डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi

डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi


डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत डोळा चा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला डोळा समानार्थी शब्द मराठी ( डोळा समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे डोळा पर्यायवाची शब्द हिंदी ( डोळा पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Dola samanarthi Shabd Marathi व Dola Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Dola | Alternative words for Dola | Dola Aynonym in Marathi

डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi
डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi

डोळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
डोळा = नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष

डोळा के पर्यायवाची शब्द | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi

डोळा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
डोळा = 1) डोळा =  नयन 2) डोळा =  दृष्टि 3) डोळा =  नेत्र 4) डोळा =  चक्षु 5) डोळा =  डोळे

डोळा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) डोळा
वाक्य- मी आज डोळा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) डोळा
वाक्य- मला डोळा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) डोळा
वाक्य- मला डोळा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

डोळा समानार्थी शब्द काय आहे? | डोळा पर्यायवाची शब्द क्या है?
डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi
डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) डोळा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- डोळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष आहे.

प्रश्न 2) डोळा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- डोळा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द 1) डोळा =  नयन 2) डोळा =  दृष्टि 3) डोळा =  नेत्र 4) डोळा =  चक्षु 5) डोळा =  डोळे यह है.

प्रश्न 3) डोळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- डोळा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष.

प्रश्न 4) डोळा चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- डोळा चा समानार्थी शब्द नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष आहे.

प्रश्न 5) डोळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- डोळा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) डोळा का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- डोळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1) डोळा =  नयन 2) डोळा =  दृष्टि 3) डोळा =  नेत्र 4) डोळा =  चक्षु 5) डोळा =  डोळे इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) डोळा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- डोळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1) डोळा =  नयन 2) डोळा =  दृष्टि 3) डोळा =  नेत्र 4) डोळा =  चक्षु 5) डोळा =  डोळे इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) डोळा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- डोळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1) डोळा =  नयन 2) डोळा =  दृष्टि 3) डोळा =  नेत्र 4) डोळा =  चक्षु 5) डोळा =  डोळे इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) डोळा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- डोळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1) डोळा =  नयन 2) डोळा =  दृष्टि 3) डोळा =  नेत्र 4) डोळा =  चक्षु 5) डोळा =  डोळे इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Dola ?.
Answer– The synonym of Dola is नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष.

Question 11) What is the synonym of the word Dola ?.
Answer– The word Dola is synonymous in the following way – नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष.

Question 12) What is the alternative word for Dola ?.
AnswerDola that many alternative words but mostly use नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष

Question 13) What is the synonym of Dola in marathi?.
Answer- The synonym of Dola word in marathi is नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष

Question 14) What is the synonym of Dola in Hindi?.
Answer- The synonym of Dola word in hindi is 1) डोळा =  नयन 2) डोळा =  दृष्टि 3) डोळा =  नेत्र 4) डोळा =  चक्षु 5) डोळा =  डोळे

Question 15) Dola samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Dola che samanarthi Shabd नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष ahe.


Question 16) Dola ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Dola ka paryayvachi shabd 1) डोळा =  नयन 2) डोळा =  दृष्टि 3) डोळा =  नेत्र 4) डोळा =  चक्षु 5) डोळा =  डोळे hai.

Question 17) Dola ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Dola ya shabadacha samanarthi Shabd नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष ahe.

Question 18) Dola ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerDola ka paryayvachi shabd 1) डोळा =  नयन 2) डोळा =  दृष्टि 3) डोळा =  नेत्र 4) डोळा =  चक्षु 5) डोळा =  डोळे hai.

Question 19) Alternative word for Dola ?.
Answer- The alternative word is नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष

Question 20) Dola similar words in marathi.
Answer- The similar words is नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष.

समानार्थी शब्द डोळा | samanarthi Shabd Dola

आपण आजच्या या लेखामध्ये Dola samanarthi Shabd Marathi व Dola Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण डोळा या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

READ MORE  आख्यायिक समानार्थी शब्द | Akhyayika Samanarthi Shabd Marathi | Akhyayika Paryayvachi Shabd in Marathi

त्यानंतर आपण डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi व Dola Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले डोळा समानार्थी शब्द । Dola Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील डोळा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dola Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये डोळा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण डोळा या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण डोळा या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील डोळा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Dola Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन डोळा समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Dola ka Paryayvachi shabd | Dola Samanarthi Shabd

डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi
डोळा समानार्थी शब्द | Dola samanarthi Shabd Marathi | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi

पर्यायवाची शब्द डोळा | Dola Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • डोळा समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द डोळा
 • डोळा पर्यायवाची शब्द
 • डोळा का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द डोळा
 • डोळा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • डोळा पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Dola Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Dola
 • Dola ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Dola
 • sidemap

Leave a Comment