गंगा समानार्थी शब्द | Ganga Samanarthi Shabd Marathi | Ganga Paryayvachi Shabd in Hindi

गंगा समानार्थी शब्द | Ganga Samanarthi Shabd Marathi | Ganga Paryayvachi Shabd in Hindi


गंगा समानार्थी शब्द | Ganga samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गंगा चा समानार्थी शब्द | Ganga samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला गंगा समानार्थी शब्द मराठी ( गंगा समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गंगा पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गंगा पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Ganga samanarthi Shabd Marathi व Ganga Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गंगा समानार्थी शब्द | Ganga samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Ganga | Alternative words for Ganga | Ganga Aynonym in Marathi

गंगा समानार्थी शब्द | Ganga Samanarthi Shabd Marathi | Ganga Paryayvachi Shabd in Hindi
गंगा समानार्थी शब्द | Ganga Samanarthi Shabd Marathi | Ganga Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

गंगा समानार्थी शब्द | Ganga samanarthi Shabd Marathi

गंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
गंगा = भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता

 

गंगा के पर्यायवाची शब्द | Ganga Paryayvachi Shabd in Hindi

गंगा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
गंगा = भागीरथी, सुरसरिता ,विष्णुपदी ,विश्नुपगा, देवनदी

गंगा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) गंगा
वाक्य- मी आज गंगा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गंगा
वाक्य- मला गंगा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गंगा
वाक्य- मला गंगा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

गंगा समानार्थी शब्द काय आहे? | गंगा पर्यायवाची शब्द क्या है?
गंगा समानार्थी शब्द | Ganga Samanarthi Shabd Marathi | Ganga Paryayvachi Shabd in Hindi
गंगा समानार्थी शब्द | Ganga Samanarthi Shabd Marathi | Ganga Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

गंगा समानार्थी शब्द | Ganga samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गंगा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता आहे.

प्रश्न 2) गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गंगा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द भागीरथी, सुरसरिता ,विष्णुपदी ,विश्नुपगा, देवनदी यह है.

प्रश्न 3) गंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गंगा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता.

प्रश्न 4) गंगा चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गंगा चा समानार्थी शब्द भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता आहे.

प्रश्न 5) गंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गंगा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गंगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भागीरथी, सुरसरिता ,विष्णुपदी ,विश्नुपगा, देवनदी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गंगा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गंगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भागीरथी, सुरसरिता ,विष्णुपदी ,विश्नुपगा, देवनदी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गंगा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गंगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भागीरथी, सुरसरिता ,विष्णुपदी ,विश्नुपगा, देवनदी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गंगा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गंगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा भागीरथी, सुरसरिता ,विष्णुपदी ,विश्नुपगा, देवनदी इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Ganga ?.
Answer– The synonym of Ganga is भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता.

Question 11) What is the synonym of the word Ganga ?.
Answer– The word Ganga is synonymous in the following way – भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता.

Question 12) What is the alternative word for Ganga ?.
AnswerGanga that many alternative words but mostly use भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता

Question 13) What is the synonym of Ganga in marathi?.
Answer- The synonym of Ganga word in marathi is भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता

Question 14) What is the synonym of Ganga in Hindi?.
Answer- The synonym of Ganga word in hindi is भागीरथी, सुरसरिता ,विष्णुपदी ,विश्नुपगा, देवनदी

Question 15) Ganga samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Ganga che samanarthi Shabd भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता ahe.


Question 16) Ganga ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Ganga ka paryayvachi shabd भागीरथी, सुरसरिता ,विष्णुपदी ,विश्नुपगा, देवनदी hai.

Question 17) Ganga ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Ganga ya shabadacha samanarthi Shabd भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता ahe.

Question 18) Ganga ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerGanga ka paryayvachi shabd भागीरथी, सुरसरिता ,विष्णुपदी ,विश्नुपगा, देवनदी hai.

Question 19) Alternative word for Ganga ?.
Answer- The alternative word is भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता

Question 20) Ganga similar words in marathi.
Answer- The similar words is भागीरथी, देवापगा, सुरसरि, विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता.

समानार्थी शब्द गंगा | samanarthi Shabd Ganga

आपण आजच्या या लेखामध्ये Ganga samanarthi Shabd Marathi व Ganga Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गंगा या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गंगा समानार्थी शब्द | Ganga samanarthi Shabd Marathi व Ganga Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गंगा समानार्थी शब्द । Ganga Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गंगा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ganga Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गंगा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गंगा या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गंगा या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गंगा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ganga Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गंगा समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Ganga ka Paryayvachi shabd | Ganga Samanarthi Shabd

गंगा समानार्थी शब्द | Ganga Samanarthi Shabd Marathi | Ganga Paryayvachi Shabd in Hindi
गंगा समानार्थी शब्द | Ganga Samanarthi Shabd Marathi | Ganga Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गंगा समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गंगा
 • गंगा पर्यायवाची शब्द
 • गंगा का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द गंगा
 • गंगा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गंगा पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Ganga Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Ganga
 • Ganga ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Ganga
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!