डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi

डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi


डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत डोके चा समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला डोके समानार्थी शब्द मराठी ( डोके समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे डोके पर्यायवाची शब्द हिंदी ( डोके पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Doke samanarthi Shabd Marathi व Doke Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Doke | Alternative words for Doke | Doke Aynonym in Marathi

डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi
डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi

डोके या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
डोके = शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष

डोके के पर्यायवाची शब्द | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi

डोके इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
डोके = शीतांशू , सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमांशू इंदू, चंद्रमा, चांदोबा, निशापति, मयंक, मृगांक, रजनीनाथ

डोके या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) डोके
वाक्य- मी आज डोके या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) डोके
वाक्य- मला डोके हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) डोके
वाक्य- मला डोके हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

डोके समानार्थी शब्द काय आहे? | डोके पर्यायवाची शब्द क्या है?
डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi
डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) डोके समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- डोके या शब्दाचा समानार्थी शब्द शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष आहे.

प्रश्न 2) डोके शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- डोके इस शब्द का पर्यायवाची शब्द शीतांशू , सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमांशू इंदू, चंद्रमा, चांदोबा, निशापति, मयंक, मृगांक, रजनीनाथ यह है.

प्रश्न 3) डोके या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- डोके या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष.

प्रश्न 4) डोके चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- डोके चा समानार्थी शब्द शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष आहे.

प्रश्न 5) डोके या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- डोके या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) डोके का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- डोके की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शीतांशू , सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमांशू इंदू, चंद्रमा, चांदोबा, निशापति, मयंक, मृगांक, रजनीनाथ इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) डोके शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- डोके की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शीतांशू , सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमांशू इंदू, चंद्रमा, चांदोबा, निशापति, मयंक, मृगांक, रजनीनाथ इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) डोके शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- डोके की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शीतांशू , सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमांशू इंदू, चंद्रमा, चांदोबा, निशापति, मयंक, मृगांक, रजनीनाथ इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) डोके शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- डोके की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शीतांशू , सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमांशू इंदू, चंद्रमा, चांदोबा, निशापति, मयंक, मृगांक, रजनीनाथ इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Doke ?.
Answer– The synonym of Doke is शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष.

Question 11) What is the synonym of the word Doke ?.
Answer– The word Doke is synonymous in the following way – शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष.

Question 12) What is the alternative word for Doke ?.
AnswerDoke that many alternative words but mostly use शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष

Question 13) What is the synonym of Doke in marathi?.
Answer- The synonym of Doke word in marathi is शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष

Question 14) What is the synonym of Doke in Hindi?.
Answer- The synonym of Doke word in hindi is शीतांशू , सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमांशू इंदू, चंद्रमा, चांदोबा, निशापति, मयंक, मृगांक, रजनीनाथ

Question 15) Doke samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Doke che samanarthi Shabd शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष ahe.


Question 16) Doke ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Doke ka paryayvachi shabd शीतांशू , सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमांशू इंदू, चंद्रमा, चांदोबा, निशापति, मयंक, मृगांक, रजनीनाथ hai.

Question 17) Doke ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Doke ya shabadacha samanarthi Shabd शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष ahe.

Question 18) Doke ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerDoke ka paryayvachi shabd शीतांशू , सुधांशु, सुधाकर, सोम, हिमांशू इंदू, चंद्रमा, चांदोबा, निशापति, मयंक, मृगांक, रजनीनाथ hai.

Question 19) Alternative word for Doke ?.
Answer- The alternative word is शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष

Question 20) Doke similar words in marathi.
Answer- The similar words is शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष.

समानार्थी शब्द डोके | samanarthi Shabd Doke

आपण आजच्या या लेखामध्ये Doke samanarthi Shabd Marathi व Doke Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण डोके या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi व Doke Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले डोके समानार्थी शब्द । Doke Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील डोके पर्यायवाची शब्द हिंदी । Doke Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये डोके या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण डोके या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण डोके या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील डोके पर्यायवाची शब्द हिंदी । Doke Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन डोके समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Doke ka Paryayvachi shabd | Doke Samanarthi Shabd

डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi
डोके समानार्थी शब्द | Doke samanarthi Shabd Marathi | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi

पर्यायवाची शब्द डोके | Doke Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • डोके समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द डोके
 • डोके पर्यायवाची शब्द
 • डोके का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द डोके
 • डोके समानार्थी शब्द काय आहे?
 • डोके पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Doke Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Doke
 • Doke ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Doke
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!