पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat Samanarthi Shabd Marathi | Parvat Paryayvachi Shabd in Hindi

पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat Samanarthi Shabd Marathi | Parvat Paryayvachi Shabd in Hindi


पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पर्वत चा समानार्थी शब्द | Parvat samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पर्वत समानार्थी शब्द मराठी ( पर्वत समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पर्वत पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पर्वत पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Parvat samanarthi Shabd Marathi व Parvat Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Parvat | Alternative words for Parvat | Parvat Aynonym in Marathi

पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat Samanarthi Shabd Marathi | Parvat Paryayvachi Shabd in Hindi
पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat Samanarthi Shabd Marathi | Parvat Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat samanarthi Shabd Marathi

पर्वत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
पर्वत = अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी

 

पर्वत के पर्यायवाची शब्द | Parvat Paryayvachi Shabd in Hindi

पर्वत इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
पर्वत = धरणी, धर, अचल, भूमिधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, पहाड़, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल.

पर्वत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) पर्वत
वाक्य- मी आज पर्वत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) पर्वत
वाक्य- मला पर्वत हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) पर्वत
वाक्य- मला पर्वत हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

पर्वत समानार्थी शब्द काय आहे? | पर्वत पर्यायवाची शब्द क्या है?
पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat Samanarthi Shabd Marathi | Parvat Paryayvachi Shabd in Hindi
पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat Samanarthi Shabd Marathi | Parvat Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पर्वत समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पर्वत या शब्दाचा समानार्थी शब्द अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी आहे.

प्रश्न 2) पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पर्वत इस शब्द का पर्यायवाची शब्द धरणी, धर, अचल, भूमिधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, पहाड़, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल. यह है.

प्रश्न 3) पर्वत या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पर्वत या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी.

प्रश्न 4) पर्वत चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पर्वत चा समानार्थी शब्द अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी आहे.

प्रश्न 5) पर्वत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पर्वत या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पर्वत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा धरणी, धर, अचल, भूमिधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, पहाड़, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पर्वत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा धरणी, धर, अचल, भूमिधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, पहाड़, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पर्वत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा धरणी, धर, अचल, भूमिधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, पहाड़, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पर्वत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा धरणी, धर, अचल, भूमिधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, पहाड़, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल. इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Parvat ?.
Answer– The synonym of Parvat is अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी.

Question 11) What is the synonym of the word Parvat ?.
Answer– The word Parvat is synonymous in the following way – अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी.

Question 12) What is the alternative word for Parvat ?.
AnswerParvat that many alternative words but mostly use अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी

Question 13) What is the synonym of Parvat in marathi?.
Answer- The synonym of Parvat word in marathi is अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी

Question 14) What is the synonym of Parvat in Hindi?.
Answer- The synonym of Parvat word in hindi is धरणी, धर, अचल, भूमिधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, पहाड़, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल.

Question 15) Parvat samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Parvat che samanarthi Shabd अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी ahe.


Question 16) Parvat ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Parvat ka paryayvachi shabd धरणी, धर, अचल, भूमिधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, पहाड़, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल. hai.

Question 17) Parvat ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Parvat ya shabadacha samanarthi Shabd अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी ahe.

Question 18) Parvat ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerParvat ka paryayvachi shabd धरणी, धर, अचल, भूमिधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, पहाड़, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल. hai.

Question 19) Alternative word for Parvat ?.
Answer- The alternative word is अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी

Question 20) Parvat similar words in marathi.
Answer- The similar words is अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी.

समानार्थी शब्द पर्वत | samanarthi Shabd Parvat

आपण आजच्या या लेखामध्ये Parvat samanarthi Shabd Marathi व Parvat Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पर्वत या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat samanarthi Shabd Marathi व Parvat Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पर्वत समानार्थी शब्द । Parvat Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पर्वत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Parvat Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पर्वत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पर्वत या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पर्वत या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पर्वत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Parvat Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पर्वत समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Parvat ka Paryayvachi shabd | Parvat Samanarthi Shabd

पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat Samanarthi Shabd Marathi | Parvat Paryayvachi Shabd in Hindi
पर्वत समानार्थी शब्द | Parvat Samanarthi Shabd Marathi | Parvat Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पर्वत समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पर्वत
 • पर्वत पर्यायवाची शब्द
 • पर्वत का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द पर्वत
 • पर्वत समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पर्वत पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Parvat Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Parvat
 • Parvat ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Parvat
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!