पोपट समानार्थी शब्द | Popat Samanarthi Shabd Marathi | Popat Paryayvachi Shabd in Hindi

पोपट समानार्थी शब्द | Popat Samanarthi Shabd Marathi | Popat Paryayvachi Shabd in Hindi


पोपट समानार्थी शब्द | Popat samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पोपट चा समानार्थी शब्द | Popat samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पोपट समानार्थी शब्द मराठी ( पोपट समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पोपट पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पोपट पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Popat samanarthi Shabd Marathi व Popat Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पोपट समानार्थी शब्द | Popat samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Popat | Alternative words for Popat | Popat Aynonym in Marathi

पोपट समानार्थी शब्द | Popat Samanarthi Shabd Marathi | Popat Paryayvachi Shabd in Hindi
पोपट समानार्थी शब्द | Popat Samanarthi Shabd Marathi | Popat Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

पोपट समानार्थी शब्द | Popat samanarthi Shabd Marathi

पोपट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
पोपट = शुक्र, राघू, रावा

 

पोपट के पर्यायवाची शब्द | Popat Paryayvachi Shabd in Hindi

पोपट इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
पोपट = 1. Tota तोता 2. Pattu पट्टू 3. Popat पोपट 4. Priyadarshan प्रियदर्शन 5. Manjupathak मंजुपाठक 6. Mitthu मिट्ठू 7. Medhavi मेधावी 8. Raktachanchu रक्तचंचु 9. Raktachanchu रक्तचञ्चु 10. Raktatund रक्ततुंड 11. Raktatund रक्ततुण्ड 12. Vakranakr वक्रनक्र 13. Shuk शुक 14. Sugga सुग्गा

पोपट या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) पोपट
वाक्य- मी आज पोपट या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) पोपट
वाक्य- मला पोपट हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) पोपट
वाक्य- मला पोपट हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

पोपट समानार्थी शब्द काय आहे? | पोपट पर्यायवाची शब्द क्या है?
पोपट समानार्थी शब्द | Popat Samanarthi Shabd Marathi | Popat Paryayvachi Shabd in Hindi
पोपट समानार्थी शब्द | Popat Samanarthi Shabd Marathi | Popat Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

पोपट समानार्थी शब्द | Popat samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पोपट समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पोपट या शब्दाचा समानार्थी शब्द शुक्र, राघू, रावा आहे.

प्रश्न 2) पोपट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पोपट इस शब्द का पर्यायवाची शब्द 1. Tota तोता 2. Pattu पट्टू 3. Popat पोपट 4. Priyadarshan प्रियदर्शन 5. Manjupathak मंजुपाठक 6. Mitthu मिट्ठू 7. Medhavi मेधावी 8. Raktachanchu रक्तचंचु 9. Raktachanchu रक्तचञ्चु 10. Raktatund रक्ततुंड 11. Raktatund रक्ततुण्ड 12. Vakranakr वक्रनक्र 13. Shuk शुक 14. Sugga सुग्गा यह है.

प्रश्न 3) पोपट या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पोपट या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – शुक्र, राघू, रावा.

प्रश्न 4) पोपट चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पोपट चा समानार्थी शब्द शुक्र, राघू, रावा आहे.

प्रश्न 5) पोपट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पोपट या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने शुक्र, राघू, रावा हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) पोपट का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पोपट की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1. Tota तोता 2. Pattu पट्टू 3. Popat पोपट 4. Priyadarshan प्रियदर्शन 5. Manjupathak मंजुपाठक 6. Mitthu मिट्ठू 7. Medhavi मेधावी 8. Raktachanchu रक्तचंचु 9. Raktachanchu रक्तचञ्चु 10. Raktatund रक्ततुंड 11. Raktatund रक्ततुण्ड 12. Vakranakr वक्रनक्र 13. Shuk शुक 14. Sugga सुग्गा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) पोपट शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पोपट की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1. Tota तोता 2. Pattu पट्टू 3. Popat पोपट 4. Priyadarshan प्रियदर्शन 5. Manjupathak मंजुपाठक 6. Mitthu मिट्ठू 7. Medhavi मेधावी 8. Raktachanchu रक्तचंचु 9. Raktachanchu रक्तचञ्चु 10. Raktatund रक्ततुंड 11. Raktatund रक्ततुण्ड 12. Vakranakr वक्रनक्र 13. Shuk शुक 14. Sugga सुग्गा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) पोपट शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पोपट की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1. Tota तोता 2. Pattu पट्टू 3. Popat पोपट 4. Priyadarshan प्रियदर्शन 5. Manjupathak मंजुपाठक 6. Mitthu मिट्ठू 7. Medhavi मेधावी 8. Raktachanchu रक्तचंचु 9. Raktachanchu रक्तचञ्चु 10. Raktatund रक्ततुंड 11. Raktatund रक्ततुण्ड 12. Vakranakr वक्रनक्र 13. Shuk शुक 14. Sugga सुग्गा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) पोपट शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पोपट की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1. Tota तोता 2. Pattu पट्टू 3. Popat पोपट 4. Priyadarshan प्रियदर्शन 5. Manjupathak मंजुपाठक 6. Mitthu मिट्ठू 7. Medhavi मेधावी 8. Raktachanchu रक्तचंचु 9. Raktachanchu रक्तचञ्चु 10. Raktatund रक्ततुंड 11. Raktatund रक्ततुण्ड 12. Vakranakr वक्रनक्र 13. Shuk शुक 14. Sugga सुग्गा इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Popat ?.
Answer– The synonym of Popat is शुक्र, राघू, रावा.

Question 11) What is the synonym of the word Popat ?.
Answer– The word Popat is synonymous in the following way – शुक्र, राघू, रावा.

Question 12) What is the alternative word for Popat ?.
AnswerPopat that many alternative words but mostly use शुक्र, राघू, रावा

Question 13) What is the synonym of Popat in marathi?.
Answer- The synonym of Popat word in marathi is शुक्र, राघू, रावा

Question 14) What is the synonym of Popat in Hindi?.
Answer- The synonym of Popat word in hindi is 1. Tota तोता 2. Pattu पट्टू 3. Popat पोपट 4. Priyadarshan प्रियदर्शन 5. Manjupathak मंजुपाठक 6. Mitthu मिट्ठू 7. Medhavi मेधावी 8. Raktachanchu रक्तचंचु 9. Raktachanchu रक्तचञ्चु 10. Raktatund रक्ततुंड 11. Raktatund रक्ततुण्ड 12. Vakranakr वक्रनक्र 13. Shuk शुक 14. Sugga सुग्गा

Question 15) Popat samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Popat che samanarthi Shabd शुक्र, राघू, रावा ahe.


Question 16) Popat ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Popat ka paryayvachi shabd 1. Tota तोता 2. Pattu पट्टू 3. Popat पोपट 4. Priyadarshan प्रियदर्शन 5. Manjupathak मंजुपाठक 6. Mitthu मिट्ठू 7. Medhavi मेधावी 8. Raktachanchu रक्तचंचु 9. Raktachanchu रक्तचञ्चु 10. Raktatund रक्ततुंड 11. Raktatund रक्ततुण्ड 12. Vakranakr वक्रनक्र 13. Shuk शुक 14. Sugga सुग्गा hai.

Question 17) Popat ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Popat ya shabadacha samanarthi Shabd शुक्र, राघू, रावा ahe.

Question 18) Popat ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerPopat ka paryayvachi shabd 1. Tota तोता 2. Pattu पट्टू 3. Popat पोपट 4. Priyadarshan प्रियदर्शन 5. Manjupathak मंजुपाठक 6. Mitthu मिट्ठू 7. Medhavi मेधावी 8. Raktachanchu रक्तचंचु 9. Raktachanchu रक्तचञ्चु 10. Raktatund रक्ततुंड 11. Raktatund रक्ततुण्ड 12. Vakranakr वक्रनक्र 13. Shuk शुक 14. Sugga सुग्गा hai.

Question 19) Alternative word for Popat ?.
Answer- The alternative word is शुक्र, राघू, रावा

Question 20) Popat similar words in marathi.
Answer- The similar words is शुक्र, राघू, रावा.

समानार्थी शब्द पोपट | samanarthi Shabd Popat

आपण आजच्या या लेखामध्ये Popat samanarthi Shabd Marathi व Popat Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पोपट या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण पोपट समानार्थी शब्द | Popat samanarthi Shabd Marathi व Popat Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पोपट समानार्थी शब्द । Popat Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पोपट पर्यायवाची शब्द हिंदी । Popat Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पोपट या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पोपट या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पोपट या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पोपट पर्यायवाची शब्द हिंदी । Popat Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पोपट समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Popat ka Paryayvachi shabd | Popat Samanarthi Shabd

पोपट समानार्थी शब्द | Popat Samanarthi Shabd Marathi | Popat Paryayvachi Shabd in Hindi
पोपट समानार्थी शब्द | Popat Samanarthi Shabd Marathi | Popat Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पोपट समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पोपट
 • पोपट पर्यायवाची शब्द
 • पोपट का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द पोपट
 • पोपट समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पोपट पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Popat Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Popat
 • Popat ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Popat
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!