पाणी समानार्थी शब्द | Pani Samanarthi Shabd Marathi | Pani Paryayvachi Shabd in Hindi

पाणी समानार्थी शब्द | Pani Samanarthi Shabd Marathi | Pani Paryayvachi Shabd in Hindi


पाणी समानार्थी शब्द | Pani samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पाणी चा समानार्थी शब्द | Pani samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पाणी समानार्थी शब्द मराठी ( पाणी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पाणी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पाणी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Pani samanarthi Shabd Marathi व Pani Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पाणी समानार्थी शब्द | Pani samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Pani | Alternative words for Pani | Pani Aynonym in Marathi

पाणी समानार्थी शब्द | Pani Samanarthi Shabd Marathi | Pani Paryayvachi Shabd in Hindi
पाणी समानार्थी शब्द | Pani Samanarthi Shabd Marathi | Pani Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

पाणी समानार्थी शब्द | Pani samanarthi Shabd Marathi

पाणी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
पाणी =जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी

 

पाणी के पर्यायवाची शब्द | Pani Paryayvachi Shabd in Hindi

पाणी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
पाणी =वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्, कबन्धम्, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्मः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं
पाणी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) पाणी
वाक्य- मी आज पाणी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) पाणी
वाक्य- मला पाणी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) पाणी
वाक्य- मला पाणी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

पाणी समानार्थी शब्द काय आहे? | पाणी पर्यायवाची शब्द क्या है?
पाणी समानार्थी शब्द | Pani Samanarthi Shabd Marathi | Pani Paryayvachi Shabd in Hindi
पाणी समानार्थी शब्द | Pani Samanarthi Shabd Marathi | Pani Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

पाणी समानार्थी शब्द | Pani samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पाणी समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पाणी या शब्दाचा समानार्थी शब्द जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी आहे.
प्रश्न 2) पाणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पाणी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्, कबन्धम्, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्मः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं यह है.
प्रश्न 3) पाणी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पाणी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी.
प्रश्न 4) पाणी चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पाणी चा समानार्थी शब्द जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी आहे.
प्रश्न 5) पाणी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पाणी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) पाणी का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पाणी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्, कबन्धम्, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्मः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) पाणी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पाणी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्, कबन्धम्, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्मः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) पाणी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पाणी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्, कबन्धम्, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्मः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) पाणी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पाणी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्, कबन्धम्, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्मः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Pani ?.
Answer– The synonym of Pani is जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी.
Question 11) What is the synonym of the word Pani ?.
Answer– The word Pani is synonymous in the following way – जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी.
Question 12) What is the alternative word for Pani ?.
AnswerPani that many alternative words but mostly use जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी
Question 13) What is the synonym of Pani in marathi?.
Answer- The synonym of Pani word in marathi is जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी
Question 14) What is the synonym of Pani in Hindi?.
Answer- The synonym of Pani word in hindi is वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्, कबन्धम्, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्मः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं
Question 15) Pani samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Pani che samanarthi Shabd जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी ahe.

Question 16) Pani ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Pani ka paryayvachi shabd वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्, कबन्धम्, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्मः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं hai.
Question 17) Pani ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Pani ya shabadacha samanarthi Shabd जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी ahe.
Question 18) Pani ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerPani ka paryayvachi shabd वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्, कबन्धम्, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, अम्मः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं hai.
Question 19) Alternative word for Pani ?.
Answer- The alternative word is जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी
Question 20) Pani similar words in marathi.
Answer- The similar words is जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी.

समानार्थी शब्द पाणी | samanarthi Shabd Pani

आपण आजच्या या लेखामध्ये Pani samanarthi Shabd Marathi व Pani Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पाणी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण पाणी समानार्थी शब्द | Pani samanarthi Shabd Marathi व Pani Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पाणी समानार्थी शब्द । Pani Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पाणी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Pani Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पाणी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पाणी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पाणी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पाणी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Pani Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पाणी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Pani ka Paryayvachi shabd | Pani Samanarthi Shabd

पाणी समानार्थी शब्द | Pani Samanarthi Shabd Marathi | Pani Paryayvachi Shabd in Hindi
पाणी समानार्थी शब्द | Pani Samanarthi Shabd Marathi | Pani Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पाणी समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पाणी
 • पाणी पर्यायवाची शब्द
 • पाणी का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द पाणी
 • पाणी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पाणी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Pani Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Pani
 • Pani ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Pani
 • sidemap

Leave a Comment