संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi

संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi


संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत संकल्प चा समानार्थी शब्द | Sankalp samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला संकल्प समानार्थी शब्द मराठी ( संकल्प समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे संकल्प पर्यायवाची शब्द हिंदी ( संकल्प पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Sankalp samanarthi Shabd Marathi व Sankalp Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Sankalp | Alternative words for Sankalp | Sankalp Aynonym in Marathi

संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi
संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp samanarthi Shabd Marathi

संकल्प या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
संकल्प = बेत, मनसुबा

 

संकल्प के पर्यायवाची शब्द | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi

संकल्प इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
संकल्प = अड़ , दृढ़निश्चय , जबरदस्ती , प्रतिज्ञा , जिद , संकल्प , हठ

संकल्प या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) संकल्प
वाक्य- मी आज संकल्प या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) संकल्प
वाक्य- मला संकल्प हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) संकल्प
वाक्य- मला संकल्प हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

संकल्प समानार्थी शब्द काय आहे? | संकल्प पर्यायवाची शब्द क्या है?
संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi
संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) संकल्प समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- संकल्प या शब्दाचा समानार्थी शब्द बेत, मनसुबा आहे.

प्रश्न 2) संकल्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- संकल्प इस शब्द का पर्यायवाची शब्द अड़ , दृढ़निश्चय , जबरदस्ती , प्रतिज्ञा , जिद , संकल्प , हठ यह है.

प्रश्न 3) संकल्प या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- संकल्प या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – बेत, मनसुबा.

प्रश्न 4) संकल्प चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- संकल्प चा समानार्थी शब्द बेत, मनसुबा आहे.

प्रश्न 5) संकल्प या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- संकल्प या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने बेत, मनसुबा हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) संकल्प का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- संकल्प की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अड़ , दृढ़निश्चय , जबरदस्ती , प्रतिज्ञा , जिद , संकल्प , हठ इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) संकल्प शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- संकल्प की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अड़ , दृढ़निश्चय , जबरदस्ती , प्रतिज्ञा , जिद , संकल्प , हठ इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) संकल्प शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- संकल्प की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अड़ , दृढ़निश्चय , जबरदस्ती , प्रतिज्ञा , जिद , संकल्प , हठ इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) संकल्प शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- संकल्प की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अड़ , दृढ़निश्चय , जबरदस्ती , प्रतिज्ञा , जिद , संकल्प , हठ इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Sankalp ?.
Answer– The synonym of Sankalp is बेत, मनसुबा.

Question 11) What is the synonym of the word Sankalp ?.
Answer– The word Sankalp is synonymous in the following way – बेत, मनसुबा.

Question 12) What is the alternative word for Sankalp ?.
AnswerSankalp that many alternative words but mostly use बेत, मनसुबा

Question 13) What is the synonym of Sankalp in marathi?.
Answer- The synonym of Sankalp word in marathi is बेत, मनसुबा

Question 14) What is the synonym of Sankalp in Hindi?.
Answer- The synonym of Sankalp word in hindi is अड़ , दृढ़निश्चय , जबरदस्ती , प्रतिज्ञा , जिद , संकल्प , हठ

Question 15) Sankalp samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Sankalp che samanarthi Shabd बेत, मनसुबा ahe.


Question 16) Sankalp ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Sankalp ka paryayvachi shabd अड़ , दृढ़निश्चय , जबरदस्ती , प्रतिज्ञा , जिद , संकल्प , हठ hai.

Question 17) Sankalp ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Sankalp ya shabadacha samanarthi Shabd बेत, मनसुबा ahe.

Question 18) Sankalp ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerSankalp ka paryayvachi shabd अड़ , दृढ़निश्चय , जबरदस्ती , प्रतिज्ञा , जिद , संकल्प , हठ hai.

Question 19) Alternative word for Sankalp ?.
Answer- The alternative word is बेत, मनसुबा

Question 20) Sankalp similar words in marathi.
Answer- The similar words is बेत, मनसुबा.
संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi
संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द संकल्प | samanarthi Shabd Sankalp

आपण आजच्या या लेखामध्ये Sankalp samanarthi Shabd Marathi व Sankalp Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण संकल्प या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp samanarthi Shabd Marathi व Sankalp Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले संकल्प समानार्थी शब्द । Sankalp Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील संकल्प पर्यायवाची शब्द हिंदी । Sankalp Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये संकल्प या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण संकल्प या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण संकल्प या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील संकल्प पर्यायवाची शब्द हिंदी । Sankalp Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन संकल्प समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Sankalp ka Paryayvachi shabd | Sankalp Samanarthi Shabd

संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi
संकल्प समानार्थी शब्द | Sankalp Samanarthi Shabd Marathi | Sankalp Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • संकल्प समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द संकल्प
 • संकल्प पर्यायवाची शब्द
 • संकल्प का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द संकल्प
 • संकल्प समानार्थी शब्द काय आहे?
 • संकल्प पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Sankalp Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Sankalp
 • Sankalp ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Sankalp
 • news sidemap
 • post sidemap


Leave a Comment

error: Content is protected !!