ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi Samanarthi Shabd Marathi | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi

ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi Samanarthi Shabd Marathi | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi


ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ऋषी चा समानार्थी शब्द | Rishi samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला ऋषी समानार्थी शब्द मराठी ( ऋषी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे ऋषी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( ऋषी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Rishi samanarthi Shabd Marathi व Rishi Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Rishi | Alternative words for Rishi | Rishi Aynonym in Marathi

ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi Samanarthi Shabd Marathi | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi
ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi Samanarthi Shabd Marathi | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi samanarthi Shabd Marathi

ऋषी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
ऋषी = साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी।

ऋषी के पर्यायवाची शब्द | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi

ऋषी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
ऋषी = साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी

ऋषी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) ऋषी
वाक्य- मी आज ऋषी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) ऋषी
वाक्य- मला ऋषी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) ऋषी
वाक्य- मला ऋषी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

ऋषी समानार्थी शब्द काय आहे? | ऋषी पर्यायवाची शब्द क्या है?
ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi Samanarthi Shabd Marathi | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi
ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi Samanarthi Shabd Marathi | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) ऋषी समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ऋषी या शब्दाचा समानार्थी शब्द साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी। आहे.

प्रश्न 2) ऋषी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ऋषी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी यह है.

प्रश्न 3) ऋषी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ऋषी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी।.

प्रश्न 4) ऋषी चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- ऋषी चा समानार्थी शब्द साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी। आहे.

प्रश्न 5) ऋषी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- ऋषी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी। हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) ऋषी का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ऋषी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) ऋषी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ऋषी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) ऋषी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- ऋषी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) ऋषी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ऋषी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Rishi ?.
Answer– The synonym of Rishi is साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी।.

Question 11) What is the synonym of the word Rishi ?.
Answer– The word Rishi is synonymous in the following way – साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी।.

Question 12) What is the alternative word for Rishi ?.
AnswerRishi that many alternative words but mostly use साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी।

Question 13) What is the synonym of Rishi in marathi?.
Answer- The synonym of Rishi word in marathi is साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी।

Question 14) What is the synonym of Rishi in Hindi?.
Answer- The synonym of Rishi word in hindi is साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी

Question 15) Rishi samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Rishi che samanarthi Shabd साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी। ahe.


Question 16) Rishi ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Rishi ka paryayvachi shabd साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी hai.

Question 17) Rishi ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Rishi ya shabadacha samanarthi Shabd साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी। ahe.

Question 18) Rishi ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerRishi ka paryayvachi shabd साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी hai.

Question 19) Alternative word for Rishi ?.
Answer- The alternative word is साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी।

Question 20) Rishi similar words in marathi.
Answer- The similar words is साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी, योगी, मन्त्र द्रष्टा, सूक्तद्रष्टा, तपस्वी।.

समानार्थी शब्द ऋषी | samanarthi Shabd Rishi

आपण आजच्या या लेखामध्ये Rishi samanarthi Shabd Marathi व Rishi Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण ऋषी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi samanarthi Shabd Marathi व Rishi Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले ऋषी समानार्थी शब्द । Rishi Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील ऋषी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Rishi Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये ऋषी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण ऋषी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण ऋषी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील ऋषी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Rishi Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन ऋषी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Rishi ka Paryayvachi shabd | Rishi Samanarthi Shabd

ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi Samanarthi Shabd Marathi | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi
ऋषी समानार्थी शब्द | Rishi Samanarthi Shabd Marathi | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi

पर्यायवाची शब्द ऋषी | Rishi Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • ऋषी समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द ऋषी
 • ऋषी पर्यायवाची शब्द
 • ऋषी का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द ऋषी
 • ऋषी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • ऋषी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Rishi Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Rishi
 • Rishi ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Rishi
 • sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!