पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi Samanarthi Shabd Marathi | Pakshi Paryayvachi Shabd in Hindi

पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi Samanarthi Shabd Marathi | Pakshi Paryayvachi Shabd in Hindi


पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पक्षी चा समानार्थी शब्द | Pakshi samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पक्षी समानार्थी शब्द मराठी ( पक्षी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पक्षी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पक्षी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Pakshi samanarthi Shabd Marathi व Pakshi Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Pakshi | Alternative words for Pakshi | Pakshi Aynonym in Marathi

पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi Samanarthi Shabd Marathi | Pakshi Paryayvachi Shabd in Hindi
पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi Samanarthi Shabd Marathi | Pakshi Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi samanarthi Shabd Marathi

पक्षी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
पक्षी =खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू

 

पक्षी के पर्यायवाची शब्द | Pakshi Paryayvachi Shabd in Hindi

पक्षी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
पक्षी =परिन्दा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग व विहंग
पक्षी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) पक्षी
वाक्य- मी आज पक्षी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) पक्षी
वाक्य- मला पक्षी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) पक्षी
वाक्य- मला पक्षी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

पक्षी समानार्थी शब्द काय आहे? | पक्षी पर्यायवाची शब्द क्या है?
पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi Samanarthi Shabd Marathi | Pakshi Paryayvachi Shabd in Hindi
पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi Samanarthi Shabd Marathi | Pakshi Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पक्षी समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पक्षी या शब्दाचा समानार्थी शब्द खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू आहे.
प्रश्न 2) पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पक्षी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द परिन्दा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग व विहंग यह है.
प्रश्न 3) पक्षी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पक्षी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू.
प्रश्न 4) पक्षी चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पक्षी चा समानार्थी शब्द खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू आहे.
प्रश्न 5) पक्षी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पक्षी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पक्षी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा परिन्दा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग व विहंग इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) पक्षी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पक्षी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा परिन्दा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग व विहंग इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) पक्षी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पक्षी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा परिन्दा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग व विहंग इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) पक्षी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पक्षी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा परिन्दा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग व विहंग इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Pakshi ?.
Answer– The synonym of Pakshi is खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू.
Question 11) What is the synonym of the word Pakshi ?.
Answer– The word Pakshi is synonymous in the following way – खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू.
Question 12) What is the alternative word for Pakshi ?.
AnswerPakshi that many alternative words but mostly use खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू
Question 13) What is the synonym of Pakshi in marathi?.
Answer- The synonym of Pakshi word in marathi is खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू
Question 14) What is the synonym of Pakshi in Hindi?.
Answer- The synonym of Pakshi word in hindi is परिन्दा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग व विहंग
Question 15) Pakshi samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Pakshi che samanarthi Shabd खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू ahe.

Question 16) Pakshi ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Pakshi ka paryayvachi shabd परिन्दा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग व विहंग hai.
Question 17) Pakshi ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Pakshi ya shabadacha samanarthi Shabd खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू ahe.
Question 18) Pakshi ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerPakshi ka paryayvachi shabd परिन्दा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग व विहंग hai.
Question 19) Alternative word for Pakshi ?.
Answer- The alternative word is खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू
Question 20) Pakshi similar words in marathi.
Answer- The similar words is खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू.

समानार्थी शब्द पक्षी | samanarthi Shabd Pakshi

आपण आजच्या या लेखामध्ये Pakshi samanarthi Shabd Marathi व Pakshi Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पक्षी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi samanarthi Shabd Marathi व Pakshi Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पक्षी समानार्थी शब्द । Pakshi Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पक्षी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Pakshi Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पक्षी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पक्षी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पक्षी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पक्षी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Pakshi Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पक्षी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Pakshi ka Paryayvachi shabd | Pakshi Samanarthi Shabd

पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi Samanarthi Shabd Marathi | Pakshi Paryayvachi Shabd in Hindi
पक्षी समानार्थी शब्द | Pakshi Samanarthi Shabd Marathi | Pakshi Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पक्षी समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पक्षी
 • पक्षी पर्यायवाची शब्द
 • पक्षी का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द पक्षी
 • पक्षी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पक्षी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Pakshi Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Pakshi
 • Pakshi ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Pakshi
 • sidemap

Leave a Comment