काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha Samanarthi Shabd Marathi | Kalokha Paryayvachi Shabd in Hindi

काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha Samanarthi Shabd Marathi | Kalokha Paryayvachi Shabd in Hindi


काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत काळोख चा समानार्थी शब्द | Kalokha samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला काळोख समानार्थी शब्द मराठी ( काळोख समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे काळोख पर्यायवाची शब्द हिंदी ( काळोख पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Kalokha samanarthi Shabd Marathi व Kalokha Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Kalokha | Alternative words for Kalokha | Kalokha Aynonym in Marathi

काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha Samanarthi Shabd Marathi | Kalokha Paryayvachi Shabd in Hindi
काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha Samanarthi Shabd Marathi | Kalokha Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha samanarthi Shabd Marathi

काळोख या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
काळोख = eee

 

काळोख के पर्यायवाची शब्द | Kalokha Paryayvachi Shabd in Hindi

काळोख इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
काळोख = rrr

काळोख या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) काळोख
वाक्य- मी आज काळोख या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) काळोख
वाक्य- मला काळोख हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) काळोख
वाक्य- मला काळोख हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

काळोख समानार्थी शब्द काय आहे? | काळोख पर्यायवाची शब्द क्या है?
काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha Samanarthi Shabd Marathi | Kalokha Paryayvachi Shabd in Hindi
काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha Samanarthi Shabd Marathi | Kalokha Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) काळोख समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- काळोख या शब्दाचा समानार्थी शब्द eee आहे.

प्रश्न 2) काळोख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- काळोख इस शब्द का पर्यायवाची शब्द rrr यह है.

प्रश्न 3) काळोख या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- काळोख या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – eee.

प्रश्न 4) काळोख चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- काळोख चा समानार्थी शब्द eee आहे.

प्रश्न 5) काळोख या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- काळोख या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने eee हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) काळोख का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- काळोख की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा rrr इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) काळोख शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- काळोख की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा rrr इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) काळोख शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- काळोख की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा rrr इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) काळोख शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- काळोख की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा rrr इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Kalokha ?.
Answer– The synonym of Kalokha is eee.

Question 11) What is the synonym of the word Kalokha ?.
Answer– The word Kalokha is synonymous in the following way – eee.

Question 12) What is the alternative word for Kalokha ?.
AnswerKalokha that many alternative words but mostly use eee

Question 13) What is the synonym of Kalokha in marathi?.
Answer- The synonym of Kalokha word in marathi is eee

Question 14) What is the synonym of Kalokha in Hindi?.
Answer- The synonym of Kalokha word in hindi is rrr

Question 15) Kalokha samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Kalokha che samanarthi Shabd eee ahe.


Question 16) Kalokha ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Kalokha ka paryayvachi shabd rrr hai.

Question 17) Kalokha ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Kalokha ya shabadacha samanarthi Shabd eee ahe.

Question 18) Kalokha ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerKalokha ka paryayvachi shabd rrr hai.

Question 19) Alternative word for Kalokha ?.
Answer- The alternative word is eee

Question 20) Kalokha similar words in marathi.
Answer- The similar words is eee.

समानार्थी शब्द काळोख | samanarthi Shabd Kalokha

आपण आजच्या या लेखामध्ये Kalokha samanarthi Shabd Marathi व Kalokha Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण काळोख या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

READ MORE  तरुवर समानार्थी शब्द मराठी | Taruvar Samanarthi Shabd In Marathi

त्यानंतर आपण काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha samanarthi Shabd Marathi व Kalokha Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले काळोख समानार्थी शब्द । Kalokha Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील काळोख पर्यायवाची शब्द हिंदी । Kalokha Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये काळोख या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण काळोख या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण काळोख या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील काळोख पर्यायवाची शब्द हिंदी । Kalokha Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन काळोख समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Kalokha ka Paryayvachi shabd | Kalokha Samanarthi Shabd

काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha Samanarthi Shabd Marathi | Kalokha Paryayvachi Shabd in Hindi
काळोख समानार्थी शब्द | Kalokha Samanarthi Shabd Marathi | Kalokha Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • काळोख समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द काळोख
 • काळोख पर्यायवाची शब्द
 • काळोख का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द काळोख
 • काळोख समानार्थी शब्द काय आहे?
 • काळोख पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Kalokha Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Kalokha
 • Kalokha ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Kalokha
 • sidemap

Leave a Comment