ऐसपैस समानार्थी शब्द | espais Samanarthi Shabd Marathi | espais Paryayvachi Shabd in Marathi

ऐसपैस समानार्थी शब्द | espais Samanarthi Shabd Marathi | espais Paryayvachi Shabd in Marathi

ऐसपैस समानार्थी शब्द | espais samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ऐसपैस चा समानार्थी शब्द | espais samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

ऐसपैस या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ऐसपैस = प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद

 

कारण आपल्याला ऐसपैस समानार्थी शब्द मराठी ( ऐसपैस समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे ऐसपैस पर्यायवाची शब्द हिंदी ( ऐसपैस पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये espais samanarthi Shabd Marathi व espais Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया ऐसपैस समानार्थी शब्द | espais samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of espais | Alternative words for espais | espais Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

ऐसपैस समानार्थी शब्द | espais samanarthi Shabd Marathi

ऐसपैस या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ऐसपैस = प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद

 

ऐसपैस या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) ऐसपैस
वाक्य – मी आज ऐसपैस या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) ऐसपैस
वाक्य – मला ऐसपैस हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) ऐसपैस
वाक्य – मला ऐसपैस हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For ऐसपैस समानार्थी शब्द | espais samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) ऐसपैस समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ऐसपैस या शब्दाचा समानार्थी शब्द प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद आहे.

प्रश्न 2) ऐसपैस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ऐसपैस इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद यह है.

प्रश्न 3) ऐसपैस या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ऐसपैस या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद.

प्रश्न 4) ऐसपैस चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- ऐसपैस चा समानार्थी शब्द प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद आहे.

प्रश्न 5) ऐसपैस या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- ऐसपैस या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) ऐसपैस का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ऐसपैस की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) ऐसपैस शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ऐसपैस की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) ऐसपैस शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- ऐसपैस की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) ऐसपैस शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ऐसपैस की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of espais ?.
Answer- The synonym of espais is प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद.

Question 11) What is the synonym of the word espais ?.
Answer- The word espais is synonymous in the following way – प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद.

Question 12) What is the alternative word for espais ?.
Answer- espais that many alternative words but mostly use प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद.

Question 13) What is the synonym of espais in marathi?.
Answer- The synonym of espais word in marathi is प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद.

Question 14) What is the synonym of espais ?.
Answer- The synonym of espais word in Marathi is प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद.

Question 15) espais samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- espais che samanarthi Shabd प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद ahe.

Question 16) espais ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- espais ka paryayvachi shabd प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद hai.

Question 17) espais ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- espais ya shabadacha samanarthi Shabd प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद ahe.

Question 18) espais ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- espais ka paryayvachi shabd प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद hai.

Question 19) Alternative word for espais ?.
Answer- The alternative word is प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद.

Question 20) espais similar words in marathi.
Answer- The similar words is प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद.

समानार्थी शब्द ऐसपैस | samanarthi Shabd espais

आपण आजच्या या लेखामध्ये espais samanarthi Shabd Marathi व espais Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण ऐसपैस या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण ऐसपैस समानार्थी शब्द | espais samanarthi Shabd Marathi व espais Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले ऐसपैस समानार्थी शब्द । espais Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील ऐसपैस पर्यायवाची शब्द हिंदी । espais Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये ऐसपैस या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण ऐसपैस या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण ऐसपैस या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील ऐसपैस पर्यायवाची शब्द हिंदी । espais Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन ऐसपैस समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

espais ka Paryayvachi shabd | espais Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | ऐसपैस समानार्थी शब्द | ऐसपैस पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • ऐसपैस समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द ऐसपैस
 • ऐसपैस पर्यायवाची शब्द
 • ऐसपैस का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द ऐसपैस
 • ऐसपैस समानार्थी शब्द काय आहे?
 • ऐसपैस मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • espais Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd espais
 • espais ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd espais
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!