पान समानार्थी शब्द | Paan Samanarthi Shabd Marathi | Paan Paryayvachi Shabd in Marathi

पान समानार्थी शब्द | Paan Samanarthi Shabd Marathi | Paan Paryayvachi Shabd in Marathi

पान समानार्थी शब्द | Paan samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पान चा समानार्थी शब्द | Paan samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पान समानार्थी शब्द मराठी ( पान समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पान पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पान पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Paan samanarthi Shabd Marathi व Paan Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पान समानार्थी शब्द | Paan samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Paan | Alternative words for Paan | Paan Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

पान समानार्थी शब्द | Paan samanarthi Shabd Marathi

पान या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
पान = मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी

 

पान या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) पान
वाक्य – मी आज पान या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) पान
वाक्य – मला पान हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) पान
वाक्य – मला पान हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Paan Samanarthi Shabd Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For पान समानार्थी शब्द | Paan samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पान समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पान या शब्दाचा समानार्थी शब्द मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी आहे.

प्रश्न 2) पान शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पान इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी यह है.

प्रश्न 3) पान या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पान या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी.

प्रश्न 4) पान चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पान चा समानार्थी शब्द मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी आहे.

प्रश्न 5) पान या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पान या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) पान का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पान की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) पान शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पान की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) पान शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पान की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) पान शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पान की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Paan ?.
Answer- The synonym of Paan is मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी.

Question 11) What is the synonym of the word Paan ?.
Answer- The word Paan is synonymous in the following way – मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी.

Question 12) What is the alternative word for Paan ?.
Answer- Paan that many alternative words but mostly use मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी.

Question 13) What is the synonym of Paan in marathi?.
Answer- The synonym of Paan word in marathi is मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी.

Question 14) What is the synonym of Paan ?.
Answer- The synonym of Paan word in Marathi is मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी.

Question 15) Paan samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Paan che samanarthi Shabd मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी ahe.

Question 16) Paan ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Paan ka paryayvachi shabd मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी hai.

Question 17) Paan ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Paan ya shabadacha samanarthi Shabd मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी ahe.

Question 18) Paan ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Paan ka paryayvachi shabd मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी hai.

Question 19) Alternative word for Paan ?.
Answer- The alternative word is मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी.

Question 20) Paan similar words in marathi.
Answer- The similar words is मल्लव, दल, पर्ण, पत्री, पत्र, निझारिणी, तटिनी, आपगा, तरंगिणी.

समानार्थी शब्द पान | samanarthi Shabd Paan

आपण आजच्या या लेखामध्ये Paan samanarthi Shabd Marathi व Paan Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पान या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण पान समानार्थी शब्द | Paan samanarthi Shabd Marathi व Paan Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पान समानार्थी शब्द । Paan Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पान पर्यायवाची शब्द हिंदी । Paan Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पान या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पान या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पान या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पान पर्यायवाची शब्द हिंदी । Paan Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पान समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Paan ka Paryayvachi shabd | Paan Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | पान समानार्थी शब्द | पान पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पान समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पान
 • पान पर्यायवाची शब्द
 • पान का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द पान
 • पान समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पान मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Paan Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Paan
 • Paan ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Paan
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!