जमीन समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi | Jamin Paryayvachi Shabd in Hindi

जमीन समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi | Jamin Paryayvachi Shabd in Hindi


जमीन समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत जमीन चा समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला जमीन समानार्थी शब्द मराठी ( जमीन समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे जमीन पर्यायवाची शब्द हिंदी ( जमीन पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Jamin samanarthi Shabd Marathi व Jamin Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया जमीन समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Jamin | Alternative words for Jamin | Jamin Aynonym in Marathi

जमीन समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi | Jamin Paryayvachi Shabd in Hindi
जमीन समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi | Jamin Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

जमीन समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi

जमीन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
जमीन =भु, भूमी, भुई, धरा

जमीन के पर्यायवाची शब्द | Jamin Paryayvachi Shabd in Hindi

जमीन इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
जमीन =अचला, धरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा.
जमीन या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) जमीन
वाक्य- मी आज जमीन या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) जमीन
वाक्य- मला जमीन हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) जमीन
वाक्य- मला जमीन हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

जमीन समानार्थी शब्द काय आहे? | जमीन पर्यायवाची शब्द क्या है?
जमीन समानार्थी शब्द काय आहे? | जमीन पर्यायवाची शब्द क्या है?
जमीन समानार्थी शब्द काय आहे? | जमीन पर्यायवाची शब्द क्या है?

samanarthi shabd marathi

जमीन समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) जमीन समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- जमीन या शब्दाचा समानार्थी शब्द भु, भूमी, भुई, धरा आहे.
प्रश्न 2) जमीन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- जमीन इस शब्द का पर्यायवाची शब्द अचला, धरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा. यह है.
प्रश्न 3) जमीन या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- जमीन या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – भु, भूमी, भुई, धरा.
प्रश्न 4) जमीन चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- जमीन चा समानार्थी शब्द भु, भूमी, भुई, धरा आहे.
प्रश्न 5) जमीन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- जमीन या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने भु, भूमी, भुई, धरा हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) जमीन का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- जमीन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अचला, धरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा. इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) जमीन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- जमीन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अचला, धरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा. इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) जमीन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- जमीन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अचला, धरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा. इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) जमीन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- जमीन की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अचला, धरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा. इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Jamin ?.
Answer– The synonym of Jamin is भु, भूमी, भुई, धरा.
Question 11) What is the synonym of the word Jamin ?.
Answer– The word Jamin is synonymous in the following way – भु, भूमी, भुई, धरा.
Question 12) What is the alternative word for Jamin ?.
AnswerJamin that many alternative words but mostly use भु, भूमी, भुई, धरा
Question 13) What is the synonym of Jamin in marathi?.
Answer- The synonym of Jamin word in marathi is भु, भूमी, भुई, धरा
Question 14) What is the synonym of Jamin in Hindi?.
Answer- The synonym of Jamin word in hindi is अचला, धरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा.
Question 15) Jamin samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Jamin che samanarthi Shabd भु, भूमी, भुई, धरा ahe.

Question 16) Jamin ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Jamin ka paryayvachi shabd अचला, धरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा. hai.
Question 17) Jamin ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Jamin ya shabadacha samanarthi Shabd भु, भूमी, भुई, धरा ahe.
Question 18) Jamin ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerJamin ka paryayvachi shabd अचला, धरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा. hai.
Question 19) Alternative word for Jamin ?.
Answer- The alternative word is भु, भूमी, भुई, धरा
Question 20) Jamin similar words in marathi.
Answer- The similar words is भु, भूमी, भुई, धरा.

समानार्थी शब्द जमीन | samanarthi Shabd Jamin

आपण आजच्या या लेखामध्ये Jamin samanarthi Shabd Marathi व Jamin Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण जमीन या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण जमीन समानार्थी शब्द | Jamin samanarthi Shabd Marathi व Jamin Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले जमीन समानार्थी शब्द । Jamin Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील जमीन पर्यायवाची शब्द हिंदी । Jamin Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये जमीन या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण जमीन या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण जमीन या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील जमीन पर्यायवाची शब्द हिंदी । Jamin Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन जमीन समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Jamin ka Paryayvachi shabd | Jamin Samanarthi Shabd

पर्यायवाची शब्द जमीन | Jamin Paryayvachi Shabd in Hindi
पर्यायवाची शब्द जमीन | Jamin Paryayvachi Shabd in Hindi

पर्यायवाची शब्द जमीन | Jamin Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • जमीन समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द जमीन
 • जमीन पर्यायवाची शब्द
 • जमीन का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द जमीन
 • जमीन समानार्थी शब्द काय आहे?
 • जमीन पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Jamin Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Jamin
 • Jamin ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Jamin
 • sidemap

Leave a Comment