लघुता समानार्थी शब्द | laghuta Samanarthi Shabd Marathi | laghuta Paryayvachi Shabd in Marathi

लघुता समानार्थी शब्द | laghuta Samanarthi Shabd Marathi | laghuta Paryayvachi Shabd in Marathi


लघुता समानार्थी शब्द | laghuta samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत लघुता चा समानार्थी शब्द | laghuta samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला लघुता समानार्थी शब्द मराठी ( लघुता समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे लघुता पर्यायवाची शब्द हिंदी ( लघुता पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये laghuta samanarthi Shabd Marathi व laghuta Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया लघुता समानार्थी शब्द | laghuta samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of laghuta | Alternative words for laghuta | laghuta Aynonym in Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

लघुता समानार्थी शब्द | laghuta samanarthi Shabd Marathi

लघुता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
लघुता = कमीपणा, लहान

 

लघुता या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) लघुता
वाक्य- मी आज लघुता या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) लघुता
वाक्य- मला लघुता हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) लघुता
वाक्य- मला लघुता हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

लघुता समानार्थी शब्द काय आहे? 
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

लघुता समानार्थी शब्द | laghuta samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) लघुता समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- लघुता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कमीपणा, लहान आहे.

प्रश्न 2) लघुता शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- लघुता इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द कमीपणा, लहान यह है.

प्रश्न 3) लघुता या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- लघुता या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – कमीपणा, लहान.

प्रश्न 4) लघुता चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- लघुता चा समानार्थी शब्द कमीपणा, लहान आहे.

प्रश्न 5) लघुता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- लघुता या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने कमीपणा, लहान हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) लघुता का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- लघुता की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कमीपणा, लहान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) लघुता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- लघुता की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कमीपणा, लहान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) लघुता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- लघुता की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कमीपणा, लहान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) लघुता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- लघुता की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कमीपणा, लहान इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of laghuta ?.
Answer– The synonym of laghuta is कमीपणा, लहान.

Question 11) What is the synonym of the word laghuta ?.
Answer– The word laghuta is synonymous in the following way – कमीपणा, लहान.

Question 12) What is the alternative word for laghuta ?.
Answerlaghuta that many alternative words but mostly use कमीपणा, लहान

Question 13) What is the synonym of laghuta in marathi?.
Answer- The synonym of laghuta word in marathi is कमीपणा, लहान

Question 14) What is the synonym of laghuta ?.
Answer- The synonym of laghuta word in hindi is कमीपणा, लहान

Question 15) laghuta samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- laghuta che samanarthi Shabd कमीपणा, लहान ahe.


Question 16) laghuta ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– laghuta ka paryayvachi shabd कमीपणा, लहान hai.

Question 17) laghuta ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– laghuta ya shabadacha samanarthi Shabd कमीपणा, लहान ahe.

Question 18) laghuta ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answerlaghuta ka paryayvachi shabd कमीपणा, लहान hai.

Question 19) Alternative word for laghuta ?.
Answer- The alternative word is कमीपणा, लहान

Question 20) laghuta similar words in marathi.
Answer- The similar words is कमीपणा, लहान.
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द लघुता | samanarthi Shabd laghuta

आपण आजच्या या लेखामध्ये laghuta samanarthi Shabd Marathi व laghuta Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण लघुता या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण लघुता समानार्थी शब्द | laghuta samanarthi Shabd Marathi व laghuta Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले लघुता समानार्थी शब्द । laghuta Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील लघुता पर्यायवाची शब्द हिंदी । laghuta Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये लघुता या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण लघुता या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण लघुता या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील लघुता पर्यायवाची शब्द हिंदी । laghuta Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन लघुता समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

laghuta ka Paryayvachi shabd | laghuta Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • लघुता समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द लघुता
 • लघुता पर्यायवाची शब्द
 • लघुता का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द लघुता
 • लघुता समानार्थी शब्द काय आहे?
 • लघुता मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • laghuta Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd laghuta
 • laghuta ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd laghuta
 • news sidemap
 • post sidemap


Leave a Comment

error: Content is protected !!