पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi Samanarthi Shabd Marathi | Prithvi Paryayvachi Shabd in Hindi

पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi Samanarthi Shabd Marathi | Prithvi Paryayvachi Shabd in Hindi


पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत पृथ्वी चा समानार्थी शब्द | Prithvi samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला पृथ्वी समानार्थी शब्द मराठी ( पृथ्वी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे पृथ्वी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( पृथ्वी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Prithvi samanarthi Shabd Marathi व Prithvi Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Prithvi | Alternative words for Prithvi | Prithvi Aynonym in Marathi

पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi Samanarthi Shabd Marathi | Prithvi Paryayvachi Shabd in Hindi
पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi Samanarthi Shabd Marathi | Prithvi Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi samanarthi Shabd Marathi

पृथ्वी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
पृथ्वी = धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा

 

पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द | Prithvi Paryayvachi Shabd in Hindi

पृथ्वी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
पृथ्वी = बहु, भूमि, धरा, धरती, उर्वी, इला, अचला, अवनि, अवनी, जगत, जगती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा,जमीन, थल, पृथिवी, भूतल, भूमंडल, वसुमती, क्षिति, मही, उर्वी, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा.

पृथ्वी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) पृथ्वी
वाक्य- मी आज पृथ्वी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) पृथ्वी
वाक्य- मला पृथ्वी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) पृथ्वी
वाक्य- मला पृथ्वी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

पृथ्वी समानार्थी शब्द काय आहे? | पृथ्वी पर्यायवाची शब्द क्या है?
पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi Samanarthi Shabd Marathi | Prithvi Paryayvachi Shabd in Hindi
पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi Samanarthi Shabd Marathi | Prithvi Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) पृथ्वी समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पृथ्वी या शब्दाचा समानार्थी शब्द धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा आहे.

प्रश्न 2) पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पृथ्वी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द बहु, भूमि, धरा, धरती, उर्वी, इला, अचला, अवनि, अवनी, जगत, जगती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा,जमीन, थल, पृथिवी, भूतल, भूमंडल, वसुमती, क्षिति, मही, उर्वी, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा. यह है.

प्रश्न 3) पृथ्वी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- पृथ्वी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा.

प्रश्न 4) पृथ्वी चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- पृथ्वी चा समानार्थी शब्द धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा आहे.

प्रश्न 5) पृथ्वी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- पृथ्वी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- पृथ्वी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बहु, भूमि, धरा, धरती, उर्वी, इला, अचला, अवनि, अवनी, जगत, जगती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा,जमीन, थल, पृथिवी, भूतल, भूमंडल, वसुमती, क्षिति, मही, उर्वी, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) पृथ्वी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पृथ्वी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बहु, भूमि, धरा, धरती, उर्वी, इला, अचला, अवनि, अवनी, जगत, जगती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा,जमीन, थल, पृथिवी, भूतल, भूमंडल, वसुमती, क्षिति, मही, उर्वी, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) पृथ्वी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- पृथ्वी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बहु, भूमि, धरा, धरती, उर्वी, इला, अचला, अवनि, अवनी, जगत, जगती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा,जमीन, थल, पृथिवी, भूतल, भूमंडल, वसुमती, क्षिति, मही, उर्वी, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) पृथ्वी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- पृथ्वी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बहु, भूमि, धरा, धरती, उर्वी, इला, अचला, अवनि, अवनी, जगत, जगती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा,जमीन, थल, पृथिवी, भूतल, भूमंडल, वसुमती, क्षिति, मही, उर्वी, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा. इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Prithvi ?.
Answer– The synonym of Prithvi is धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा.

Question 11) What is the synonym of the word Prithvi ?.
Answer– The word Prithvi is synonymous in the following way – धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा.

Question 12) What is the alternative word for Prithvi ?.
AnswerPrithvi that many alternative words but mostly use धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा

Question 13) What is the synonym of Prithvi in marathi?.
Answer- The synonym of Prithvi word in marathi is धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा

Question 14) What is the synonym of Prithvi in Hindi?.
Answer- The synonym of Prithvi word in hindi is बहु, भूमि, धरा, धरती, उर्वी, इला, अचला, अवनि, अवनी, जगत, जगती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा,जमीन, थल, पृथिवी, भूतल, भूमंडल, वसुमती, क्षिति, मही, उर्वी, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा.

Question 15) Prithvi samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Prithvi che samanarthi Shabd धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा ahe.


Question 16) Prithvi ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Prithvi ka paryayvachi shabd बहु, भूमि, धरा, धरती, उर्वी, इला, अचला, अवनि, अवनी, जगत, जगती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा,जमीन, थल, पृथिवी, भूतल, भूमंडल, वसुमती, क्षिति, मही, उर्वी, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा. hai.

Question 17) Prithvi ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Prithvi ya shabadacha samanarthi Shabd धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा ahe.

Question 18) Prithvi ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerPrithvi ka paryayvachi shabd बहु, भूमि, धरा, धरती, उर्वी, इला, अचला, अवनि, अवनी, जगत, जगती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा,जमीन, थल, पृथिवी, भूतल, भूमंडल, वसुमती, क्षिति, मही, उर्वी, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा. hai.

Question 19) Alternative word for Prithvi ?.
Answer- The alternative word is धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा

Question 20) Prithvi similar words in marathi.
Answer- The similar words is धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा.

समानार्थी शब्द पृथ्वी | samanarthi Shabd Prithvi

आपण आजच्या या लेखामध्ये Prithvi samanarthi Shabd Marathi व Prithvi Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण पृथ्वी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

READ MORE  काम समानार्थी शब्द | kam Samanarthi Shabd Marathi | kam Paryayvachi Shabd in Marathi

त्यानंतर आपण पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi samanarthi Shabd Marathi व Prithvi Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले पृथ्वी समानार्थी शब्द । Prithvi Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील पृथ्वी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Prithvi Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये पृथ्वी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण पृथ्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण पृथ्वी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील पृथ्वी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Prithvi Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन पृथ्वी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Prithvi ka Paryayvachi shabd | Prithvi Samanarthi Shabd

पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi Samanarthi Shabd Marathi | Prithvi Paryayvachi Shabd in Hindi
पृथ्वी समानार्थी शब्द | Prithvi Samanarthi Shabd Marathi | Prithvi Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • पृथ्वी समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द पृथ्वी
 • पृथ्वी पर्यायवाची शब्द
 • पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द पृथ्वी
 • पृथ्वी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • पृथ्वी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Prithvi Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Prithvi
 • Prithvi ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Prithvi
 • sidemap

Leave a Comment