मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Dev Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Dev
 • Dev ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Dev
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment