कमळ समानार्थी शब्द | Kamal Samanarthi Shabd Marathi | Kamal Paryayvachi Shabd in Hindi

कमळ समानार्थी शब्द | Kamal Samanarthi Shabd Marathi | Kamal Paryayvachi Shabd in Hindi


कमळ समानार्थी शब्द | Kamal samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत कमळ चा समानार्थी शब्द | Kamal samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला कमळ समानार्थी शब्द मराठी ( कमळ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे कमळ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( कमळ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Kamal samanarthi Shabd Marathi व Kamal Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया कमळ समानार्थी शब्द | Kamal samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Kamal | Alternative words for Kamal | Kamal Aynonym in Marathi

कमळ समानार्थी शब्द | Kamal Samanarthi Shabd Marathi | Kamal Paryayvachi Shabd in Hindi
कमळ समानार्थी शब्द | Kamal Samanarthi Shabd Marathi | Kamal Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

कमळ समानार्थी शब्द | Kamal samanarthi Shabd Marathi

कमळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
कमळ = अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज

 

कमळ के पर्यायवाची शब्द | Kamal Paryayvachi Shabd in Hindi

कमळ इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
कमळ = पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज

कमळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) कमळ
वाक्य- मी आज कमळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) कमळ
वाक्य- मला कमळ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) कमळ
वाक्य- मला कमळ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

कमळ समानार्थी शब्द काय आहे? | कमळ पर्यायवाची शब्द क्या है?
कमळ समानार्थी शब्द | Kamal Samanarthi Shabd Marathi | Kamal Paryayvachi Shabd in Hindi
कमळ समानार्थी शब्द | Kamal Samanarthi Shabd Marathi | Kamal Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

कमळ समानार्थी शब्द | Kamal samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) कमळ समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- कमळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज आहे.

प्रश्न 2) कमळ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- कमळ इस शब्द का पर्यायवाची शब्द पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज यह है.

प्रश्न 3) कमळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- कमळ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज.

प्रश्न 4) कमळ चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- कमळ चा समानार्थी शब्द अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज आहे.

प्रश्न 5) कमळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- कमळ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) कमळ का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- कमळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) कमळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- कमळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) कमळ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- कमळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) कमळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- कमळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Kamal ?.
Answer– The synonym of Kamal is अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज.

Question 11) What is the synonym of the word Kamal ?.
Answer– The word Kamal is synonymous in the following way – अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज.

Question 12) What is the alternative word for Kamal ?.
AnswerKamal that many alternative words but mostly use अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज

Question 13) What is the synonym of Kamal in marathi?.
Answer- The synonym of Kamal word in marathi is अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज

Question 14) What is the synonym of Kamal in Hindi?.
Answer- The synonym of Kamal word in hindi is पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज

Question 15) Kamal samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Kamal che samanarthi Shabd अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज ahe.


Question 16) Kamal ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Kamal ka paryayvachi shabd पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज hai.

Question 17) Kamal ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Kamal ya shabadacha samanarthi Shabd अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज ahe.

Question 18) Kamal ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerKamal ka paryayvachi shabd पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज hai.

Question 19) Alternative word for Kamal ?.
Answer- The alternative word is अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज

Question 20) Kamal similar words in marathi.
Answer- The similar words is अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज.

समानार्थी शब्द कमळ | samanarthi Shabd Kamal

आपण आजच्या या लेखामध्ये Kamal samanarthi Shabd Marathi व Kamal Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण कमळ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण कमळ समानार्थी शब्द | Kamal samanarthi Shabd Marathi व Kamal Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले कमळ समानार्थी शब्द । Kamal Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील कमळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Kamal Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये कमळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण कमळ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण कमळ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील कमळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Kamal Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन कमळ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Kamal ka Paryayvachi shabd | Kamal Samanarthi Shabd

कमळ समानार्थी शब्द | Kamal Samanarthi Shabd Marathi | Kamal Paryayvachi Shabd in Hindi
कमळ समानार्थी शब्द | Kamal Samanarthi Shabd Marathi | Kamal Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • कमळ समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द कमळ
 • कमळ पर्यायवाची शब्द
 • कमळ का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द कमळ
 • कमळ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • कमळ पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Kamal Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Kamal
 • Kamal ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Kamal
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!