समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd

 समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd

समानार्थी शब्द  | विद्यार्थी मित्रांनो मी प्रथमतः आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो आपल्या या समानार्थी शब्द वेबसाईटवर मित्रांनो आपण आमच्या या वेबसाईटवर आला याचा अर्थ आपल्याला समानार्थी शब्दांविषयी सखोल ज्ञान घ्यायचे आहेत तर तुम्ही अजिबात चिंता करू नका कारण आम्ही तुमच्यासाठी समानार्थी शब्द मराठी याचे सखोल ज्ञान या वेबसाईटवर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहेत त्याचप्रमाणे आपण आपल्या या वेबसाईटवर सर्व प्रकारचे समानार्थी शब्द  पाहू शकता आणि त्यांचा बारकाईने अभ्यास करून आपल्या येणाऱ्या मराठीच्या पेपरला चांगल्या प्रकारे गुण देखील मिळवू शकता .

 
कारण विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की समानार्थी शब्द हे आपल्याला मराठीच्या पेपरला विचारले जातात आणि समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd हा अगदी सोपा असा एक पॉईंट असून याला समजून घेणे हे खूप महत्त्वाचे आहेत कारण समानार्थी शब्द हे आपल्याला इयत्ता पाचवीपासून तर आपल्या सोबत जेव्हा मराठी विषय आहे तोपर्यंत आपल्या सोबत असलेला हा गुण मिळवून देणारा एक भाग आहेत. 
 
म्हणून आपण समानार्थी शब्दांवर चांगला अभ्यास करून येत्या पेपरमध्ये चांगले गुण मिळवू शकतात असे आम्हाला वाटते याच हेतूने आम्ही आपल्यासाठी ही वेबसाईट तयार केलेली आहेत जेणेकरून आमच्या विद्यार्थ्यांचे जास्तीत जास्त अभ्यास समानार्थी शब्दांवर व्हावा या हेतूने चला तर पाहूया आपण खाली समानार्थी शब्द म्हणजे काय.
 
समानार्थी शब्द म्हणजे काय?
समानार्थी शब्द म्हणजे समान अर्थ असलेला शब्द म्हणजेच समानार्थी शब्द होय.
उदाहरणार्थ आई = माता ,जननी
 
मित्रांनो वरती दिलेल्या उदाहरणांवरून तुम्हाला समजलेच असेल की समानार्थी शब्द म्हणजे नेमकी काय असतं आपण वरती उदाहरणांमध्ये आई या शब्दाचा समान असलेला अर्थ पाहिला जो म्हणजे माता आणि जननी मग आपण असे देखील म्हणू शकतो की माता या शब्दाचा समानार्थी शब्द आई आहे हे देखील अगदी बरोबर आहे याच पद्धतीने आपल्याला खाली आम्ही तुमच्यासाठी एक अनुक्रमाणिका पद्धतीने एक टेबल दिलेला आहेत.
 
 त्यामध्ये आपल्याला सर्व प्रकारचे समानार्थी शब्द टाकण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहेत ते समानार्थी शब्द आपण बारकाईने वाचावे जेणेकरून आपल्याला पेपरमध्ये जाण्यापूर्वी एकदा आपल्या डोळ्यांसमोरून ते शब्द गेले की आपल्या लक्षात येईल समानार्थी शब्द म्हणजे नेमकी काय असतं चला तर पाहूया समानार्थी शब्द मराठी.
 

 marathi samanarthi shabd | समानार्थी शब्द मराठी मध्ये pdf

अ पासून समानार्थी शब्द

 
शब्द                                               समानार्थी शब्द                                                             
अभिनेतानट
अचानकएकदम
अमापभरपूर, खूप, पुष्कळ
अंतराळअवकाश
अंगकाया, कुडी, वपु
अंगणआवार
अंगारनिखारा
अनाथपोरका
अनर्थसंकट
अपघातदुर्घटना
अभिवादननमस्कार, वंदन, प्रणाम
अभिनंदनगौरव
अभ्याससराव, परिपाठ, व्यासंग
अकल्पीतएकाकी घडणारे
अग्रटोक
अंडजपक्षी
अधरओठ , ओष्ठ
अक्षयनाश न पावनारे
उद्यमउद्योग
अनुजधाकटा भाऊ

 

आ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                                              समानार्थी शब्द                                   
आवाजनाद, निनाद, रव
आयुष्यजीवन
आसराआश्रय, निवारा
आरोपआळ, तक्रार
आरोग्यतब्येत, प्रकृती
आकाश आभाळ, अंबर, नभ
आज्ञाआदेश, हुकूम
आनंदहर्ष, खुशी, समाधान, मोद
आईमाता ,जननी, माय, माउली, मातोश्री
आज्ञाहुकूम
आशाइच्छा
आसक्तीलोभ
आळानिर्बंध
आठवणसय, स्मृती, स्मरण
आग्रहहट्ट, हेका, अट्टाहास
ओढानाला, झरा, ओहोळ
आदर मान
आपत्ती संकट
आरसा दर्पण
आशीर्वाद शुभचिंतन

 

इ  पासून समानार्थी शब्द | ई पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
इच्छाआशा
इंदूचंद्र ,सोम, शशांक, निशानाथ, शशी, रजनीनाथ
इजाअपाय
इलाज उपाय
इशारा सूचना
इंद्र सुरेंद्र
इहलोक मृत्युलोक
ईर्षा चुरस
ईशसूर, विभूध, अलख, प्रभू, त्रिदश
इज्जतमान, प्रतिष्ठा
ईश्वरपरमपिता, परमात्मा, प्रभु
इनामपुरस्कार
इतराजीनाखुषी, नाराजी
इमानीप्रामाणिक, एकनिष्ठ, नेक
इन्कारनकार
इडापिडासर्व दुःख
ईर्षाचुरस
इच्छितहितावह

 

उ पासून समानार्थी शब्द | ऊ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
उपवनबगीचा
उत्सवसमारंभ, सण, सोहळा
उणीवकमतरता
उक्तीवचन
उठावाची उठायची
उशीर विलंब
उपेक्षा हेळसांड
उत्कर्षभरभराट
ऊर्जाशक्ती
उदासखिन्न
उदरपोट
उजेडप्रकाश, तेज
उसळीउडी
उमेद उत्साह, हिम्मत, धैर्य
उषासकाळ, पहाट, प्रातःकाल, प्रभात, उषःकाल, अरुणोदय
उपहासमस्करी, थट्टा, चेष्टा
उत्सुकअधीर, आतुर, उत्कंठित
उसंतसवड, फुरसत
उचै:श्रवा समुद्रमंथनातून मिळालेला घोडा, १४ रत्नापैकी एक रत्न
उषःकालसकाळ

ए पासून समानार्थी शब्द | ऐ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
एकजूट एकी
एकता ऐक्य
एकमेळएकता
ऐक्यएकजूट
ऐश्वर्य वैभव
ऐट रुबाब, डौल
एकाग्र एकचित्त, स्थिर, एकतान
एहसानदया, उपकार, कृपा
एटकर्णी होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे,
ऐदीआळशी, मंद, सुस्त
ऐपतकुवत
ऐक्य एकोपा
एकत्वएकी
ऐषआरामचैन, सुखोपभोग
ऐसपैसप्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद
ऐटबाजरुबाबदार
एकजूट एकी, ऐक्य
एकाक्षकावळा
एकतंत्र राजतंत्र,
एकछत्रतानाशाही

ओ पासून समानार्थी शब्द | औ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
ओळखपरिचय
ओझेवजन, भार
ओठ अधर,ओष्ठ
ओढानाला
ओहोळझरा
ओळक्रम, अनुक्रम
ओशाळाखजील, शरमिंदा
ओरडगोंधळ, दंगा, हुल्लड
ओवाळणेऔक्षण
ओंजळभर अंजूरभर
ओसाडउजाड
ओवळा अपवित्र, अमंगल, अशुद्ध
औक्षण ओवाळणे

 

क पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
कष्टमेहनत, श्रम, परिश्रम
कमळपंकज, पद्म, अंबुज
क्रमरांग, ओळ, अनुक्रम
कोमल सुंदर, मऊ, मृदू
कोंडा भुगा, चुरा, भूय, तूस
कुडी शरीर, देह, दागिना
कुटाळी निंदा, कुचेष्टा, उपहास
कीर्तीप्रसिद्धी, ख्याती,
किंतुपरंतु, शंका
किंमतभाव, दर, मोल
किरणरश्मी, कर
किनाराकाठ, तट
कामगिरी कार्य
कारस्थानखल, मसलत
कल्याण क्षेम, कुशल
कठीणअवघड, बिकट
कल्पनाशक्कल, तोड
करुणादया
कार्यकाम
किमयाजादू

 

ख पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
खंडग्रंथ, अध्याय
खचितनक्कीच, निश्चित
खात्रीशीरनिश्चित
खुशी आनंद, प्रसन्नता, संतोष, समाधान, तोष
खुळचट बावळट, भोळसट, खुळा
खेडे गाव, ग्राम
खट्याळ खोडकर, उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड
खगपक्षी, पाखरू, द्विज, विहंग, अंडज
खटकाभांडण, कलह, वाद, तंटा, झगडा
खजीलशरमिंदा, ओशाळा
खबर बातमी, वार्ता
खचितनिश्चित
खडकमोठा दगड, पाषाण
खरेपणान्यायनीती
ख्यातीकीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
खात्रीशीरनिश्चित
खोड्याचेष्टा, मस्करी
खिडकीगवाक्ष
खेडेगाव, ग्राम
खटाटोपप्रयत्न

 

ग पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
गरजआवश्यकता, जरुरी, निकड
गयावयाविनवणी, काकुळती, याचना
गदारोळओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड
गायगो, धेनू
गीतगाणे, कवन, पद
गोपाळ कृष्ण, मुरलीधर
गोड मधुर
गोंगाटगोंधळ, गलका, गलबला
गंमत मजा, मौज
गरजआवश्यकता
गर्वअहंकार
गाणेगीत, गान
गावग्राम, खेडे
गंध वास, दरवळ
गोणीपोते
गौरवसन्मान
गोषवारातात्पर्य, सारांश, संक्षेप
गोतकुळ, पिढी, गोत्र, वंश
गोष्टहकिकत, सांगी
गुलामदास

 

घ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
घरगृह, निवारा, सदन, निवास
घडामोडव्यवहार, उलथापालथ
घाटघडण, ठेवण, रचना, आकार
घोडाअश्व, वारू, तुरग, हय, वाजी
घासगवत, चारा, तृण
घरटेखोपा
घागरघडा, मडके
घोडा वाजी
घनजलद, ढग, मेघ, पायोधर
घडामोडव्यवहार, उलथापालथ
घाई गडबड, तातडी, त्वरा
घागरघडा,मडके
घनआर्द्र, पयोधर, जलद, अभ्र
घीट प्रौढ
घडण ठेवण, रचना, आकार
घेरीझीट
घेरीभोवळ
घडाघागर
घोडा अश्व, हय, वारू
घीटशहाणा,प्रौढ

 

च पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
चव रुची, गोडी
चरण पाय, पाऊल
चरितार्थ उदरनिर्वाह
चक्र चाक
चऱ्हाट दोरखंड
चाक चक्र
चंद्र शशी, रजनीनाथ, इंदू
चिंता काळजी
चिडीचूप शांत
चिमुरडी लहान
चूक दोष
चेहरा मुख
चौकशी विचारपूस
चिंताकाळजी
चरणपाय
चित्तअंतःकरण,मन
चांगलायोग्य, शुद्ध
चाल प्रथा, पद्धत
चीरखाच, भेग
चाराघास ,गवत

 

छ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
छळजुलूम,त्याचार
छंद नाद, आवड
छान सुरेख, सुंदर
छिद्र भोक
छायासावली
छेदनेचिरणे, कापणे,
छाटणेतोडणे
छटाप्रतिबिंब
छाप अचानक हल्ला
छापाठसा

 

ज पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
जययशस्वी, विजय, यश, सफल, सिदधी
जगनियंताजगाचे नियंत्रण करणारा
जलदलवकर, शीघ्र, ताबडतोब, त्वरेने
जमीनधरती, भू, भूमी, भुई, धरणी, धरित्री
जागाठिकाण, स्थान, स्थळ
जीवनअस्तित्व, जीवित,
जिणेआयुष्य
जीवितहयात
जुनापुरातन, प्राचीन, जीर्ण
जंगलवन, रान, अरण्य, कानन, विपिन
जगदुनिया, विश्व
जत्रामेळा
जनलोक, जनता
जंगलरान
जीवप्राण
जुलूमछळ, अन्याय, अत्याचार, बळजोरी
जागृतदक्ष जागरूक
जाडलठ्ठ, स्थूल
जवळनजीक, निकट, समीप, सन्निध
जलपाणी, नीर, तोय

 

झ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
झरनेवाहणे
झरानिर्झर
झिरपणेपाझरने
झेपउडी, उड्डाण, सूर
झोकादोला
झोपाळाझुला, दोला
झीटभोवळ, मूर्च्छा, घेरी
झंझावातवादळ, तुफान, वावटळ
झुंबडगर्दी, दाटी, जमाव
झेंडाध्वज, पताका, निशाण
झुंजयुद्ध, लढा, संघर्ष
झुकणेवाकणे, कलणे
झोपडीकुटीर, खोप
झोपनिद्रा
झाडवृक्ष, तरु, द्रुम
झगडाभांडण, तंटा, वाद
झगडाभांडण, तंटा
झुंजवाद, कलह
झेपउडी, उड्डाण, सूर
झुंबडदाटी, जमाव

 

त्र पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
त्रचढाई
त्रिदश परमेश्वर, अलक्ष, सूर, विभूध, अलख, प्रभू
त्रासउपद्रव

 

ट पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
टका पैसा, पैका, जमीन मोजण्याचे माप
टणक निबर, कठिण, धट्टाकट्टा
टिळा तिलक
टिळकठिपका
टूक कुशलता
टकयुक्ती
टाळाटाळ र्हयगय
टगळमंगळटाळाटाळ
टोलेजंगभव्य
टोकअग्र

 

ठ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
ठग चोर
ठिकाण स्थान
ठेकाताल
ठेवणरचना, आकार
ठाम पक्का, कायम, दृढ
ठळक स्पष्ट, मोठे, जाड
ठराव नियम, सिद्धांत, निकाल
ठिकाण स्थान, खूण

 

ड पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
डोके मस्तक, शीर्ष, शीर
डोळा नेत्र, नयन, लोचन
डोंगर पर्वत, गिरी
डोकेशीर, माथा
डोके मस्तक, शीर्ष, शीर, माथा
डोळा नेत्र, नयन, लोचन, अक्ष, चक्षू
डौल रुबाब, दिमाख, ऐट
डगर उतरण, टेकडी, ढळ

 

ढ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
ढगमेघ, पायोधर
ढाळणे गाळणे, आतणे, अभिषेक करणे
ढेकूळ पेंड
ढिलाई चालढकल, दुर्लक्ष, दिरंगाई, हयगय
ढेपभेली
ढोंगी लबाड, भोंदू, दांभिक, फसवा
ढोल नगारा, डंका, पडघम
ढीगरास, चळत
ढळउतरण, टेकडी

 

त पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
तोंडआनन, वदन, मुख
तुलनासाम्य
तुरंगकैदखाना, बंदिवास
तुंडवक्र
तालठेका
ताणीस्नी ताणून
तारणरक्षण
तळेसरोवर
त्वचाकातडी
तडागतलाव
तलावसरोवर, कासार
तक्रारगाऱ्हाणे
तब्येतप्रकृती
तिमिरकाळोख
तटकिनारा
तीरकाठ
तुरुंगकारागृह
तंटाझगडा
तलवारखड्ग
तात्पर्यसारांश, संक्षेप

 

थ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
थट्टा मस्करी, चेष्टा
थवा समूह
थोबाड गालपट
थैलीपिशवी
थट्टामस्करी, चेष्टा
थोबाडगालपट
थवासमूह
थोरमस्करी
थंड गार, शीत, शीतल
थोबाड गालपट
थवा समूह
थैलीपिशवी
थकवाशीण
थंडशीतल

 

द पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
दाम पैसा
दगड पाषाण,खडक
दोरासूत
दौलतसंपत्ती
दोस्तीमैत्री
दोषचूक
दोरखंडचऱ्हाट
देहशरीर
देशराष्ट्र
दुष्काळअवर्षण
देखावादृश्य
दुनियाजग
दूध दुग्ध
दिवा दीप,दीपक
दिवस दिन,वार
दरवाजा दार,कवाड
दार दरवाजा
दिवसदिन, वार, वासर
दारिद्र्य गरिबी
देवईश्वर, विधाता

 

ध पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
धरतीजमीन
ध्वनीआवाज
धरणीभूमी
ध्वजनिशाण
धेनूगोमाता,गाय
धागादोरा,सूत
धंदा व्यवसाय
धनद्रव्य, पैसा, संपदा, संपत्ती, दौलत
धनुष्य कमटा, कोदंड, कार्मुक
धनाढ्य सधन
धनिकश्रीमंत
धैर्यहिंमत

 

 

न पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
निर्मळस्वच्छ
नदीनदी
नजरदृष्टी
नक्कलप्रतिकृती
नमस्कारवंदन
नातेवाईकनातलग
नाचनृत्य
निश्चयनिर्धार
नियमपद्धत
निष्ठाश्रद्धा
नृत्यनाच
नोकरसेवक
नवरापती
नरेशराजा
निशाणझेंडा
नगरशहर
नालाओढा
नजर दृष्टी
नमनवंदन
नम्रगरीब

 

प पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
पुष्कळभरपूर, खूप,अमाप
प्रकृतीआरोग्य
पोरकाअनाथ
प्रणामनमस्कार
परिपाठअभ्यास
परिचयओळख
पक्षीअंडज
पाहुणाअतिथी
परिश्रमकष्ट
पंकजअंबुज
पद्मकमळ
प्रसिद्धीख्याती,कीर्ती
परंतुकिंतु,शंका
परिवारकुटुंब
पद्यकविता
पाखरूपक्षी,द्विज, विहंग, अंडज
पाषाणखडक
प्रसिद्धीलौकिक
पामरलाचार, दुबळा, दीन
पोतेगोणी

 

फ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
फेरफटकापर्यटन,प्रवास
फळा फलक
फूल पुष्प, सुमन, कुसुम
फेरफारकलाटणी
फरकभेदभाव
फूलपुष्प
फाकडा माणीदार
फट चीर, खाच, भेग
फोड सूज, फुगलेला भाग, फुगारा
फरक अंतर, भेद
फेरफारघडामोड
फिकीरकाळजी, विवंचना
फनीसाप, भुजंग, सर्प, व्याळ, पन्नग
फाकडा हुशार, ऐटबाज, रुबाबदार

 

ब पासून समानार्थी शब्द

 

शब्दसमानार्थी शब्द
ब्रीद बाणा
बुद्धी मती
बादशाहा सम्राट
बापपिता, वडील, जनक
बाळ बालक
बेत योजना
बासरी पावा
बाग उद्यान, वाटिका
बक्षीस पारितोषिक, पुरस्कार
बहीण भगिनी
बर्फ हिम
बदल फेरफार, कलाटणी
बावळटखुळचट,भोळसट, खुळा
बातमीखबर
बावळाअजागळ
बावळटगबाळा
बालबच्चीकच्चीबच्ची
बैठकआसन
बगीचाउपवन
बंदिवासकैदखाना

 

 

भ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
भोजनजेवण
भेदभाव फरक
भेसळ मिलावट
भाऊ सहोदर
भाळ कपाळ
भांडण तंटा
भारती वैखरी
भव्य टोलेजंग
भाट स्तुतिपाठक
भाषाभारती
भरारीझेप, उड्डाण
भरवसा विश्वास
भारवजन
भुगाकोंडा
भूयतूस
भावकिंमत
भांडारकोठार
भालकपाळ
भांडणकलह, वाद, तंटा, झगडा
भोवळघेरी

 

म पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
मौज मजा, गंमत
मैत्री दोस्ती
मेहनत कष्ट, श्रम, परिश्रम
मुलुख प्रदेश, प्रांत, परगणा
मुख तोंड, चेहरा
मुलगीकन्या, तनया
मुद्रा चेहरा, मुख, तोंड, वदन
मुलगा पुत्र, सुत, तनय
मिष्टान्न गोडधोड
मंदिर देऊळ, देवालय
मित्र दोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी
म्होरक्या पुढारी, नेता
ममतामाया, जिव्हाळा, वात्सल्य
मदत साहाय्य
मजूर कामगार
महिना मास
महिला स्त्री, बाई, ललना
मजूर कामगार
मस्तक डोके, शीर, माथा
मानवता माणुसकी

 

य पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
योद्धा लढवय्या
युद्ध लढाई, संग्राम, लढा, समर
युक्ती विचार, शक्कल
यश सफलता
यात्रा प्रवास
योग्यचांगला, पवित्र
योजनाहेका ,हट्ट

 

र पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
रान अरण्य,कानन
रेखीव सुंदर, सुबक
रुबाब ऐट, तोरा
रूप सौंदर्य
रात्र निशा, रजनी, यामिनी
रांग ओळ
राष्ट्र देश
राजा नरेश, नृप
राग क्रोध, संताप, चीड
र्हास हानी
रणांगण रणभूमी, समरांगण
रक्त रुधिर
रुबाबऐट
रक्त रुधिर
रुचीचव
राष्ट्रदेश
रस्तामार्ग
रवीसूर्य
रात्र रजनी,यामिनी
राजा नरेश

 

ल पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
ललाटकपाळ
लाकूडकाष्ठ
लौकिककीर्ती ,ख्याती
लहानचिमुरडी
लोकजनता
लोचनडोळा
लोकप्रजा
लकडागरज, जरूरी
लोभआसक्ती
लिप्सा आकांक्षा, आस, मनीषा, स्पृहा
ललाटभाल, कपोल, निढळ, अलिक
लंम्बोदरधरणीधर, वक्रतुंड
लक्षप्रदगजानन, हेरंब
लग्नविवाह
लाटलहर
लोभ हाव
लाज शरम
ललनाबाई, महिला
लढाईसंग्राम
लढासमर

 

व पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
वैषम्य विषाद
वैरी शत्रू, दुष्मन
वैराण ओसाड, भकास, उजाड
वृद्ध म्हातारा
वृत्ती स्वभाव
वीज विद्युर, सौदामिनी
विश्व जग, दुनिया
विसावा विश्रांती, आराम
विरोध प्रतिकार, विसंगती
विनंती विनवणी
विद्या ज्ञान
विनायक विघ्नहर्ता, गौरीनंदन, हेरंब, अमेय
वितरण वाटप, वाटणी
विश्रांती विसावा
वेश सोशाख
वेदना यातना
वेळू बांबू
वेग गती
वेळ समय, प्रहर
वातावरण रागरंग

 

श पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
शिक्षा दंड, शासन
शीतल थंड, गार
शील चारित्र्य
शीण थकवा
शिवार शेत, वावर
शिवारवावर, क्षेत्र
शाळुंका शिविलिंग
शाळाविद्यालय
श्वापद जनावर
शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक
शंकर चंद्रचूड
शहर नगर
शर्यत स्पर्धा, होड, चुरस
शक्ती सामर्थ्य, जोर, बळ
शरीर देह, तनू, काया, कुडी, अंग
शेवटअखेर, मृत्यू, मरण
शरीरदेह, दागिना
शंकाकिंतु
शक्कलकल्पना
श्रवणकान

 

स पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
सोहळा समारंभ
सोने सुवर्ण, कांचन, हेम
सूर्य रवी, भास्कर, दिनकर, सविता
सूर स्वर
सूत धागा, दोरा
सुगंध सुवास, परिमळ, दरवळ
सुविधा सोय
सिंह केसरी, मृगराज, वनराज
सिनेमा चित्रपट, बोलपट
सेवा शुश्रूषा
साहित्य लिखाण
सामर्थ्य शक्ती, बळ
सावली छाया
सागर समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी
सुंदर सुरेख, रमणीय, मनोहर, छान
सुवास सुगंध, परिमल, दरवळ
स्वच्छता झाडलोट
स्फूर्ती प्रेरणा
संध्याकाळ सायंकाळ
सकाळ प्रभात

 

ह पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
हेका हट्ट, आग्रह
हुबेहूब तंतोतंत
हुरूप उत्साह
हुकूमत अधिकार
हिंमत धैर्य
हित कल्याण
हाक साद
हात कथा
हस्तबाहू
हकिकत कहाणी
हळू चालणेमंदगती
हल्ला चढाई
हद्द सीमा
हुकूमआदेश
हडकुळाकृश
हूडखोडकर, उनाड
हुल्लडओरड
हकिकतगोष्ट
हयघोडा
हुशार चलाख, वेगवान, तल्लख

 

क्ष पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
क्षेमकुशल
क्षमा माफी
क्षेत्रज्ञजीव
क्षीरसारअमृतसार
 

300 samanarthi shabd | समानार्थी शब्द मराठी 1000

विद्यार्थी मित्रांनो वरती दिलेल्या समानार्थी शब्द मराठी आपल्या सर्वांना कसे वाटले आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की कळवा तुमच्या प्रत्येक कमेंट आम्ही बारकाईने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहोत त्याच पद्धतीने आमच्या या समानार्थी शब्द मराठी आणि निर्मळ अकॅडमी या सर्व वेबसाईटला नक्की भेट द्या निर्मळ अकॅडमी मध्ये आम्ही तुमच्यासाठी इयत्ता नववी ते इयत्ता बारावी पर्यंतचे सर्व प्रश्न उत्तर टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहेत त्याच पद्धतीने आम्ही या समानार्थी शब्द वेबसाईट मध्ये सर्व प्रकारचे समानार्थी शब्द टाकण्याचा देखील प्रयत्न केलेला आहे तरी तुम्ही हा दोन्ही वेबसाईटवर नक्की भेट द्या आणि आपल्या अभ्यासात भर करून घेण्याचा प्रयत्न करा.
 
आपल्याला हा समानार्थी शब्द मराठी हा लेख कसा वाटला आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की कळवा त्याच पद्धतीने आपल्याला अजून कोणत्याही प्रकारची अडचण असेल ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट मध्ये कळवू शकता आम्ही तुमच्या सर्व अडचणी सोडवण्यास सक्षम आहोत त्याच पद्धतीने आपण हा लेख आपल्या सर्व मित्र परिवारांशी नक्की शेअर करावा जेणेकरून त्यांना देखील या लेखापासून अर्थातच समानार्थी शब्दांपासून मदत होईल धन्यवाद.
 

समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd

Leave a Comment