कावळा समानार्थी शब्द | kavla Samanarthi Shabd Marathi | kavla Paryayvachi Shabd in Hindi

कावळा समानार्थी शब्द | kavla Samanarthi Shabd Marathi | kavla Paryayvachi Shabd in Hindi


कावळा समानार्थी शब्द | kavla samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत कावळा चा समानार्थी शब्द | kavla samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला कावळा समानार्थी शब्द मराठी ( कावळा समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे कावळा पर्यायवाची शब्द हिंदी ( कावळा पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये kavla samanarthi Shabd Marathi व kavla Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया कावळा समानार्थी शब्द | kavla samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of kavla | Alternative words for kavla | kavla Aynonym in Marathi

कावळा समानार्थी शब्द | kavla Samanarthi Shabd Marathi | kavla Paryayvachi Shabd in Hindi
कावळा समानार्थी शब्द | kavla Samanarthi Shabd Marathi | kavla Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

कावळा समानार्थी शब्द | kavla samanarthi Shabd Marathi

कावळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
कावळा =वायस, एकाक्ष, काक

 

कावळा के पर्यायवाची शब्द | kavla Paryayvachi Shabd in Hindi

कावळा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
कावळा =वायस, एकाक्ष, काक
कावळा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) कावळा
वाक्य- मी आज कावळा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) कावळा
वाक्य- मला कावळा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) कावळा
वाक्य- मला कावळा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

कावळा समानार्थी शब्द काय आहे? | कावळा पर्यायवाची शब्द क्या है?
कावळा समानार्थी शब्द | kavla Samanarthi Shabd Marathi | kavla Paryayvachi Shabd in Hindi
कावळा समानार्थी शब्द | kavla Samanarthi Shabd Marathi | kavla Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

कावळा समानार्थी शब्द | kavla samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) कावळा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- कावळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द वायस, एकाक्ष, काक आहे.
प्रश्न 2) कावळा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- कावळा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द वायस, एकाक्ष, काक यह है.
प्रश्न 3) कावळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- कावळा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – वायस, एकाक्ष, काक.
प्रश्न 4) कावळा चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- कावळा चा समानार्थी शब्द वायस, एकाक्ष, काक आहे.
प्रश्न 5) कावळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- कावळा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने वायस, एकाक्ष, काक हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) कावळा का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- कावळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वायस, एकाक्ष, काक इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) कावळा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- कावळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वायस, एकाक्ष, काक इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) कावळा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- कावळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वायस, एकाक्ष, काक इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) कावळा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- कावळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वायस, एकाक्ष, काक इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of kavla ?.
Answer– The synonym of kavla is वायस, एकाक्ष, काक.
Question 11) What is the synonym of the word kavla ?.
Answer– The word kavla is synonymous in the following way – वायस, एकाक्ष, काक.
Question 12) What is the alternative word for kavla ?.
Answerkavla that many alternative words but mostly use वायस, एकाक्ष, काक
Question 13) What is the synonym of kavla in marathi?.
Answer- The synonym of kavla word in marathi is वायस, एकाक्ष, काक
Question 14) What is the synonym of kavla in Hindi?.
Answer- The synonym of kavla word in hindi is वायस, एकाक्ष, काक
Question 15) kavla samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- kavla che samanarthi Shabd वायस, एकाक्ष, काक ahe.

Question 16) kavla ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– kavla ka paryayvachi shabd वायस, एकाक्ष, काक hai.
Question 17) kavla ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– kavla ya shabadacha samanarthi Shabd वायस, एकाक्ष, काक ahe.
Question 18) kavla ka paryayvachi shabd konsa hai?.
Answerkavla ka paryayvachi shabd वायस, एकाक्ष, काक hai.
Question 19) Alternative word for kavla ?.
Answer- The alternative word is वायस, एकाक्ष, काक
Question 20) kavla similar words in marathi.
Answer- The similar words is वायस, एकाक्ष, काक.

समानार्थी शब्द कावळा | samanarthi Shabd kavla

आपण आजच्या या लेखामध्ये kavla samanarthi Shabd Marathi व kavla Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण कावळा या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण कावळा समानार्थी शब्द | kavla samanarthi Shabd Marathi व kavla Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले कावळा समानार्थी शब्द । kavla Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील कावळा पर्यायवाची शब्द हिंदी । kavla Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये कावळा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण कावळा या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण कावळा या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील कावळा पर्यायवाची शब्द हिंदी । kavla Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन कावळा समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

kavla ka Paryayvachi shabd | kavla Samanarthi Shabd

कावळा समानार्थी शब्द | kavla Samanarthi Shabd Marathi | kavla Paryayvachi Shabd in Hindi
कावळा समानार्थी शब्द | kavla Samanarthi Shabd Marathi | kavla Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • कावळा समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द कावळा
 • कावळा पर्यायवाची शब्द
 • कावळा का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द कावळा
 • कावळा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • कावळा पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • kavla Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd kavla
 • kavla ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd kavla
 • sidemap

Leave a Comment