धन समानार्थी शब्द मराठी | Dhan Samanarthi Shabd In Marathi

धन समानार्थी शब्द मराठी | Dhan Samanarthi Shabd In Marathi

धन समानार्थी शब्द मराठी | Dhan samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत धन चा समानार्थी शब्द मराठी | Dhan samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

धन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
शब्द समानार्थी शब्द
धन  =संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत

 

कारण आपल्याला धन समानार्थी शब्द मराठी ( धन समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे धन पर्यायवाची शब्द हिंदी ( धन पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Dhan samanarthi Shabd Marathi व Dhan Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया धन समानार्थी शब्द मराठी | Dhan samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Dhan | Alternative words for Dhan | Dhan Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

धन समानार्थी शब्द मराठी | Dhan samanarthi Shabd Marathi

धन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
धन  =संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत

 

धन या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) धन
वाक्य – मी आज धन या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) धन
वाक्य – मला धन हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) धन
वाक्य – मला धन हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | धन समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For धन समानार्थी शब्द | Dhan samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) धन समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- धन या शब्दाचा समानार्थी शब्द संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत आहे.

प्रश्न 2) धन शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- धन इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत यह है.

प्रश्न 3) धन या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- धन या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत.

प्रश्न 4) धन चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- धन चा समानार्थी शब्द संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत आहे.

प्रश्न 5) धन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- धन या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) धन का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- धन की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) धन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- धन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) धन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- धन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) धन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- धन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Dhan?
Answer- The synonym of Dhan is संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत.

Question 11) What is the synonym of the word Dhan?
Answer- The word Dhan is synonymous in the following way – संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत.

Question 12) What is the alternative word for Dhan?
Answer- Dhan that many alternative words but mostly use संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत.

Question 13) What is the synonym of Dhan in marathi?
Answer- The synonym of Dhan word in marathi is संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत.

Question 14) What is the synonym of Dhan?
Answer- The synonym of Dhan word in Marathi is संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत.

Question 15) Dhan samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Dhan che samanarthi Shabd संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत ahe.

Question 16) Dhan ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Dhan ka paryayvachi shabd संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत hai.

Question 17) Dhan ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Dhan ya shabadacha samanarthi Shabd संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत ahe.

Question 18) Dhan ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Dhan ka paryayvachi shabd संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत hai.

Question 19) Alternative word for Dhan ?
Answer- The alternative word is संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत.

Question 20) Dhan similar words in marathi?
Answer- The similar words is संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत.

समानार्थी शब्द धन मराठी | samanarthi Shabd Dhan

आपण आजच्या या लेखामध्ये Dhan samanarthi Shabd Marathi व Dhan Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण धन या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण धन समानार्थी शब्द | Dhan samanarthi Shabd Marathi व Dhan Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले धन समानार्थी शब्द । Dhan Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील धन पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dhan Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये धन या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण धन या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण धन या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील धन पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dhan Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन धन समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Dhan ka Paryayvachi shabd | Dhan Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | धन समानार्थी शब्द | धन पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • धन समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द धन मराठी
 • धन पर्यायवाची शब्द
 • धन का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द धन
 • धन समानार्थी शब्द काय आहे?
 • धन मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Dhan Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Dhan
 • Dhan ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Dhan
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment