पत्नी समानार्थी शब्द | Patni Samanarthi Shabd Marathi | Patni Paryayvachi Shabd in Hindi

पत्नी समानार्थी शब्द | Patni Samanarthi Shabd Marathi | Patni Paryayvachi Shabd in Hindi


पत्नी समानार्थी शब्द | Patni samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पत्नी चा समानार्थी शब्द | Patni samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पत्नी समानार्थी शब्द मराठी ( पत्नी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पत्नी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पत्नी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Patni samanarthi Shabd Marathi व Patni Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पत्नी समानार्थी शब्द | Patni samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Patni | Alternative words for Patni | Patni Aynonym in Marathi

पत्नी समानार्थी शब्द | Patni Samanarthi Shabd Marathi | Patni Paryayvachi Shabd in Hindi
पत्नी समानार्थी शब्द | Patni Samanarthi Shabd Marathi | Patni Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

पत्नी समानार्थी शब्द | Patni samanarthi Shabd Marathi

पत्नी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
पत्नी = भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया

 

पत्नी के पर्यायवाची शब्द | Patni Paryayvachi Shabd in Hindi

पत्नी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
पत्नी = प्रिया, जोरु, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, वामा, धरनी, कान्ता

पत्नी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) पत्नी
वाक्य- मी आज पत्नी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) पत्नी
वाक्य- मला पत्नी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) पत्नी
वाक्य- मला पत्नी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

पत्नी समानार्थी शब्द काय आहे? | पत्नी पर्यायवाची शब्द क्या है?
पत्नी समानार्थी शब्द | Patni Samanarthi Shabd Marathi | Patni Paryayvachi Shabd in Hindi
पत्नी समानार्थी शब्द | Patni Samanarthi Shabd Marathi | Patni Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

पत्नी समानार्थी शब्द | Patni samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पत्नी समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पत्नी या शब्दाचा समानार्थी शब्द भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया आहे.

प्रश्न 2) पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पत्नी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रिया, जोरु, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, वामा, धरनी, कान्ता यह है.

प्रश्न 3) पत्नी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पत्नी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

प्रश्न 4) पत्नी चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पत्नी चा समानार्थी शब्द भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया आहे.

प्रश्न 5) पत्नी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पत्नी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पत्नी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रिया, जोरु, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, वामा, धरनी, कान्ता इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) पत्नी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पत्नी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रिया, जोरु, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, वामा, धरनी, कान्ता इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) पत्नी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पत्नी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रिया, जोरु, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, वामा, धरनी, कान्ता इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) पत्नी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पत्नी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रिया, जोरु, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, वामा, धरनी, कान्ता इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Patni ?.
Answer– The synonym of Patni is भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

Question 11) What is the synonym of the word Patni ?.
Answer– The word Patni is synonymous in the following way – भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

Question 12) What is the alternative word for Patni ?.
AnswerPatni that many alternative words but mostly use भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया

Question 13) What is the synonym of Patni in marathi?.
Answer- The synonym of Patni word in marathi is भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया

Question 14) What is the synonym of Patni in Hindi?.
Answer- The synonym of Patni word in hindi is प्रिया, जोरु, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, वामा, धरनी, कान्ता

Question 15) Patni samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Patni che samanarthi Shabd भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया ahe.


Question 16) Patni ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Patni ka paryayvachi shabd प्रिया, जोरु, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, वामा, धरनी, कान्ता hai.

Question 17) Patni ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Patni ya shabadacha samanarthi Shabd भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया ahe.

Question 18) Patni ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerPatni ka paryayvachi shabd प्रिया, जोरु, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिय, वामा, धरनी, कान्ता hai.

Question 19) Alternative word for Patni ?.
Answer- The alternative word is भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया

Question 20) Patni similar words in marathi.
Answer- The similar words is भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया.

समानार्थी शब्द पत्नी | samanarthi Shabd Patni

आपण आजच्या या लेखामध्ये Patni samanarthi Shabd Marathi व Patni Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पत्नी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

READ MORE  कावळा समानार्थी शब्द | kavla Samanarthi Shabd Marathi | kavla Paryayvachi Shabd in Marathi

त्यानंतर आपण पत्नी समानार्थी शब्द | Patni samanarthi Shabd Marathi व Patni Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पत्नी समानार्थी शब्द । Patni Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पत्नी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Patni Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पत्नी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पत्नी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पत्नी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पत्नी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Patni Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पत्नी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Patni ka Paryayvachi shabd | Patni Samanarthi Shabd

पत्नी समानार्थी शब्द | Patni Samanarthi Shabd Marathi | Patni Paryayvachi Shabd in Hindi
पत्नी समानार्थी शब्द | Patni Samanarthi Shabd Marathi | Patni Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पत्नी समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पत्नी
 • पत्नी पर्यायवाची शब्द
 • पत्नी का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द पत्नी
 • पत्नी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पत्नी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Patni Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Patni
 • Patni ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Patni
 • sidemap

Leave a Comment