पान समानार्थी शब्द | Pan Samanarthi Shabd Marathi | Pan Paryayvachi Shabd in Hindi

पान समानार्थी शब्द | Pan Samanarthi Shabd Marathi | Pan Paryayvachi Shabd in Hindi


पान समानार्थी शब्द | Pan samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पान चा समानार्थी शब्द | Pan samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पान समानार्थी शब्द मराठी ( पान समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पान पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पान पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Pan samanarthi Shabd Marathi व Pan Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पान समानार्थी शब्द | Pan samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Pan | Alternative words for Pan | Pan Aynonym in Marathi

पान समानार्थी शब्द | Pan Samanarthi Shabd Marathi | Pan Paryayvachi Shabd in Hindi
पान समानार्थी शब्द | Pan Samanarthi Shabd Marathi | Pan Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

पान समानार्थी शब्द | Pan samanarthi Shabd Marathi

पान या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
पान = पल्लव, पर्ण, पत्र

 

पान के पर्यायवाची शब्द | Pan Paryayvachi Shabd in Hindi

पान इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
पान = बीड़ा, नागबेल, गिलौरी, निपीति, तंबोल, तांबूल, तमोर, तांबूल, पत्र, पर्ण, पत्ता, पल्लव, ग्रहण, पोषण, धेय, पेय, धार्य

पान या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) पान
वाक्य- मी आज पान या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) पान
वाक्य- मला पान हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) पान
वाक्य- मला पान हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

पान समानार्थी शब्द काय आहे? | पान पर्यायवाची शब्द क्या है?
पान समानार्थी शब्द | Pan Samanarthi Shabd Marathi | Pan Paryayvachi Shabd in Hindi
पान समानार्थी शब्द | Pan Samanarthi Shabd Marathi | Pan Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

पान समानार्थी शब्द | Pan samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पान समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पान या शब्दाचा समानार्थी शब्द पल्लव, पर्ण, पत्र आहे.

प्रश्न 2) पान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पान इस शब्द का पर्यायवाची शब्द बीड़ा, नागबेल, गिलौरी, निपीति, तंबोल, तांबूल, तमोर, तांबूल, पत्र, पर्ण, पत्ता, पल्लव, ग्रहण, पोषण, धेय, पेय, धार्य यह है.

प्रश्न 3) पान या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पान या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – पल्लव, पर्ण, पत्र.

प्रश्न 4) पान चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पान चा समानार्थी शब्द पल्लव, पर्ण, पत्र आहे.

प्रश्न 5) पान या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पान या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने पल्लव, पर्ण, पत्र हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) पान का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पान की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बीड़ा, नागबेल, गिलौरी, निपीति, तंबोल, तांबूल, तमोर, तांबूल, पत्र, पर्ण, पत्ता, पल्लव, ग्रहण, पोषण, धेय, पेय, धार्य इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) पान शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पान की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बीड़ा, नागबेल, गिलौरी, निपीति, तंबोल, तांबूल, तमोर, तांबूल, पत्र, पर्ण, पत्ता, पल्लव, ग्रहण, पोषण, धेय, पेय, धार्य इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) पान शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पान की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बीड़ा, नागबेल, गिलौरी, निपीति, तंबोल, तांबूल, तमोर, तांबूल, पत्र, पर्ण, पत्ता, पल्लव, ग्रहण, पोषण, धेय, पेय, धार्य इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) पान शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पान की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बीड़ा, नागबेल, गिलौरी, निपीति, तंबोल, तांबूल, तमोर, तांबूल, पत्र, पर्ण, पत्ता, पल्लव, ग्रहण, पोषण, धेय, पेय, धार्य इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Pan ?.
Answer– The synonym of Pan is पल्लव, पर्ण, पत्र.

Question 11) What is the synonym of the word Pan ?.
Answer– The word Pan is synonymous in the following way – पल्लव, पर्ण, पत्र.

Question 12) What is the alternative word for Pan ?.
AnswerPan that many alternative words but mostly use पल्लव, पर्ण, पत्र

Question 13) What is the synonym of Pan in marathi?.
Answer- The synonym of Pan word in marathi is पल्लव, पर्ण, पत्र

Question 14) What is the synonym of Pan in Hindi?.
Answer- The synonym of Pan word in hindi is बीड़ा, नागबेल, गिलौरी, निपीति, तंबोल, तांबूल, तमोर, तांबूल, पत्र, पर्ण, पत्ता, पल्लव, ग्रहण, पोषण, धेय, पेय, धार्य

Question 15) Pan samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Pan che samanarthi Shabd पल्लव, पर्ण, पत्र ahe.


Question 16) Pan ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Pan ka paryayvachi shabd बीड़ा, नागबेल, गिलौरी, निपीति, तंबोल, तांबूल, तमोर, तांबूल, पत्र, पर्ण, पत्ता, पल्लव, ग्रहण, पोषण, धेय, पेय, धार्य hai.

Question 17) Pan ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Pan ya shabadacha samanarthi Shabd पल्लव, पर्ण, पत्र ahe.

Question 18) Pan ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerPan ka paryayvachi shabd बीड़ा, नागबेल, गिलौरी, निपीति, तंबोल, तांबूल, तमोर, तांबूल, पत्र, पर्ण, पत्ता, पल्लव, ग्रहण, पोषण, धेय, पेय, धार्य hai.

Question 19) Alternative word for Pan ?.
Answer- The alternative word is पल्लव, पर्ण, पत्र

Question 20) Pan similar words in marathi.
Answer- The similar words is पल्लव, पर्ण, पत्र.

समानार्थी शब्द पान | samanarthi Shabd Pan

आपण आजच्या या लेखामध्ये Pan samanarthi Shabd Marathi व Pan Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पान या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण पान समानार्थी शब्द | Pan samanarthi Shabd Marathi व Pan Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पान समानार्थी शब्द । Pan Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पान पर्यायवाची शब्द हिंदी । Pan Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पान या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पान या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पान या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पान पर्यायवाची शब्द हिंदी । Pan Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पान समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Pan ka Paryayvachi shabd | Pan Samanarthi Shabd

पान समानार्थी शब्द | Pan Samanarthi Shabd Marathi | Pan Paryayvachi Shabd in Hindi
पान समानार्थी शब्द | Pan Samanarthi Shabd Marathi | Pan Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पान समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पान
 • पान पर्यायवाची शब्द
 • पान का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द पान
 • पान समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पान पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Pan Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Pan
 • Pan ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Pan
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!