पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram Samanarthi Shabd Marathi | Paraakram Paryayvachi Shabd in Hindi

पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram Samanarthi Shabd Marathi | Paraakram Paryayvachi Shabd in Hindi


पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पराक्रम चा समानार्थी शब्द | Paraakram samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पराक्रम समानार्थी शब्द मराठी ( पराक्रम समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पराक्रम पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पराक्रम पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Paraakram samanarthi Shabd Marathi व Paraakram Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Paraakram | Alternative words for Paraakram | Paraakram Aynonym in Marathi

पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram Samanarthi Shabd Marathi | Paraakram Paryayvachi Shabd in Hindi
पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram Samanarthi Shabd Marathi | Paraakram Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram samanarthi Shabd Marathi

पराक्रम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
पराक्रम = शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी

 

पराक्रम के पर्यायवाची शब्द | Paraakram Paryayvachi Shabd in Hindi

पराक्रम इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
पराक्रम = शक्ति, बल, पुरुषार्थ, उद्योग, ताकत, बहादुरी, वीरता।

पराक्रम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) पराक्रम
वाक्य- मी आज पराक्रम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) पराक्रम
वाक्य- मला पराक्रम हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) पराक्रम
वाक्य- मला पराक्रम हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

पराक्रम समानार्थी शब्द काय आहे? | पराक्रम पर्यायवाची शब्द क्या है?
पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram Samanarthi Shabd Marathi | Paraakram Paryayvachi Shabd in Hindi
पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram Samanarthi Shabd Marathi | Paraakram Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पराक्रम समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पराक्रम या शब्दाचा समानार्थी शब्द शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी आहे.

प्रश्न 2) पराक्रम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पराक्रम इस शब्द का पर्यायवाची शब्द शक्ति, बल, पुरुषार्थ, उद्योग, ताकत, बहादुरी, वीरता। यह है.

प्रश्न 3) पराक्रम या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पराक्रम या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी.

प्रश्न 4) पराक्रम चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पराक्रम चा समानार्थी शब्द शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी आहे.

प्रश्न 5) पराक्रम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पराक्रम या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) पराक्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पराक्रम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शक्ति, बल, पुरुषार्थ, उद्योग, ताकत, बहादुरी, वीरता। इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) पराक्रम शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पराक्रम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शक्ति, बल, पुरुषार्थ, उद्योग, ताकत, बहादुरी, वीरता। इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) पराक्रम शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पराक्रम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शक्ति, बल, पुरुषार्थ, उद्योग, ताकत, बहादुरी, वीरता। इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) पराक्रम शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पराक्रम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शक्ति, बल, पुरुषार्थ, उद्योग, ताकत, बहादुरी, वीरता। इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Paraakram ?.
Answer– The synonym of Paraakram is शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी.

Question 11) What is the synonym of the word Paraakram ?.
Answer– The word Paraakram is synonymous in the following way – शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी.

Question 12) What is the alternative word for Paraakram ?.
AnswerParaakram that many alternative words but mostly use शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी

Question 13) What is the synonym of Paraakram in marathi?.
Answer- The synonym of Paraakram word in marathi is शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी

Question 14) What is the synonym of Paraakram in Hindi?.
Answer- The synonym of Paraakram word in hindi is शक्ति, बल, पुरुषार्थ, उद्योग, ताकत, बहादुरी, वीरता।

Question 15) Paraakram samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Paraakram che samanarthi Shabd शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी ahe.


Question 16) Paraakram ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Paraakram ka paryayvachi shabd शक्ति, बल, पुरुषार्थ, उद्योग, ताकत, बहादुरी, वीरता। hai.

Question 17) Paraakram ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Paraakram ya shabadacha samanarthi Shabd शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी ahe.

Question 18) Paraakram ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerParaakram ka paryayvachi shabd शक्ति, बल, पुरुषार्थ, उद्योग, ताकत, बहादुरी, वीरता। hai.

Question 19) Alternative word for Paraakram ?.
Answer- The alternative word is शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी

Question 20) Paraakram similar words in marathi.
Answer- The similar words is शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी.

समानार्थी शब्द पराक्रम | samanarthi Shabd Paraakram

आपण आजच्या या लेखामध्ये Paraakram samanarthi Shabd Marathi व Paraakram Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पराक्रम या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

READ MORE  लढाई समानार्थी शब्द मराठी | Ladhai Samanarthi Shabd In Marathi

त्यानंतर आपण पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram samanarthi Shabd Marathi व Paraakram Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पराक्रम समानार्थी शब्द । Paraakram Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पराक्रम पर्यायवाची शब्द हिंदी । Paraakram Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पराक्रम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पराक्रम या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पराक्रम या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पराक्रम पर्यायवाची शब्द हिंदी । Paraakram Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पराक्रम समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Paraakram ka Paryayvachi shabd | Paraakram Samanarthi Shabd

पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram Samanarthi Shabd Marathi | Paraakram Paryayvachi Shabd in Hindi
पराक्रम समानार्थी शब्द | Paraakram Samanarthi Shabd Marathi | Paraakram Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पराक्रम समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पराक्रम
 • पराक्रम पर्यायवाची शब्द
 • पराक्रम का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द पराक्रम
 • पराक्रम समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पराक्रम पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Paraakram Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Paraakram
 • Paraakram ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Paraakram
 • sidemap

Leave a Comment