गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh Samanarthi Shabd Marathi | Ganesh Paryayvachi Shabd in Hindi

गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh Samanarthi Shabd Marathi | Ganesh Paryayvachi Shabd in Hindi


गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गणपती चा समानार्थी शब्द | Ganesh samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला गणपती समानार्थी शब्द मराठी ( गणपती समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गणपती पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गणपती पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Ganesh samanarthi Shabd Marathi व Ganesh Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Ganesh | Alternative words for Ganesh | Ganesh Aynonym in Marathi

गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh Samanarthi Shabd Marathi | Ganesh Paryayvachi Shabd in Hindi
गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh Samanarthi Shabd Marathi | Ganesh Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh samanarthi Shabd Marathi

गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
गणपती =गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त

 

गणपती के पर्यायवाची शब्द | Ganesh Paryayvachi Shabd in Hindi

गणपती इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
गणपती =गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त
गणपती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) गणपती
वाक्य- मी आज गणपती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) गणपती
वाक्य- मला गणपती हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) गणपती
वाक्य- मला गणपती हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

गणपती समानार्थी शब्द काय आहे? | गणपती पर्यायवाची शब्द क्या है?
गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh Samanarthi Shabd Marathi | Ganesh Paryayvachi Shabd in Hindi
गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh Samanarthi Shabd Marathi | Ganesh Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गणपती समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त आहे.
प्रश्न 2) गणपती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गणपती इस शब्द का पर्यायवाची शब्द गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त यह है.
प्रश्न 3) गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गणपती या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त.
प्रश्न 4) गणपती चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गणपती चा समानार्थी शब्द गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त आहे.
प्रश्न 5) गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गणपती या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) गणपती का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गणपती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) गणपती शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गणपती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) गणपती शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गणपती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) गणपती शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गणपती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Ganesh ?.
Answer– The synonym of Ganesh is गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त.
Question 11) What is the synonym of the word Ganesh ?.
Answer– The word Ganesh is synonymous in the following way – गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त.
Question 12) What is the alternative word for Ganesh ?.
AnswerGanesh that many alternative words but mostly use गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त
Question 13) What is the synonym of Ganesh in marathi?.
Answer- The synonym of Ganesh word in marathi is गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त
Question 14) What is the synonym of Ganesh in Hindi?.
Answer- The synonym of Ganesh word in hindi is गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त
Question 15) Ganesh samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Ganesh che samanarthi Shabd गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त ahe.

Question 16) Ganesh ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Ganesh ka paryayvachi shabd गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त hai.
Question 17) Ganesh ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Ganesh ya shabadacha samanarthi Shabd गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त ahe.
Question 18) Ganesh ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerGanesh ka paryayvachi shabd गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त hai.
Question 19) Alternative word for Ganesh ?.
Answer- The alternative word is गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त
Question 20) Ganesh similar words in marathi.
Answer- The similar words is गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त.

समानार्थी शब्द गणपती | samanarthi Shabd Ganesh

आपण आजच्या या लेखामध्ये Ganesh samanarthi Shabd Marathi व Ganesh Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गणपती या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh samanarthi Shabd Marathi व Ganesh Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गणपती समानार्थी शब्द । Ganesh Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गणपती पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ganesh Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गणपती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गणपती या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गणपती या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गणपती पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ganesh Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गणपती समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Ganesh ka Paryayvachi shabd | Ganesh Samanarthi Shabd

गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh Samanarthi Shabd Marathi | Ganesh Paryayvachi Shabd in Hindi
गणपती समानार्थी शब्द | Ganesh Samanarthi Shabd Marathi | Ganesh Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गणपती समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गणपती
 • गणपती पर्यायवाची शब्द
 • गणपती का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द गणपती
 • गणपती समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गणपती पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Ganesh Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Ganesh
 • Ganesh ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Ganesh
 • sidemap

Leave a Comment