मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga Samanarthi Shabd Marathi | Mulga Paryayvachi Shabd in Hindi

मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga Samanarthi Shabd Marathi | Mulga Paryayvachi Shabd in Hindi


मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत मुलगा चा समानार्थी शब्द | Mulga samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला मुलगा समानार्थी शब्द मराठी ( मुलगा समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे मुलगा पर्यायवाची शब्द हिंदी ( मुलगा पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Mulga samanarthi Shabd Marathi व Mulga Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Mulga | Alternative words for Mulga | Mulga Aynonym in Marathi

मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga Samanarthi Shabd Marathi | Mulga Paryayvachi Shabd in Hindi
मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga Samanarthi Shabd Marathi | Mulga Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga samanarthi Shabd Marathi

मुलगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
मुलगा = सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन

 

मुलगा के पर्यायवाची शब्द | Mulga Paryayvachi Shabd in Hindi

मुलगा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
मुलगा = बालक, नन्हा, मुन्ना, कुमार, सूत, छोटा बच्चा, बेबी, लड़का, वत्स, बेटा, पुत्र, सुकुमार

मुलगा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) मुलगा
वाक्य- मी आज मुलगा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) मुलगा
वाक्य- मला मुलगा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) मुलगा
वाक्य- मला मुलगा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

मुलगा समानार्थी शब्द काय आहे? | मुलगा पर्यायवाची शब्द क्या है?
मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga Samanarthi Shabd Marathi | Mulga Paryayvachi Shabd in Hindi
मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga Samanarthi Shabd Marathi | Mulga Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) मुलगा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- मुलगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन आहे.

प्रश्न 2) मुलगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- मुलगा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द बालक, नन्हा, मुन्ना, कुमार, सूत, छोटा बच्चा, बेबी, लड़का, वत्स, बेटा, पुत्र, सुकुमार यह है.

प्रश्न 3) मुलगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- मुलगा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन.

प्रश्न 4) मुलगा चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- मुलगा चा समानार्थी शब्द सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन आहे.

प्रश्न 5) मुलगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- मुलगा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) मुलगा का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- मुलगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बालक, नन्हा, मुन्ना, कुमार, सूत, छोटा बच्चा, बेबी, लड़का, वत्स, बेटा, पुत्र, सुकुमार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) मुलगा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- मुलगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बालक, नन्हा, मुन्ना, कुमार, सूत, छोटा बच्चा, बेबी, लड़का, वत्स, बेटा, पुत्र, सुकुमार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) मुलगा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- मुलगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बालक, नन्हा, मुन्ना, कुमार, सूत, छोटा बच्चा, बेबी, लड़का, वत्स, बेटा, पुत्र, सुकुमार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) मुलगा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- मुलगा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बालक, नन्हा, मुन्ना, कुमार, सूत, छोटा बच्चा, बेबी, लड़का, वत्स, बेटा, पुत्र, सुकुमार इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Mulga ?.
Answer– The synonym of Mulga is सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन.

Question 11) What is the synonym of the word Mulga ?.
Answer– The word Mulga is synonymous in the following way – सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन.

Question 12) What is the alternative word for Mulga ?.
AnswerMulga that many alternative words but mostly use सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन

Question 13) What is the synonym of Mulga in marathi?.
Answer- The synonym of Mulga word in marathi is सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन

Question 14) What is the synonym of Mulga in Hindi?.
Answer- The synonym of Mulga word in hindi is बालक, नन्हा, मुन्ना, कुमार, सूत, छोटा बच्चा, बेबी, लड़का, वत्स, बेटा, पुत्र, सुकुमार

Question 15) Mulga samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Mulga che samanarthi Shabd सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन ahe.


Question 16) Mulga ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Mulga ka paryayvachi shabd बालक, नन्हा, मुन्ना, कुमार, सूत, छोटा बच्चा, बेबी, लड़का, वत्स, बेटा, पुत्र, सुकुमार hai.

Question 17) Mulga ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Mulga ya shabadacha samanarthi Shabd सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन ahe.

Question 18) Mulga ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerMulga ka paryayvachi shabd बालक, नन्हा, मुन्ना, कुमार, सूत, छोटा बच्चा, बेबी, लड़का, वत्स, बेटा, पुत्र, सुकुमार hai.

Question 19) Alternative word for Mulga ?.
Answer- The alternative word is सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन

Question 20) Mulga similar words in marathi.
Answer- The similar words is सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन.

समानार्थी शब्द मुलगा | samanarthi Shabd Mulga

आपण आजच्या या लेखामध्ये Mulga samanarthi Shabd Marathi व Mulga Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण मुलगा या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga samanarthi Shabd Marathi व Mulga Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले मुलगा समानार्थी शब्द । Mulga Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील मुलगा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Mulga Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये मुलगा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण मुलगा या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण मुलगा या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील मुलगा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Mulga Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन मुलगा समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Mulga ka Paryayvachi shabd | Mulga Samanarthi Shabd

मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga Samanarthi Shabd Marathi | Mulga Paryayvachi Shabd in Hindi
मुलगा समानार्थी शब्द | Mulga Samanarthi Shabd Marathi | Mulga Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • मुलगा समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द मुलगा
 • मुलगा पर्यायवाची शब्द
 • मुलगा का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द मुलगा
 • मुलगा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • मुलगा पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Mulga Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Mulga
 • Mulga ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Mulga
 • sidemap


Leave a Comment

error: Content is protected !!