ढग समानार्थी शब्द | Dhag Samanarthi Shabd Marathi | Dhag Paryayvachi Shabd in Marathi

ढग समानार्थी शब्द | Dhag Samanarthi Shabd Marathi | Dhag Paryayvachi Shabd in Marathi

ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ढग चा समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

ढग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन

 

कारण आपल्याला ढग समानार्थी शब्द मराठी ( ढग समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे ढग पर्यायवाची शब्द हिंदी ( ढग पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Dhag samanarthi Shabd Marathi व Dhag Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Dhag | Alternative words for Dhag | Dhag Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi

ढग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन

 

ढग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) ढग
वाक्य – मी आज ढग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) ढग
वाक्य – मला ढग हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) ढग
वाक्य – मला ढग हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) ढग समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ढग या शब्दाचा समानार्थी शब्द मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन आहे.

प्रश्न 2) ढग शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ढग इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन यह है.

READ MORE  वर समानार्थी शब्द मराठी | Var Samanarthi Shabd In Marathi

प्रश्न 3) ढग या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ढग या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन.

प्रश्न 4) ढग चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- ढग चा समानार्थी शब्द मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन आहे.

प्रश्न 5) ढग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- ढग या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) ढग का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ढग की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) ढग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ढग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) ढग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- ढग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) ढग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ढग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Dhag ?.
Answer- The synonym of Dhag is मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन.

Question 11) What is the synonym of the word Dhag ?.
Answer- The word Dhag is synonymous in the following way – मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन.

READ MORE  देऊळ समानार्थी शब्द मराठी | Deool Samanarthi Shabd In Marathi

Question 12) What is the alternative word for Dhag ?.
Answer- Dhag that many alternative words but mostly use मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन.

Question 13) What is the synonym of Dhag in marathi?.
Answer- The synonym of Dhag word in marathi is मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन.

Question 14) What is the synonym of Dhag ?.
Answer- The synonym of Dhag word in Marathi is मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन.

Question 15) Dhag samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Dhag che samanarthi Shabd मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन ahe.

Question 16) Dhag ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Dhag ka paryayvachi shabd मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन hai.

Question 17) Dhag ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Dhag ya shabadacha samanarthi Shabd मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन ahe.

Question 18) Dhag ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Dhag ka paryayvachi shabd मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन hai.

Question 19) Alternative word for Dhag ?.
Answer- The alternative word is मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन.

Question 20) Dhag similar words in marathi.
Answer- The similar words is मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन.

समानार्थी शब्द ढग | samanarthi Shabd Dhag

आपण आजच्या या लेखामध्ये Dhag samanarthi Shabd Marathi व Dhag Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण ढग या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

READ MORE  खचित समानार्थी शब्द | khachit Samanarthi Shabd Marathi | khachit Paryayvachi Shabd in Marathi

त्यानंतर आपण ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi व Dhag Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले ढग समानार्थी शब्द । Dhag Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील ढग पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dhag Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये ढग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण ढग या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण ढग या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील ढग पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dhag Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन ढग समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Dhag ka Paryayvachi shabd | Dhag Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | ढग समानार्थी शब्द | ढग पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • ढग समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द ढग
 • ढग पर्यायवाची शब्द
 • ढग का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द ढग
 • ढग समानार्थी शब्द काय आहे?
 • ढग मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Dhag Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Dhag
 • Dhag ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Dhag
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment