धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush Samanarthi Shabd Marathi | Dhanush Paryayvachi Shabd in Hindi

धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush Samanarthi Shabd Marathi | Dhanush Paryayvachi Shabd in Hindi


धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत धनुष्य चा समानार्थी शब्द | Dhanush samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला धनुष्य समानार्थी शब्द मराठी ( धनुष्य समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे धनुष्य पर्यायवाची शब्द हिंदी ( धनुष्य पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Dhanush samanarthi Shabd Marathi व Dhanush Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Dhanush | Alternative words for Dhanush | Dhanush Aynonym in Marathi

धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush Samanarthi Shabd Marathi | Dhanush Paryayvachi Shabd in Hindi
धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush Samanarthi Shabd Marathi | Dhanush Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush samanarthi Shabd Marathi

धनुष्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
धनुष्य = चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक

 

धनुष्य के पर्यायवाची शब्द | Dhanush Paryayvachi Shabd in Hindi

धनुष्य इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
धनुष्य = चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदण्ड, कमान, विशिखासन

धनुष्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) धनुष्य
वाक्य- मी आज धनुष्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) धनुष्य
वाक्य- मला धनुष्य हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) धनुष्य
वाक्य- मला धनुष्य हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

धनुष्य समानार्थी शब्द काय आहे? | धनुष्य पर्यायवाची शब्द क्या है?
धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush Samanarthi Shabd Marathi | Dhanush Paryayvachi Shabd in Hindi
धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush Samanarthi Shabd Marathi | Dhanush Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) धनुष्य समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- धनुष्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक आहे.

प्रश्न 2) धनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- धनुष्य इस शब्द का पर्यायवाची शब्द चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदण्ड, कमान, विशिखासन यह है.

प्रश्न 3) धनुष्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- धनुष्य या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक.

प्रश्न 4) धनुष्य चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- धनुष्य चा समानार्थी शब्द चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक आहे.

प्रश्न 5) धनुष्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- धनुष्य या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) धनुष्य का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- धनुष्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदण्ड, कमान, विशिखासन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) धनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- धनुष्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदण्ड, कमान, विशिखासन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) धनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- धनुष्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदण्ड, कमान, विशिखासन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) धनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- धनुष्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदण्ड, कमान, विशिखासन इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Dhanush ?.
Answer– The synonym of Dhanush is चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक.

Question 11) What is the synonym of the word Dhanush ?.
Answer– The word Dhanush is synonymous in the following way – चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक.

Question 12) What is the alternative word for Dhanush ?.
AnswerDhanush that many alternative words but mostly use चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक

Question 13) What is the synonym of Dhanush in marathi?.
Answer- The synonym of Dhanush word in marathi is चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक

Question 14) What is the synonym of Dhanush in Hindi?.
Answer- The synonym of Dhanush word in hindi is चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदण्ड, कमान, विशिखासन

Question 15) Dhanush samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Dhanush che samanarthi Shabd चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक ahe.


Question 16) Dhanush ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Dhanush ka paryayvachi shabd चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदण्ड, कमान, विशिखासन hai.

Question 17) Dhanush ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Dhanush ya shabadacha samanarthi Shabd चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक ahe.

Question 18) Dhanush ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerDhanush ka paryayvachi shabd चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदण्ड, कमान, विशिखासन hai.

Question 19) Alternative word for Dhanush ?.
Answer- The alternative word is चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक

Question 20) Dhanush similar words in marathi.
Answer- The similar words is चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक.

समानार्थी शब्द धनुष्य | samanarthi Shabd Dhanush

आपण आजच्या या लेखामध्ये Dhanush samanarthi Shabd Marathi व Dhanush Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण धनुष्य या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush samanarthi Shabd Marathi व Dhanush Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले धनुष्य समानार्थी शब्द । Dhanush Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील धनुष्य पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dhanush Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये धनुष्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण धनुष्य या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण धनुष्य या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील धनुष्य पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dhanush Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन धनुष्य समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Dhanush ka Paryayvachi shabd | Dhanush Samanarthi Shabd

धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush Samanarthi Shabd Marathi | Dhanush Paryayvachi Shabd in Hindi
धनुष्य समानार्थी शब्द | Dhanush Samanarthi Shabd Marathi | Dhanush Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • धनुष्य समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द धनुष्य
 • धनुष्य पर्यायवाची शब्द
 • धनुष्य का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द धनुष्य
 • धनुष्य समानार्थी शब्द काय आहे?
 • धनुष्य पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Dhanush Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Dhanush
 • Dhanush ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Dhanush
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!