समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi

समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi


समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत समुद्र चा समानार्थी शब्द | Samudra samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला समुद्र समानार्थी शब्द मराठी ( समुद्र समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे समुद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी ( समुद्र पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Samudra samanarthi Shabd Marathi व Samudra Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Samudra | Alternative words for Samudra | Samudra Aynonym in Marathi

समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi
समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra samanarthi Shabd Marathi

समुद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
समुद्र = सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी

 

समुद्र के पर्यायवाची शब्द | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi

समुद्र इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
समुद्र = सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि व अब्धि

समुद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) समुद्र
वाक्य- मी आज समुद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) समुद्र
वाक्य- मला समुद्र हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) समुद्र
वाक्य- मला समुद्र हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

समुद्र समानार्थी शब्द काय आहे? | समुद्र पर्यायवाची शब्द क्या है?
समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi
समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) समुद्र समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- समुद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी आहे.

प्रश्न 2) समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- समुद्र इस शब्द का पर्यायवाची शब्द सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि व अब्धि यह है.

प्रश्न 3) समुद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- समुद्र या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी.

प्रश्न 4) समुद्र चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- समुद्र चा समानार्थी शब्द सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी आहे.

प्रश्न 5) समुद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- समुद्र या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- समुद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि व अब्धि इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) समुद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- समुद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि व अब्धि इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) समुद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- समुद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि व अब्धि इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) समुद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- समुद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि व अब्धि इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Samudra ?.
Answer– The synonym of Samudra is सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी.

Question 11) What is the synonym of the word Samudra ?.
Answer– The word Samudra is synonymous in the following way – सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी.

Question 12) What is the alternative word for Samudra ?.
AnswerSamudra that many alternative words but mostly use सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी

Question 13) What is the synonym of Samudra in marathi?.
Answer- The synonym of Samudra word in marathi is सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी

Question 14) What is the synonym of Samudra in Hindi?.
Answer- The synonym of Samudra word in hindi is सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि व अब्धि

Question 15) Samudra samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Samudra che samanarthi Shabd सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी ahe.


Question 16) Samudra ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Samudra ka paryayvachi shabd सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि व अब्धि hai.

Question 17) Samudra ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Samudra ya shabadacha samanarthi Shabd सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी ahe.

Question 18) Samudra ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerSamudra ka paryayvachi shabd सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि व अब्धि hai.

Question 19) Alternative word for Samudra ?.
Answer- The alternative word is सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी

Question 20) Samudra similar words in marathi.
Answer- The similar words is सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी.
समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi
समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द समुद्र | samanarthi Shabd Samudra

आपण आजच्या या लेखामध्ये Samudra samanarthi Shabd Marathi व Samudra Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण समुद्र या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra samanarthi Shabd Marathi व Samudra Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले समुद्र समानार्थी शब्द । Samudra Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील समुद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी । Samudra Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये समुद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण समुद्र या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण समुद्र या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील समुद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी । Samudra Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन समुद्र समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Samudra ka Paryayvachi shabd | Samudra Samanarthi Shabd

समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi
समुद्र समानार्थी शब्द | Samudra Samanarthi Shabd Marathi | Samudra Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • समुद्र समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द समुद्र
 • समुद्र पर्यायवाची शब्द
 • समुद्र का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द समुद्र
 • समुद्र समानार्थी शब्द काय आहे?
 • समुद्र पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Samudra Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Samudra
 • Samudra ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Samudra
 • news sidemap
 • post sidemap


Leave a Comment

error: Content is protected !!