ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi | Dhag Paryayvachi Shabd in Hindi

ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi | Dhag Paryayvachi Shabd in Hindi


ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ढग चा समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला ढग समानार्थी शब्द मराठी ( ढग समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे ढग पर्यायवाची शब्द हिंदी ( ढग पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Dhag samanarthi Shabd Marathi व Dhag Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Dhag | Alternative words for Dhag | Dhag Aynonym in Marathi

ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi | Dhag Paryayvachi Shabd in Hindi
ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi | Dhag Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi

ढग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
ढग = जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद

ढग के पर्यायवाची शब्द | Dhag Paryayvachi Shabd in Hindi

ढग इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
ढग = 1) ढग = जलधर 2) ढग = अबुद 3) ढग = नीरद 4) ढग = अभ 5) ढग = घन

ढग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) ढग
वाक्य- मी आज ढग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) ढग
वाक्य- मला ढग हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) ढग
वाक्य- मला ढग हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

ढग समानार्थी शब्द काय आहे? | ढग पर्यायवाची शब्द क्या है?
ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi | Dhag Paryayvachi Shabd in Hindi
ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi | Dhag Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) ढग समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ढग या शब्दाचा समानार्थी शब्द जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद आहे.

प्रश्न 2) ढग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ढग इस शब्द का पर्यायवाची शब्द 1) ढग = जलधर 2) ढग = अबुद 3) ढग = नीरद 4) ढग = अभ 5) ढग = घन यह है.

प्रश्न 3) ढग या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ढग या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद.

प्रश्न 4) ढग चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- ढग चा समानार्थी शब्द जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद आहे.

प्रश्न 5) ढग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- ढग या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) ढग का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ढग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1) ढग = जलधर 2) ढग = अबुद 3) ढग = नीरद 4) ढग = अभ 5) ढग = घन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) ढग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ढग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1) ढग = जलधर 2) ढग = अबुद 3) ढग = नीरद 4) ढग = अभ 5) ढग = घन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) ढग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- ढग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1) ढग = जलधर 2) ढग = अबुद 3) ढग = नीरद 4) ढग = अभ 5) ढग = घन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) ढग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ढग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1) ढग = जलधर 2) ढग = अबुद 3) ढग = नीरद 4) ढग = अभ 5) ढग = घन इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Dhag ?.
Answer– The synonym of Dhag is जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद.

Question 11) What is the synonym of the word Dhag ?.
Answer– The word Dhag is synonymous in the following way – जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद.

Question 12) What is the alternative word for Dhag ?.
AnswerDhag that many alternative words but mostly use जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद

Question 13) What is the synonym of Dhag in marathi?.
Answer- The synonym of Dhag word in marathi is जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद

Question 14) What is the synonym of Dhag in Hindi?.
Answer- The synonym of Dhag word in hindi is 1) ढग = जलधर 2) ढग = अबुद 3) ढग = नीरद 4) ढग = अभ 5) ढग = घन

Question 15) Dhag samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Dhag che samanarthi Shabd जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद ahe.


Question 16) Dhag ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Dhag ka paryayvachi shabd 1) ढग = जलधर 2) ढग = अबुद 3) ढग = नीरद 4) ढग = अभ 5) ढग = घन hai.

Question 17) Dhag ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Dhag ya shabadacha samanarthi Shabd जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद ahe.

Question 18) Dhag ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerDhag ka paryayvachi shabd 1) ढग = जलधर 2) ढग = अबुद 3) ढग = नीरद 4) ढग = अभ 5) ढग = घन hai.

Question 19) Alternative word for Dhag ?.
Answer- The alternative word is जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद

Question 20) Dhag similar words in marathi.
Answer- The similar words is जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद.

समानार्थी शब्द ढग | samanarthi Shabd Dhag

आपण आजच्या या लेखामध्ये Dhag samanarthi Shabd Marathi व Dhag Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण ढग या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण ढग समानार्थी शब्द | Dhag samanarthi Shabd Marathi व Dhag Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले ढग समानार्थी शब्द । Dhag Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील ढग पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dhag Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये ढग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण ढग या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण ढग या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील ढग पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dhag Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन ढग समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Dhag ka Paryayvachi shabd | Dhag Samanarthi Shabd

Dhag ka Paryayvachi shabd | Dhag Samanarthi Shabd
Dhag ka Paryayvachi shabd | Dhag Samanarthi Shabd

पर्यायवाची शब्द ढग | Dhag Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • ढग समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द ढग
 • ढग पर्यायवाची शब्द
 • ढग का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द ढग
 • ढग समानार्थी शब्द काय आहे?
 • ढग पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Dhag Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Dhag
 • Dhag ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Dhag
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!