पाय समानार्थी शब्द | Pay Samanarthi Shabd Marathi | Pay Paryayvachi Shabd in Hindi

पाय समानार्थी शब्द | Pay Samanarthi Shabd Marathi | Pay Paryayvachi Shabd in Hindi


पाय समानार्थी शब्द | Pay samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पाय चा समानार्थी शब्द | Pay samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पाय समानार्थी शब्द मराठी ( पाय समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पाय पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पाय पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Pay samanarthi Shabd Marathi व Pay Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पाय समानार्थी शब्द | Pay samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Pay | Alternative words for Pay | Pay Aynonym in Marathi

पाय समानार्थी शब्द | Pay Samanarthi Shabd Marathi | Pay Paryayvachi Shabd in Hindi
पाय समानार्थी शब्द | Pay Samanarthi Shabd Marathi | Pay Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

पाय समानार्थी शब्द | Pay samanarthi Shabd Marathi

पाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
पाय = पद, पाद, चरण

 

पाय के पर्यायवाची शब्द | Pay Paryayvachi Shabd in Hindi

पाय इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
पाय = चरण, पद, पग, पाँव

पाय या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) पाय
वाक्य- मी आज पाय या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) पाय
वाक्य- मला पाय हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) पाय
वाक्य- मला पाय हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

पाय समानार्थी शब्द काय आहे? | पाय पर्यायवाची शब्द क्या है?
पाय समानार्थी शब्द | Pay Samanarthi Shabd Marathi | Pay Paryayvachi Shabd in Hindi
पाय समानार्थी शब्द | Pay Samanarthi Shabd Marathi | Pay Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

पाय समानार्थी शब्द | Pay samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पाय समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द पद, पाद, चरण आहे.

प्रश्न 2) पाय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पाय इस शब्द का पर्यायवाची शब्द चरण, पद, पग, पाँव यह है.

प्रश्न 3) पाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पाय या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – पद, पाद, चरण.

प्रश्न 4) पाय चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पाय चा समानार्थी शब्द पद, पाद, चरण आहे.

प्रश्न 5) पाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पाय या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने पद, पाद, चरण हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) पाय का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चरण, पद, पग, पाँव इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) पाय शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चरण, पद, पग, पाँव इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) पाय शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चरण, पद, पग, पाँव इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) पाय शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा चरण, पद, पग, पाँव इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Pay ?.
Answer– The synonym of Pay is पद, पाद, चरण.

Question 11) What is the synonym of the word Pay ?.
Answer– The word Pay is synonymous in the following way – पद, पाद, चरण.

Question 12) What is the alternative word for Pay ?.
AnswerPay that many alternative words but mostly use पद, पाद, चरण

Question 13) What is the synonym of Pay in marathi?.
Answer- The synonym of Pay word in marathi is पद, पाद, चरण

Question 14) What is the synonym of Pay in Hindi?.
Answer- The synonym of Pay word in hindi is चरण, पद, पग, पाँव

Question 15) Pay samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Pay che samanarthi Shabd पद, पाद, चरण ahe.


Question 16) Pay ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Pay ka paryayvachi shabd चरण, पद, पग, पाँव hai.

Question 17) Pay ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Pay ya shabadacha samanarthi Shabd पद, पाद, चरण ahe.

Question 18) Pay ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerPay ka paryayvachi shabd चरण, पद, पग, पाँव hai.

Question 19) Alternative word for Pay ?.
Answer- The alternative word is पद, पाद, चरण

Question 20) Pay similar words in marathi.
Answer- The similar words is पद, पाद, चरण.

समानार्थी शब्द पाय | samanarthi Shabd Pay

आपण आजच्या या लेखामध्ये Pay samanarthi Shabd Marathi व Pay Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पाय या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण पाय समानार्थी शब्द | Pay samanarthi Shabd Marathi व Pay Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पाय समानार्थी शब्द । Pay Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पाय पर्यायवाची शब्द हिंदी । Pay Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पाय या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पाय या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पाय या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पाय पर्यायवाची शब्द हिंदी । Pay Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पाय समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Pay ka Paryayvachi shabd | Pay Samanarthi Shabd

पाय समानार्थी शब्द | Pay Samanarthi Shabd Marathi | Pay Paryayvachi Shabd in Hindi
पाय समानार्थी शब्द | Pay Samanarthi Shabd Marathi | Pay Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पाय समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पाय
 • पाय पर्यायवाची शब्द
 • पाय का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द पाय
 • पाय समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पाय पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Pay Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Pay
 • Pay ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Pay
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!