राजा समानार्थी शब्द | Raja Samanarthi Shabd Marathi | Raja Paryayvachi Shabd in Hindi

राजा समानार्थी शब्द | Raja Samanarthi Shabd Marathi | Raja Paryayvachi Shabd in Hindi


राजा समानार्थी शब्द | Raja samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत राजा चा समानार्थी शब्द | Raja samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला राजा समानार्थी शब्द मराठी ( राजा समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे राजा पर्यायवाची शब्द हिंदी ( राजा पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Raja samanarthi Shabd Marathi व Raja Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया राजा समानार्थी शब्द | Raja samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Raja | Alternative words for Raja | Raja Aynonym in Marathi

राजा समानार्थी शब्द | Raja Samanarthi Shabd Marathi | Raja Paryayvachi Shabd in Hindi
राजा समानार्थी शब्द | Raja Samanarthi Shabd Marathi | Raja Paryayvachi Shabd in Hindi

 

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

राजा समानार्थी शब्द | Raja samanarthi Shabd Marathi

राजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
राजा = भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र

 

राजा के पर्यायवाची शब्द | Raja Paryayvachi Shabd in Hindi

राजा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
राजा = महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, सम्राट, नृप, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश, धराधीश, नरेन्द्र, लोकेश, नृपाल, सुलतान, दंडधर, छत्रपति, महिपाल, नराधिप, सामंत, नवाब, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, अवनीश, शाह, शहंशाह, राजाधिराज, बादशाह, क्षोणिय, सरदार

राजा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) राजा
वाक्य- मी आज राजा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) राजा
वाक्य- मला राजा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) राजा
वाक्य- मला राजा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

राजा समानार्थी शब्द काय आहे? | राजा पर्यायवाची शब्द क्या है?
राजा समानार्थी शब्द | Raja Samanarthi Shabd Marathi | Raja Paryayvachi Shabd in Hindi
राजा समानार्थी शब्द | Raja Samanarthi Shabd Marathi | Raja Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

राजा समानार्थी शब्द | Raja samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) राजा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- राजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र आहे.

प्रश्न 2) राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- राजा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, सम्राट, नृप, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश, धराधीश, नरेन्द्र, लोकेश, नृपाल, सुलतान, दंडधर, छत्रपति, महिपाल, नराधिप, सामंत, नवाब, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, अवनीश, शाह, शहंशाह, राजाधिराज, बादशाह, क्षोणिय, सरदार यह है.

प्रश्न 3) राजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- राजा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र.

प्रश्न 4) राजा चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- राजा चा समानार्थी शब्द भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र आहे.

प्रश्न 5) राजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- राजा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- राजा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, सम्राट, नृप, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश, धराधीश, नरेन्द्र, लोकेश, नृपाल, सुलतान, दंडधर, छत्रपति, महिपाल, नराधिप, सामंत, नवाब, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, अवनीश, शाह, शहंशाह, राजाधिराज, बादशाह, क्षोणिय, सरदार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) राजा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- राजा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, सम्राट, नृप, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश, धराधीश, नरेन्द्र, लोकेश, नृपाल, सुलतान, दंडधर, छत्रपति, महिपाल, नराधिप, सामंत, नवाब, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, अवनीश, शाह, शहंशाह, राजाधिराज, बादशाह, क्षोणिय, सरदार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) राजा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- राजा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, सम्राट, नृप, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश, धराधीश, नरेन्द्र, लोकेश, नृपाल, सुलतान, दंडधर, छत्रपति, महिपाल, नराधिप, सामंत, नवाब, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, अवनीश, शाह, शहंशाह, राजाधिराज, बादशाह, क्षोणिय, सरदार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) राजा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- राजा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, सम्राट, नृप, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश, धराधीश, नरेन्द्र, लोकेश, नृपाल, सुलतान, दंडधर, छत्रपति, महिपाल, नराधिप, सामंत, नवाब, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, अवनीश, शाह, शहंशाह, राजाधिराज, बादशाह, क्षोणिय, सरदार इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Raja ?.
Answer– The synonym of Raja is भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र.

Question 11) What is the synonym of the word Raja ?.
Answer– The word Raja is synonymous in the following way – भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र.

Question 12) What is the alternative word for Raja ?.
AnswerRaja that many alternative words but mostly use भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र

Question 13) What is the synonym of Raja in marathi?.
Answer- The synonym of Raja word in marathi is भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र

Question 14) What is the synonym of Raja in Hindi?.
Answer- The synonym of Raja word in hindi is महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, सम्राट, नृप, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश, धराधीश, नरेन्द्र, लोकेश, नृपाल, सुलतान, दंडधर, छत्रपति, महिपाल, नराधिप, सामंत, नवाब, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, अवनीश, शाह, शहंशाह, राजाधिराज, बादशाह, क्षोणिय, सरदार

Question 15) Raja samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Raja che samanarthi Shabd भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र ahe.


Question 16) Raja ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Raja ka paryayvachi shabd महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, सम्राट, नृप, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश, धराधीश, नरेन्द्र, लोकेश, नृपाल, सुलतान, दंडधर, छत्रपति, महिपाल, नराधिप, सामंत, नवाब, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, अवनीश, शाह, शहंशाह, राजाधिराज, बादशाह, क्षोणिय, सरदार hai.

Question 17) Raja ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Raja ya shabadacha samanarthi Shabd भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र ahe.

Question 18) Raja ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerRaja ka paryayvachi shabd महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, सम्राट, नृप, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश, धराधीश, नरेन्द्र, लोकेश, नृपाल, सुलतान, दंडधर, छत्रपति, महिपाल, नराधिप, सामंत, नवाब, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, अवनीश, शाह, शहंशाह, राजाधिराज, बादशाह, क्षोणिय, सरदार hai.

Question 19) Alternative word for Raja ?.
Answer- The alternative word is भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र

Question 20) Raja similar words in marathi.
Answer- The similar words is भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र.
राजा समानार्थी शब्द | Raja Samanarthi Shabd Marathi | Raja Paryayvachi Shabd in Hindi
राजा समानार्थी शब्द | Raja Samanarthi Shabd Marathi | Raja Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द राजा | samanarthi Shabd Raja

आपण आजच्या या लेखामध्ये Raja samanarthi Shabd Marathi व Raja Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण राजा या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण राजा समानार्थी शब्द | Raja samanarthi Shabd Marathi व Raja Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले राजा समानार्थी शब्द । Raja Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील राजा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Raja Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये राजा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण राजा या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण राजा या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील राजा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Raja Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन राजा समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Raja ka Paryayvachi shabd | Raja Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • राजा समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द राजा
 • राजा पर्यायवाची शब्द
 • राजा का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द राजा
 • राजा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • राजा पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Raja Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Raja
 • Raja ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Raja
 • sidemap


Leave a Comment

error: Content is protected !!