नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar Samanarthi Shabd Marathi | Namaskar Paryayvachi Shabd in Hindi

नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar Samanarthi Shabd Marathi | Namaskar Paryayvachi Shabd in Hindi


नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत नमस्कार चा समानार्थी शब्द | Namaskar samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला नमस्कार समानार्थी शब्द मराठी ( नमस्कार समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे नमस्कार पर्यायवाची शब्द हिंदी ( नमस्कार पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Namaskar samanarthi Shabd Marathi व Namaskar Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Namaskar | Alternative words for Namaskar | Namaskar Aynonym in Marathi

नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar Samanarthi Shabd Marathi | Namaskar Paryayvachi Shabd in Hindi
नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar Samanarthi Shabd Marathi | Namaskar Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar samanarthi Shabd Marathi

नमस्कार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
नमस्कार = वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन

 

नमस्कार के पर्यायवाची शब्द | Namaskar Paryayvachi Shabd in Hindi

नमस्कार इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
नमस्कार = अभिवंदना, आवंदन, नमन, नमस्ते, नमामि, नमोनमः

नमस्कार या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) नमस्कार
वाक्य- मी आज नमस्कार या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) नमस्कार
वाक्य- मला नमस्कार हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) नमस्कार
वाक्य- मला नमस्कार हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

नमस्कार समानार्थी शब्द काय आहे? | नमस्कार पर्यायवाची शब्द क्या है?
नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar Samanarthi Shabd Marathi | Namaskar Paryayvachi Shabd in Hindi
नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar Samanarthi Shabd Marathi | Namaskar Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) नमस्कार समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- नमस्कार या शब्दाचा समानार्थी शब्द वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन आहे.

प्रश्न 2) नमस्कार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- नमस्कार इस शब्द का पर्यायवाची शब्द अभिवंदना, आवंदन, नमन, नमस्ते, नमामि, नमोनमः यह है.

प्रश्न 3) नमस्कार या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- नमस्कार या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन.

प्रश्न 4) नमस्कार चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- नमस्कार चा समानार्थी शब्द वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन आहे.

प्रश्न 5) नमस्कार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- नमस्कार या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) नमस्कार का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- नमस्कार की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अभिवंदना, आवंदन, नमन, नमस्ते, नमामि, नमोनमः इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) नमस्कार शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- नमस्कार की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अभिवंदना, आवंदन, नमन, नमस्ते, नमामि, नमोनमः इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) नमस्कार शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- नमस्कार की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अभिवंदना, आवंदन, नमन, नमस्ते, नमामि, नमोनमः इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) नमस्कार शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- नमस्कार की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अभिवंदना, आवंदन, नमन, नमस्ते, नमामि, नमोनमः इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Namaskar ?.
Answer– The synonym of Namaskar is वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन.

Question 11) What is the synonym of the word Namaskar ?.
Answer– The word Namaskar is synonymous in the following way – वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन.

Question 12) What is the alternative word for Namaskar ?.
AnswerNamaskar that many alternative words but mostly use वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन

Question 13) What is the synonym of Namaskar in marathi?.
Answer- The synonym of Namaskar word in marathi is वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन

Question 14) What is the synonym of Namaskar in Hindi?.
Answer- The synonym of Namaskar word in hindi is अभिवंदना, आवंदन, नमन, नमस्ते, नमामि, नमोनमः

Question 15) Namaskar samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Namaskar che samanarthi Shabd वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन ahe.


Question 16) Namaskar ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Namaskar ka paryayvachi shabd अभिवंदना, आवंदन, नमन, नमस्ते, नमामि, नमोनमः hai.

Question 17) Namaskar ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Namaskar ya shabadacha samanarthi Shabd वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन ahe.

Question 18) Namaskar ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerNamaskar ka paryayvachi shabd अभिवंदना, आवंदन, नमन, नमस्ते, नमामि, नमोनमः hai.

Question 19) Alternative word for Namaskar ?.
Answer- The alternative word is वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन

Question 20) Namaskar similar words in marathi.
Answer- The similar words is वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन.

समानार्थी शब्द नमस्कार | samanarthi Shabd Namaskar

आपण आजच्या या लेखामध्ये Namaskar samanarthi Shabd Marathi व Namaskar Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण नमस्कार या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

READ MORE  याम समानार्थी शब्द मराठी | Yaam Samanarthi Shabd In Marathi

त्यानंतर आपण नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar samanarthi Shabd Marathi व Namaskar Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले नमस्कार समानार्थी शब्द । Namaskar Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील नमस्कार पर्यायवाची शब्द हिंदी । Namaskar Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये नमस्कार या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण नमस्कार या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण नमस्कार या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील नमस्कार पर्यायवाची शब्द हिंदी । Namaskar Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन नमस्कार समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Namaskar ka Paryayvachi shabd | Namaskar Samanarthi Shabd

नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar Samanarthi Shabd Marathi | Namaskar Paryayvachi Shabd in Hindi
नमस्कार समानार्थी शब्द | Namaskar Samanarthi Shabd Marathi | Namaskar Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • नमस्कार समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द नमस्कार
 • नमस्कार पर्यायवाची शब्द
 • नमस्कार का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द नमस्कार
 • नमस्कार समानार्थी शब्द काय आहे?
 • नमस्कार पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Namaskar Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Namaskar
 • Namaskar ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Namaskar
 • sidemap

Leave a Comment