गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi | Ganpati Paryayvachi Shabd in Hindi

गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi | Ganpati Paryayvachi Shabd in Hindi


गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गणपती चा समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द म्हणून आपल्यासाठी हा लेख खूप महत्त्वाचा होणार आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Ganpati samanarthi Shabd Marathi व Ganpati Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Ganpati | Alternative words for Ganpati | Ganpati Aynonym in Marathi

गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi | Ganpati Paryayvachi Shabd in Hindi
गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi | Ganpati Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi

गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
गणपती = विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री

गणपती के पर्यायवाची शब्द | Ganpati Paryayvachi Shabd in Hindi

गणपती इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
गणपती =गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त।
गणपती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) गणपती
वाक्य- मी आज गणपती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) गणपती
वाक्य- मला गणपती हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) गणपती
वाक्य- मला गणपती हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

गणपती समानार्थी शब्द काय आहे? | गणपती पर्यायवाची शब्द क्या है?
गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi | Ganpati Paryayvachi Shabd in Hindi
गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi | Ganpati Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

गणपती समानार्थी शब्द | Ganpati samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गणपती समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री आहे.
प्रश्न 2) गणपती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गणपती इस शब्द का पर्यायवाची शब्द गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त। यह है.
प्रश्न 3) गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गणपती या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री.
प्रश्न 4) गणपती चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गणपती चा समानार्थी शब्द विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री आहे.
प्रश्न 5) गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गणपती या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) गणपती का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गणपती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त। इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) गणपती शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गणपती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त। इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) गणपती शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गणपती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त। इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) गणपती शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गणपती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त। इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Ganpati ?.
Answer– The synonym of Ganpati is विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री.
Question 11) What is the synonym of the word Ganpati ?.
Answer– The word Ganpati is synonymous in the following way – विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री.
Question 12) What is the alternative word for Ganpati ?.
AnswerGanpati that many alternative words but mostly use विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री
Question 13) What is the synonym of Ganpati in marathi?.
Answer- The synonym of Ganpati word in marathi is विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री
Question 14) What is the synonym of Ganpati in Hindi?.
Answer- The synonym of Ganpati word in hindi is गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त।
Question 15) Ganpati samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Ganpati che samanarthi Shabd विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री ahe.

Question 16) Ganpati ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Ganpati ka paryayvachi shabd गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त। hai.
Question 17) Ganpati ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Ganpati ya shabadacha samanarthi Shabd विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री ahe.
Question 18) Ganpati ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerGanpati ka paryayvachi shabd गणेश, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषकवाहन, गजवदन, विघ्रनाशक, भवानीनन्दन, विघ्रराज, मोदकप्रिय , मोददाता गणनायक, शंकरसुवन, लम्बोदर, महाकाय, एकदन्त। hai.
Question 19) Alternative word for Ganpati ?.
Answer- The alternative word is विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री
Question 20) Ganpati similar words in marathi.
Answer- The similar words is विनायक, गजानन, विघ्नहर्ता, गजमुख, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश. पृथ्वी – वसुंधरा, धरित्री.

समानार्थी शब्द गणपती | samanarthi Shabd Ganpati

विद्यार्थी मित्रांनो आपण वरती दिलेल्या माहितीचा आपल्या अभ्यासामध्ये फायदा करून घेतच असाल आणि त्याच पद्धतीने मित्रांनो आपण आपल्या ह्या समानार्थी शब्द वेबसाईट वरून अजून कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द माहिती करून घेण्यास इच्छुक आहात हे आम्हाला तुम्ही कमेंट मध्ये नक्की कळवू शकत.त्याचप्रमाणे गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द आणि गणपती शब्दाचा पर्यायवाची शब्द आपल्याला आवडलाच असल अशी मी अपेक्षा करतो. तुमच्याकडे या व्यतिरिक्त कोणताही शब्द असेल तो देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगू शकता.

आपण आजच्या या लेखामध्ये Ganpati samanarthi Shabd Marathi व Ganpati Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गणपती या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

तो शब्द कोणत्या कारणास्तव वापरला जातो हे देखील समजत. त्यानंतर आपण गणपती समानार्थी शब्द याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गणपती समानार्थी शब्द । Ganpati Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गणपती पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ganpati Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गणपती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गणपती या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गणपती या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

आपण या वेबसाईटवर सर्व प्रकारचे समानार्थी शब्द आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही खूप साऱ्या शब्दांचे समानार्थी शब्द आपल्यासमोर आधी देखील मांडलेली आहेत आणि येत्या काळात देखील आज जसं गणपती समानार्थी शब्द किंवा Ganpati Samanarthi shabd मांडले तुम्हाला या शब्दाची माहिती दिली त्याचप्रमाणे पुढे देखील आम्ही आपल्यासमोर असेच नवनवीन शब्द घेऊन येण्याचा प्रयत्न करूया.

आपल्याला हा लेख किंवा गणपती मराठी समानार्थी शब्द। Ganpati Marathi Samanarthi shabd कसे वाटले आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि आपल्याला अजून कोणत्याही प्रकारचे समानार्थी शब्दांविषयी माहिती हवी असेल ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवू शकता. आपण हा लेख आपल्या सर्व मित्र परिवारांशी देखील नक्की शेअर करू शकता.

जेणेकरून त्यांना देखील गणपती पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ganpati Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गणपती समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Ganpati ka Paryayvachi shabd | Ganpati Samanarthi Shabd

Ganpati ka Paryayvachi shabd | Ganpati Samanarthi Shabd
Ganpati ka Paryayvachi shabd | Ganpati Samanarthi Shabd

पर्यायवाची शब्द गणपती | Ganpati Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गणपती समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गणपती
 • गणपती पर्यायवाची शब्द
 • गणपती का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द गणपती
 • गणपती समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गणपती पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Ganpati Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Ganpati
 • Ganpati ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Ganpati
 • sidemap

Leave a Comment