कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev Samanarthi Shabd Marathi | Kamdev Paryayvachi Shabd in Hindi

कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev Samanarthi Shabd Marathi | Kamdev Paryayvachi Shabd in Hindi


कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत कामदेव चा समानार्थी शब्द | Kamdev samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला कामदेव समानार्थी शब्द मराठी ( कामदेव समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे कामदेव पर्यायवाची शब्द हिंदी ( कामदेव पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Kamdev samanarthi Shabd Marathi व Kamdev Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Kamdev | Alternative words for Kamdev | Kamdev Aynonym in Marathi

कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev Samanarthi Shabd Marathi | Kamdev Paryayvachi Shabd in Hindi
कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev Samanarthi Shabd Marathi | Kamdev Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev samanarthi Shabd Marathi

कामदेव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
कामदेव =मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु

 

कामदेव के पर्यायवाची शब्द | Kamdev Paryayvachi Shabd in Hindi

कामदेव इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
कामदेव =मनोज, कन्दर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मन्मथ।
कामदेव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) कामदेव
वाक्य- मी आज कामदेव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) कामदेव
वाक्य- मला कामदेव हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) कामदेव
वाक्य- मला कामदेव हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

कामदेव समानार्थी शब्द काय आहे? | कामदेव पर्यायवाची शब्द क्या है?
कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev Samanarthi Shabd Marathi | Kamdev Paryayvachi Shabd in Hindi
कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev Samanarthi Shabd Marathi | Kamdev Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) कामदेव समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- कामदेव या शब्दाचा समानार्थी शब्द मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु आहे.
प्रश्न 2) कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- कामदेव इस शब्द का पर्यायवाची शब्द मनोज, कन्दर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मन्मथ। यह है.
प्रश्न 3) कामदेव या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- कामदेव या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु.
प्रश्न 4) कामदेव चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- कामदेव चा समानार्थी शब्द मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु आहे.
प्रश्न 5) कामदेव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- कामदेव या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- कामदेव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मनोज, कन्दर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मन्मथ। इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) कामदेव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- कामदेव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मनोज, कन्दर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मन्मथ। इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) कामदेव शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- कामदेव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मनोज, कन्दर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मन्मथ। इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) कामदेव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- कामदेव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मनोज, कन्दर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मन्मथ। इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Kamdev ?.
Answer– The synonym of Kamdev is मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु.
Question 11) What is the synonym of the word Kamdev ?.
Answer– The word Kamdev is synonymous in the following way – मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु.
Question 12) What is the alternative word for Kamdev ?.
AnswerKamdev that many alternative words but mostly use मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु
Question 13) What is the synonym of Kamdev in marathi?.
Answer- The synonym of Kamdev word in marathi is मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु
Question 14) What is the synonym of Kamdev in Hindi?.
Answer- The synonym of Kamdev word in hindi is मनोज, कन्दर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मन्मथ।
Question 15) Kamdev samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Kamdev che samanarthi Shabd मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु ahe.

Question 16) Kamdev ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Kamdev ka paryayvachi shabd मनोज, कन्दर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मन्मथ। hai.
Question 17) Kamdev ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Kamdev ya shabadacha samanarthi Shabd मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु ahe.
Question 18) Kamdev ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerKamdev ka paryayvachi shabd मनोज, कन्दर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मन्मथ। hai.
Question 19) Alternative word for Kamdev ?.
Answer- The alternative word is मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु
Question 20) Kamdev similar words in marathi.
Answer- The similar words is मनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार, मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु.

समानार्थी शब्द कामदेव | samanarthi Shabd Kamdev

आपण आजच्या या लेखामध्ये Kamdev samanarthi Shabd Marathi व Kamdev Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण कामदेव या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev samanarthi Shabd Marathi व Kamdev Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले कामदेव समानार्थी शब्द । Kamdev Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील कामदेव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Kamdev Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये कामदेव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण कामदेव या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण कामदेव या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील कामदेव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Kamdev Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन कामदेव समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Kamdev ka Paryayvachi shabd | Kamdev Samanarthi Shabd

कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev Samanarthi Shabd Marathi | Kamdev Paryayvachi Shabd in Hindi
कामदेव समानार्थी शब्द | Kamdev Samanarthi Shabd Marathi | Kamdev Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • कामदेव समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द कामदेव
 • कामदेव पर्यायवाची शब्द
 • कामदेव का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द कामदेव
 • कामदेव समानार्थी शब्द काय आहे?
 • कामदेव पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Kamdev Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Kamdev
 • Kamdev ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Kamdev
 • sidemap

Leave a Comment