कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal Samanarthi Shabd Marathi | Kapal Paryayvachi Shabd in Hindi

 कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal Samanarthi Shabd Marathi | Kapal Paryayvachi Shabd in Hindi


कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत कपाळ चा समानार्थी शब्द | Kapal samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला कपाळ समानार्थी शब्द मराठी ( कपाळ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे कपाळ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( कपाळ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Kapal samanarthi Shabd Marathi व Kapal Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Kapal | Alternative words for Kapal | Kapal Aynonym in Marathi

कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal Samanarthi Shabd Marathi | Kapal Paryayvachi Shabd in Hindi
कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal Samanarthi Shabd Marathi | Kapal Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal samanarthi Shabd Marathi

कपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
कपाळ =निढळ, भाल, ललाट, निटील

 

कपाळ के पर्यायवाची शब्द | Kapal Paryayvachi Shabd in Hindi

कपाळ इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
कपाळ =निढळ, भाल, ललाट, निटील
कपाळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) कपाळ
वाक्य- मी आज कपाळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) कपाळ
वाक्य- मला कपाळ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) कपाळ
वाक्य- मला कपाळ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

कपाळ समानार्थी शब्द काय आहे? | कपाळ पर्यायवाची शब्द क्या है?
कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal Samanarthi Shabd Marathi | Kapal Paryayvachi Shabd in Hindi
कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal Samanarthi Shabd Marathi | Kapal Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) कपाळ समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- कपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द निढळ, भाल, ललाट, निटील आहे.
प्रश्न 2) कपाळ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- कपाळ इस शब्द का पर्यायवाची शब्द निढळ, भाल, ललाट, निटील यह है.
प्रश्न 3) कपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- कपाळ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – निढळ, भाल, ललाट, निटील.
प्रश्न 4) कपाळ चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- कपाळ चा समानार्थी शब्द निढळ, भाल, ललाट, निटील आहे.
प्रश्न 5) कपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- कपाळ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने निढळ, भाल, ललाट, निटील हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) कपाळ का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- कपाळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा निढळ, भाल, ललाट, निटील इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) कपाळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- कपाळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा निढळ, भाल, ललाट, निटील इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) कपाळ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- कपाळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा निढळ, भाल, ललाट, निटील इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) कपाळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- कपाळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा निढळ, भाल, ललाट, निटील इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Kapal ?.
Answer– The synonym of Kapal is निढळ, भाल, ललाट, निटील.
Question 11) What is the synonym of the word Kapal ?.
Answer– The word Kapal is synonymous in the following way – निढळ, भाल, ललाट, निटील.
Question 12) What is the alternative word for Kapal ?.
AnswerKapal that many alternative words but mostly use निढळ, भाल, ललाट, निटील
Question 13) What is the synonym of Kapal in marathi?.
Answer- The synonym of Kapal word in marathi is निढळ, भाल, ललाट, निटील
Question 14) What is the synonym of Kapal in Hindi?.
Answer- The synonym of Kapal word in hindi is निढळ, भाल, ललाट, निटील
Question 15) Kapal samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Kapal che samanarthi Shabd निढळ, भाल, ललाट, निटील ahe.

Question 16) Kapal ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Kapal ka paryayvachi shabd निढळ, भाल, ललाट, निटील hai.
Question 17) Kapal ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Kapal ya shabadacha samanarthi Shabd निढळ, भाल, ललाट, निटील ahe.
Question 18) Kapal ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerKapal ka paryayvachi shabd निढळ, भाल, ललाट, निटील hai.
Question 19) Alternative word for Kapal ?.
Answer- The alternative word is निढळ, भाल, ललाट, निटील
Question 20) Kapal similar words in marathi.
Answer- The similar words is निढळ, भाल, ललाट, निटील.

समानार्थी शब्द कपाळ | samanarthi Shabd Kapal

आपण आजच्या या लेखामध्ये Kapal samanarthi Shabd Marathi व Kapal Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण कपाळ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal samanarthi Shabd Marathi व Kapal Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले कपाळ समानार्थी शब्द । Kapal Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील कपाळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Kapal Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये कपाळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण कपाळ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण कपाळ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील कपाळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Kapal Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन कपाळ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Kapal ka Paryayvachi shabd | Kapal Samanarthi Shabd

कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal Samanarthi Shabd Marathi | Kapal Paryayvachi Shabd in Hindi
कपाळ समानार्थी शब्द | Kapal Samanarthi Shabd Marathi | Kapal Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • कपाळ समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द कपाळ
 • कपाळ पर्यायवाची शब्द
 • कपाळ का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द कपाळ
 • कपाळ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • कपाळ पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Kapal Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Kapal
 • Kapal ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Kapal
 • sidemap

Leave a Comment