नदी समानार्थी शब्द | Nadi Samanarthi Shabd Marathi | Nadi Paryayvachi Shabd in Hindi

नदी समानार्थी शब्द | Nadi Samanarthi Shabd Marathi | Nadi Paryayvachi Shabd in Hindi


नदी समानार्थी शब्द | Nadi samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत नदी चा समानार्थी शब्द | Nadi samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला नदी समानार्थी शब्द मराठी ( नदी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे नदी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( नदी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Nadi samanarthi Shabd Marathi व Nadi Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया नदी समानार्थी शब्द | Nadi samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Nadi | Alternative words for Nadi | Nadi Aynonym in Marathi

नदी समानार्थी शब्द | Nadi Samanarthi Shabd Marathi | Nadi Paryayvachi Shabd in Hindi
नदी समानार्थी शब्द | Nadi Samanarthi Shabd Marathi | Nadi Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

नदी समानार्थी शब्द | Nadi samanarthi Shabd Marathi

नदी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
नदी = सरिता, टटीनी, तरंगिनी

 

नदी के पर्यायवाची शब्द | Nadi Paryayvachi Shabd in Hindi

नदी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
नदी = सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, कगोलिनी, दरिया, दुकूलनी, दुकूलवती, धारावती, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतस्विनी. वाहिनी, जलमाला, कूलंकषा, तरंगवती, आपगा, कलकलनादिनी, पयस्विनी, प्रवाहिणी, समुद्रगा, स्त्रवंती, सरि, सरित

नदी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) नदी
वाक्य- मी आज नदी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) नदी
वाक्य- मला नदी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) नदी
वाक्य- मला नदी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

नदी समानार्थी शब्द काय आहे? | नदी पर्यायवाची शब्द क्या है?
नदी समानार्थी शब्द | Nadi Samanarthi Shabd Marathi | Nadi Paryayvachi Shabd in Hindi
नदी समानार्थी शब्द | Nadi Samanarthi Shabd Marathi | Nadi Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

नदी समानार्थी शब्द | Nadi samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) नदी समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- नदी या शब्दाचा समानार्थी शब्द सरिता, टटीनी, तरंगिनी आहे.

प्रश्न 2) नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- नदी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, कगोलिनी, दरिया, दुकूलनी, दुकूलवती, धारावती, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतस्विनी. वाहिनी, जलमाला, कूलंकषा, तरंगवती, आपगा, कलकलनादिनी, पयस्विनी, प्रवाहिणी, समुद्रगा, स्त्रवंती, सरि, सरित यह है.

प्रश्न 3) नदी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- नदी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – सरिता, टटीनी, तरंगिनी.

प्रश्न 4) नदी चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- नदी चा समानार्थी शब्द सरिता, टटीनी, तरंगिनी आहे.

प्रश्न 5) नदी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- नदी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने सरिता, टटीनी, तरंगिनी हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- नदी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, कगोलिनी, दरिया, दुकूलनी, दुकूलवती, धारावती, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतस्विनी. वाहिनी, जलमाला, कूलंकषा, तरंगवती, आपगा, कलकलनादिनी, पयस्विनी, प्रवाहिणी, समुद्रगा, स्त्रवंती, सरि, सरित इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) नदी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- नदी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, कगोलिनी, दरिया, दुकूलनी, दुकूलवती, धारावती, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतस्विनी. वाहिनी, जलमाला, कूलंकषा, तरंगवती, आपगा, कलकलनादिनी, पयस्विनी, प्रवाहिणी, समुद्रगा, स्त्रवंती, सरि, सरित इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) नदी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- नदी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, कगोलिनी, दरिया, दुकूलनी, दुकूलवती, धारावती, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतस्विनी. वाहिनी, जलमाला, कूलंकषा, तरंगवती, आपगा, कलकलनादिनी, पयस्विनी, प्रवाहिणी, समुद्रगा, स्त्रवंती, सरि, सरित इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) नदी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- नदी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, कगोलिनी, दरिया, दुकूलनी, दुकूलवती, धारावती, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतस्विनी. वाहिनी, जलमाला, कूलंकषा, तरंगवती, आपगा, कलकलनादिनी, पयस्विनी, प्रवाहिणी, समुद्रगा, स्त्रवंती, सरि, सरित इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Nadi ?.
Answer– The synonym of Nadi is सरिता, टटीनी, तरंगिनी.

Question 11) What is the synonym of the word Nadi ?.
Answer– The word Nadi is synonymous in the following way – सरिता, टटीनी, तरंगिनी.

Question 12) What is the alternative word for Nadi ?.
AnswerNadi that many alternative words but mostly use सरिता, टटीनी, तरंगिनी

Question 13) What is the synonym of Nadi in marathi?.
Answer- The synonym of Nadi word in marathi is सरिता, टटीनी, तरंगिनी

Question 14) What is the synonym of Nadi in Hindi?.
Answer- The synonym of Nadi word in hindi is सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, कगोलिनी, दरिया, दुकूलनी, दुकूलवती, धारावती, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतस्विनी. वाहिनी, जलमाला, कूलंकषा, तरंगवती, आपगा, कलकलनादिनी, पयस्विनी, प्रवाहिणी, समुद्रगा, स्त्रवंती, सरि, सरित

Question 15) Nadi samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Nadi che samanarthi Shabd सरिता, टटीनी, तरंगिनी ahe.


Question 16) Nadi ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Nadi ka paryayvachi shabd सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, कगोलिनी, दरिया, दुकूलनी, दुकूलवती, धारावती, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतस्विनी. वाहिनी, जलमाला, कूलंकषा, तरंगवती, आपगा, कलकलनादिनी, पयस्विनी, प्रवाहिणी, समुद्रगा, स्त्रवंती, सरि, सरित hai.

Question 17) Nadi ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Nadi ya shabadacha samanarthi Shabd सरिता, टटीनी, तरंगिनी ahe.

Question 18) Nadi ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerNadi ka paryayvachi shabd सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, कगोलिनी, दरिया, दुकूलनी, दुकूलवती, धारावती, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतस्विनी. वाहिनी, जलमाला, कूलंकषा, तरंगवती, आपगा, कलकलनादिनी, पयस्विनी, प्रवाहिणी, समुद्रगा, स्त्रवंती, सरि, सरित hai.

Question 19) Alternative word for Nadi ?.
Answer- The alternative word is सरिता, टटीनी, तरंगिनी

Question 20) Nadi similar words in marathi.
Answer- The similar words is सरिता, टटीनी, तरंगिनी.

समानार्थी शब्द नदी | samanarthi Shabd Nadi

आपण आजच्या या लेखामध्ये Nadi samanarthi Shabd Marathi व Nadi Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण नदी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

READ MORE  परीक्षा समानार्थी शब्द | Pariksha Samanarthi Shabd Marathi | Pariksha Paryayvachi Shabd in Marathi

त्यानंतर आपण नदी समानार्थी शब्द | Nadi samanarthi Shabd Marathi व Nadi Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले नदी समानार्थी शब्द । Nadi Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील नदी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Nadi Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये नदी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण नदी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण नदी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील नदी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Nadi Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन नदी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Nadi ka Paryayvachi shabd | Nadi Samanarthi Shabd

नदी समानार्थी शब्द | Nadi Samanarthi Shabd Marathi | Nadi Paryayvachi Shabd in Hindi
नदी समानार्थी शब्द | Nadi Samanarthi Shabd Marathi | Nadi Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • नदी समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द नदी
 • नदी पर्यायवाची शब्द
 • नदी का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द नदी
 • नदी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • नदी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Nadi Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Nadi
 • Nadi ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Nadi
 • sidemap

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

कृपया आप Ads Blocker हटाये. उसके बाद आप हमारे वेबसाईट इस्तमाल कर सकते हो 

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Content is protected !!