दुर्जन समानार्थी शब्द | Durjan Samanarthi Shabd Marathi | Durjan Paryayvachi Shabd in Marathi

दुर्जन समानार्थी शब्द | Durjan Samanarthi Shabd Marathi | Durjan Paryayvachi Shabd in Marathi

दुर्जन समानार्थी शब्द | Durjan samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत दुर्जन चा समानार्थी शब्द | Durjan samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला दुर्जन समानार्थी शब्द मराठी ( दुर्जन समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे दुर्जन पर्यायवाची शब्द हिंदी ( दुर्जन पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Durjan samanarthi Shabd Marathi व Durjan Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया दुर्जन समानार्थी शब्द | Durjan samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Durjan | Alternative words for Durjan | Durjan Aynonym in Marathi

दुर्जन समानार्थी शब्द | Durjan Samanarthi Shabd Marathi | Durjan Paryayvachi Shabd in Marathi
दुर्जन समानार्थी शब्द | Durjan Samanarthi Shabd Marathi | Durjan Paryayvachi Shabd in Marathi

दुर्जन समानार्थी शब्द | Durjan samanarthi Shabd Marathi

दुर्जन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
दुर्जन =अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार

 

दुर्जन या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) दुर्जन
वाक्य – मी आज दुर्जन या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) दुर्जन
वाक्य – मला दुर्जन हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) दुर्जन
वाक्य – मला दुर्जन हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For दुर्जन समानार्थी शब्द | Durjan samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) दुर्जन समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- दुर्जन या शब्दाचा समानार्थी शब्द अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार आहे.

प्रश्न 2) दुर्जन शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- दुर्जन इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार यह है.

प्रश्न 3) दुर्जन या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- दुर्जन या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार.

प्रश्न 4) दुर्जन चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- दुर्जन चा समानार्थी शब्द अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार आहे.

प्रश्न 5) दुर्जन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- दुर्जन या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) दुर्जन का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- दुर्जन की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) दुर्जन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- दुर्जन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) दुर्जन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- दुर्जन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) दुर्जन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- दुर्जन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Durjan ?.
Answer- The synonym of Durjan is अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार.

Question 11) What is the synonym of the word Durjan ?.
Answer- The word Durjan is synonymous in the following way – अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार.

Question 12) What is the alternative word for Durjan ?.
Answer- Durjan that many alternative words but mostly use अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार.

Question 13) What is the synonym of Durjan in marathi?.
Answer- The synonym of Durjan word in marathi is अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार.

Question 14) What is the synonym of Durjan ?.
Answer- The synonym of Durjan word in Marathi is अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार.

Question 15) Durjan samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Durjan che samanarthi Shabd अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार ahe.

Question 16) Durjan ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Durjan ka paryayvachi shabd अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार hai.

Question 17) Durjan ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Durjan ya shabadacha samanarthi Shabd अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार ahe.

Question 18) Durjan ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Durjan ka paryayvachi shabd अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार hai.

Question 19) Alternative word for Durjan ?.
Answer- The alternative word is अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार.

Question 20) Durjan similar words in marathi.
Answer- The similar words is अभद्र, दुष्ट, असाध, अनुदार.

समानार्थी शब्द दुर्जन | samanarthi Shabd Durjan

आपण आजच्या या लेखामध्ये Durjan samanarthi Shabd Marathi व Durjan Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण दुर्जन या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण दुर्जन समानार्थी शब्द | Durjan samanarthi Shabd Marathi व Durjan Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले दुर्जन समानार्थी शब्द । Durjan Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील दुर्जन पर्यायवाची शब्द हिंदी । Durjan Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये दुर्जन या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण दुर्जन या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण दुर्जन या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील दुर्जन पर्यायवाची शब्द हिंदी । Durjan Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन दुर्जन समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Durjan ka Paryayvachi shabd | Durjan Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | दुर्जन समानार्थी शब्द | दुर्जन पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • दुर्जन समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द दुर्जन
 • दुर्जन पर्यायवाची शब्द
 • दुर्जन का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द दुर्जन
 • दुर्जन समानार्थी शब्द काय आहे?
 • दुर्जन मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Durjan Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Durjan
 • Durjan ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Durjan
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment